Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba deprese: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv podávání psychofarmak na fyzické a psychosociální funkce u seniorů v pečovatelských zařízeních

Specializace: dětská psychiatrie psychiatrie
Téma: Léčba deprese

Vydáno: 10.9.2013

Vliv podávání psychofarmak na fyzické a psychosociální funkce u seniorů v pečovatelských zařízeních

Cílem studie amerických autorů bylo zhodnotit frekvenci užívání psychofarmak u seniorů žijících dlouhodobě v pečovatelských zařízeních a především zjistit vztah mezi užíváním psychofarmak a stavem fyzických a psychosociálních funkcí ve sledované populaci.

Psychofarmaka patří v amerických pečovatelských zařízeních pro seniory k často předepisovaným lékům. Používání přinejmenším některých z nich však bývá často spojováno s negativním vlivem na fyzickou výkonnost i psychosociální funkce seniorů. Účelem americké studie bylo objektivně zhodnotit vztah mezi užívanými psychofarmaky a stavem fyzických a psychosociálních funkcí. Pro analýzu byla použita data získaná dříve v rámci „Res-Care Intervention Study“. Analyzovaný vzorek zahrnoval 419 rezidentů z celkem dvanácti pečovatelských zařízení.

Ve sledovaném vzorku bylo zjištěno 288 osob (69 %), kterým bylo předepisováno alespoň jedno psychofarmakum. Přitom 81 pacientům (19 %) ze sledovaného vzorku byla předepisována antipsychotika, 248 (59 %) antidepresiva, 50 (12 %) anxiolytika a 37 (9 %) sedativa/hypnotika.

Při analýze získaných údajů byl kontrolován vliv věku, pohlaví a stavu kognitivních funkcí. Analýza ukázala, že pacienti léčení psychofarmaky mají signifikantně horší fyzickou výkonnost, hodnocenou například jako spoluúčast při provádění denních aktivit nebo schopnost udržet rovnováhu (p = 0,01), ve srovnání s těmi, kteří psychofarmaka neužívají. Stejně tak bylo u pacientů užívajících psychofarmaka zjištěno zhoršení psychosociálního stavu (p = 0,04).

Výsledky studie ukazují, že senioři žijící v pečovatelských zařízeních, kteří užívají psychofarmaka, jsou méně aktivní než senioři bez této terapie a kvalita života u nich může být snížená.

(vek)

Zdroj: Galik E., Resnick B. Psychotropic medication use and association with physical and psychosocial outcomes in nursing home residents. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2013 Apr; 20 (3): 244–52.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba afektivních poruch a kognitivní funkce

Afektivní poruchy, jako je depresivní porucha nebo bipolární porucha, jsou často spojeny se zhoršením kognitivních funkcí, což naznačuje, že struktury a neurotransmiterové systémy ovlivňující náladu a kognitivní funkce jsou navzájem úzce propojené. O vztahu kognitivních funkcí a poruch nálady pojednává přehledný článek uveřejněný v časopise Brain Research.

Kognitivní poškození u pacientů s depresivní poruchou

U pacientů s depresivní poruchou je často přítomný kognitivní deficit, především porucha paměti a pozornosti. Na druhou stranu se v posledních letech objevují důkazy o tom, že u určité podskupiny pacientů nelze rozsah kognitivního deficitu vysvětlit závažností depresivních příznaků a v některých případech tento deficit přetrvává navzdory úspěšné antidepresivní léčbě.

Inhibitory MAO jsou u pacientů s atypickou depresí účinnější než tricyklická antidepresiva

Cílem studie provedené v rámci projektu Danish University Antidepressant Group Study (DUAG) bylo zhodnotit, do jaké míry určuje výskyt atypických vegetativních příznaků rozdílnou účinnost inhibitorů MAO (moklobemid) a tricyklických antidepresiv (clomipramin) u pacientů s depresivní poruchou.Všechny novinky