Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba deprese: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv antidepresiv na sexuální funkce: výsledky metaanalýzy

Specializace: dětská psychiatrie psychiatrie
Téma: Léčba deprese

Vydáno: 1.12.2013

Vliv antidepresiv na sexuální funkce: výsledky metaanalýzy

Sexuální dysfunkce patří k významným nežádoucím účinkům antidepresiv, které bývají často podceňovány. Pacienti, pokud nejsou přímo dotázáni, o ní totiž mluví jen zřídka. V časopise Journal of Clinical Psychopharmacology byly před časem zveřejněny výsledky metaanalýzy, jejímž cílem bylo zjistit četnost výskytu sexuální dysfunkce spojené s užíváním různých druhů antidepresiv.

Do metaanalýzy byly zařazeny studie, které přímo zkoumaly výskyt sexuální dysfunkce pomocí dotazníků a přímého dotazování u pacientů léčených antidepresivy, kteří před zahájením léčby neměli žádné sexuální problémy. Studie byly vyhledávány s použitím databází MEDLINE, ISI Web of Knowledge a referencí ve vybraných publikacích.

Výsledky

Autoři metaanalýzy zaznamenali signifikantně vyšší výskyt sexuální dysfunkce v porovnání s placebem při užívání následujících léků (léky jsou řazeny podle klesajícího vlivu na výskyt sexuální dysfunkce): sertralin, venlafaxin, citalopram, paroxetin, fluoxetin, imipramin, phenelzin, duloxetin, escitalopram a fluvoxamin. U těchto léků se výskyt sexuální dysfunkce pohyboval od 26 % do 80 % pacientů užívajících jednotlivé přípravky. Žádný rozdíl ve výskytu sexuální dysfunkce nebyl naopak zjištěn u pacientů užívajících lék versus placebo u následujících antidepresiv: moclobemid, agomelatin, amineptin, bupropion, mirtazapin a nefazodon.

Z výsledků metaanalýzy vyplývá, že sexuální dysfunkce spojená s užíváním některých antidepresivních léků představuje významný a dosti častý nežádoucí účinek. Jeho frekvence se však liší v závislosti na konkrétním užívaném přípravku. V každém případě by riziko sexuální dysfunkce jako nežádoucího účinku léčby mělo být vzato do úvahy v běžné klinické praxi při předepisování antidepresiv.

(vek)

Zdroj: Serretti A., Chiesa A. Treatment-emergent sexual dysfunction related to antidepressants: a meta-analysis. J Clin Psychopharmacol. 2009 Jun; 29 (3): 259–66.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Metaanalýza klinických studií srovnávajících účinnost moklobemidu a SSRI v léčbě depresivní poruchy

Moklobemid je selektivní a reverzibilní inhibitor monoaminooxidázy A. Stejně jako inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) se používá v léčbě depresivní poruchy, na rozdíl od nich však moklobemid kromě serotonergní neurotransmise podporuje zároveň i noradrenergní systém, což by mohlo mít za následek vyšší účinnost léčby.

Riziko suicidálního chování u dospělých pacientů léčených antidepresivy

Výsledky rozsáhlé metaanalýzy ukázaly, že vliv zahájení léčby antidepresivy u pacientů s depresí a dalšími psychiatrickými chorobami na výskyt suicidálních myšlenek a suicidálního chování výrazně závisí na věku pacienta.

Antidepresivní léčba inhibitory MAO nezvyšuje riziko hemodynamických komplikací během operace

Cílem holandské studie bylo zjistit, zda se četnost výskytu intraoperačních hemodynamických změn zvyšuje u pacientů, u kterých nebyla před anestezií přerušena antidepresivní léčba inhibitory monoaminooxidázy (MAOI).Všechny novinky