Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba epilepsie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba epilepsie

reklamní sdělení
Valproát v léčbě dopaminového dysregulačního syndromu u Parkinsonovy nemoci

Valproát v léčbě dopaminového dysregulačního syndromu u Parkinsonovy nemoci

Použití dopaminergik v léčbě Parkinsonovy nemoci může přispět k poruchám chování, jako jsou dopaminový dysregulační syndrom (DDS), poruchy kontroly impulzů (ICD) a nutkavé repetitivní chování (punding). Zatímco ICD a punding lze řešit snížením dávky nebo přerušením léčby dopaminergním agonistou, příznaky DDS reagují na přidání kyseliny valproové, což naznačují následující kazuistiky.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Valproát a lithium i nadále jako léky první volby v léčbě bipolární poruchy

Valproát a lithium i nadále jako léky první volby v léčbě bipolární poruchy

Během posledních dvou desetiletí se objevila řada nových antimanik. Randomizované kontrolované studie, které zkoumaly ekvivalenci nebo superioritu nových léčiv v porovnání se staršími, byly prováděny s účastí pečlivě vybraných skupin nemocných. Chybí však srovnávací údaje a informace o účinnosti a bezpečnosti nových antimanik v široké klinické praxi.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Přídatná léčba valproátem je pro pacienty se schizofrenií významným přínosem

Přídatná léčba valproátem je pro pacienty se schizofrenií významným přínosem

Valproát je antikonvulzivum, které lze použít i v některých psychiatrických indikacích. Klinické studie poukázaly mj. na jeho pozitivní účinek na schizofrenii. Prezentovaná metaanalýza předkládá aktuální data a upřesňuje tak nesrovnalosti podobných, ale starších prací.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Kombinace lamotriginu s valproátem v iniciální léčbě epilepsie

Kombinace lamotriginu s valproátem v iniciální léčbě epilepsie

Prezentovaná studie srovnávala účinnost monoterapie karbamazepinem s účinností kombinace lamotrigin/valproát v 1. linii léčby nově diagnostikovaných epileptiků.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Trendy a rizika v předepisování valproátu sodného těhotným ženám – irská studie

Trendy a rizika v předepisování valproátu sodného těhotným ženám – irská studie

Ve světle nových dat o kognitivních poruchách dětí vystavených prenatálně valproátu sodnému vznikla následující práce, reflektující praxi v předepisování antiepileptik mladým ženám, které mohou otěhotnět. Nepřímo bylo vyhodnoceno i povědomí lékařů o rizicích léčiv podle předepisování další medikace těmto pacientkám.   celý článek
Specializace: psychiatrie
Intravenózně podaný valproát v léčbě akutního záchvatu migrény − účinný a rychlý

Intravenózně podaný valproát v léčbě akutního záchvatu migrény − účinný a rychlý

Autoři níže prezentované práce publikovali studii srovnávající rychlost nástupu a sílu účinku intravenózně podaného valproátu a subkutánně aplikovaného sumatriptanu v léčbě akutního migrenózního záchvatu. Hlavním cílem sledování bylo snížení bolesti.   celý článek
Specializace: psychiatrie