Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba epilepsie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Rozdíl mezi podáváním tablet valproátu s řízeným uvolňováním a klasických potahovaných tablet v léčbě epilepsie hodnocený v prospektivním sledování

Specializace: psychiatrie
Téma: Léčba epilepsie

Vydáno: 2.6.2016

Rozdíl mezi podáváním tablet valproátu s řízeným uvolňováním a klasických potahovaných tablet v léčbě epilepsie hodnocený v prospektivním sledování

Thajští experti hodnotili pomocí otevřené prospektivní studie toleranci léčby, dodržování terapeutického režimu (compliance) a spokojenost pacientů s léčbou epilepsie při podávání valproátu ve formě tablet s řízeným uvolňováním oproti užívání klasických potahovaných tablet.

Úvod

Valproová kyselina je i po 30 letech na trhu stále široce užívaným lékem. Tablety s řízeným uvolňováním (SR − slow release) této účinné látky jsou na trhu dostupné od roku 1990; mají lepší kinetický profil a hladina léku méně kolísá.

Nedostatečná hladina léku má většinou příčinu ve vynechání dávky. Změny v dávce léků proti epilepsii s sebou nesou nejen vyšší výskyt nežádoucích účinků, ale rovněž častější frekvenci záchvatů. Compliance významně ovlivňuje počet potřebných dávek léku během dne.

Design studie

V multicentrické studii byli nemocní s epilepsií převedeni z léčby potahovanými tabletami podávanými 2× denně na SR tablety ve stejné dávce a podáváním 1× či 2× denně po dobu 3 měsíců. Zařazení pacienti byli nejméně po 3 měsíce před sledováním léčeni valproátem a v průměru trvalo jejich onemocnění epilepsií 7 let. Compliance a spokojenost pacientů byly hodnoceny pomocí dotazníků a lékaři vyplňovali další hodnoticí škálu.

Sledovaná populace

Sledování ukončilo celkem 89 ze 100 pacientů. Muži byli zastoupeni ve 43,8 % případů (39 z 89 pacientů). Průměrný věk činil 34,74 ± 12,67 roku. Nejčastěji se vyskytovala idiopatická epilepsie, a to u 40,4 % pacientů.

Výsledky

Pacienti byli spokojeni s léčbou SR tabletami v 94,4 % případů a s potahovanými tabletami v 56,2 % případů. Žádný problém při léčbě neudávalo 67,4 % nemocných při podávání SR tablet a 38,2 % při léčbě potahovanými tabletami. 77,5 % nevynechalo žádnou dávku u SR tablet, 40,4 % při léčbě potahovanými tabletami. Pacienti preferovali léčbu tabletami s řízeným uvolňováním podávanými 1× denně v 92,1 % a nikdy nezapomněli vzít svůj lék v 96,6 % případů.

Bezpečnost terapie

SR tablety měly méně nežádoucích účinků týkajících se paměti, ospalosti a obtíží s myšlením. Další popisované nežádoucí účinky zahrnovaly nauzeu, dyspepsii, zvracení, třes, vertigo, amenoreu a kožní vyrážku. Bez jakéhokoli záchvatu během celé doby sledování bylo 76,4 % pacientů při podávání SR tablet a 65,2 % při léčbě potahovanými tabletami.

Závěr

Pacienti preferovali léčbu SR tabletami podávanými 1× denně. Po převedení z potahovaných tablet se zvýšil počet pacientů bez epileptických záchvatů, snížil se výskyt nežádoucích účinků a zlepšilo se dodržování léčebného režimu. Rovněž se zvýšila spokojenost pacientů s léčbou epilepsie.

(imt)

Zdroj: Towanabut S., Tiemkao S., Thammasupapong S. et al. Chrono impact versus enteric coated valproate in Thai epileptic patients. J Med Assoc Thai 2005; 88 (11): 1651−1659.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Valproát v lékové formě s prodlouženým uvolňováním v léčbě epilepsie

Prospektivní otevřená 6 měsíců trvající studie hodnotila účinnost valproátu v lékové formě s prodlouženým uvolňováním, který byl podáván jako monoterapie nebo jako přídatná terapie ke stávající léčbě antiepileptiky.

Valproát − veterán, který stále šlape na paty mladým

Valproát patří k lékům, které dobře zná a předepisuje snad každý neurolog. Nedávno oslavil významné jubileum, a přesto je dodnes zlatým standardem v léčbě epilepsie.

Účinek kyseliny valproové na kvalitu spánku u pacientů s juvenilní myoklonickou epilepsií

Juvenilní myoklonická epilepsie (JME) je syndrom s nástupem v pozdním dětství a rané pubertě. Klinicky se manifestuje generalizovanými záchvaty s myoklonickými záškuby, které začínají převážně po probuzení a bývají spojené se spánkovou deprivací.Všechny novinky