Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba deprese: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Metaanalýza klinických studií srovnávajících účinnost moklobemidu a SSRI v léčbě depresivní poruchy

Specializace: dětská psychiatrie psychiatrie
Téma: Léčba deprese

Vydáno: 24.10.2013

Metaanalýza klinických studií srovnávajících účinnost moklobemidu a SSRI v léčbě depresivní poruchy

Moklobemid je selektivní a reverzibilní inhibitor monoaminooxidázy A. Stejně jako inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) se používá v léčbě depresivní poruchy, na rozdíl od nich však moklobemid kromě serotonergní neurotransmise podporuje zároveň i noradrenergní systém, což by mohlo mít za následek vyšší účinnost léčby.

V minulosti bylo provedeno několik studií i metaanalýz srovnávajících účinnost moklobemidu a SSRI, z nichž zatím poslední metaanalýza pochází z roku 2006. Do ní bylo zahrnuto 12 studií, což celkem představovalo 1 207 ambulantních pacientů s depresivní poruchou léčených buď moklobemidem, nebo léky ze skupiny SSRI.

Výsledky metaanalýzy

U pacientů léčených moklobemidem bylo dosaženo klinické odpovědi se stejnou pravděpodobností jako u pacientů léčených SSRI (poměr rizik 1,08; 95% interval spolehlivosti 0,92–1,26; p = 0,314). Pouhé sečtení procenta odpovědí u těchto dvou skupin léků ukázalo dosažení klinické odpovědi u 62,1 % pacientů léčených moklobemidem a u 57,5 % pacientů léčených SSRI. Dále nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl mezi oběma léky v celkovém procentu případů, ve kterých byla přerušena léčba, ani konkrétněji v procentu případů, ve kterých byla léčba přerušena kvůli vedlejším účinkům nebo kvůli nedostatečné účinnosti. Mezi oběma skupinami pacientů byla zjištěna také stejná frekvence výskytu vedlejších příznaků, jako jsou únava, somnolence nebo insomnie. Léčba léky ze skupiny SSRI však byla naproti tomu spojena s významně vyšším výskytem nauzey, bolestí hlavy a úzkosti vyvolané léčbou.

Závěr

Výsledky metaanalýzy ukázaly, že moklobemid a léky ze skupiny SSRI se liší v četnosti výskytu vedlejších účinků, nikoli však v účinnosti léčby u pacientů s depresivní poruchou.

(vek)

Zdroj: Papakostas G. I., Fava M. A metaanalysis of clinical trials comparing moclobemide with selective serotonin reuptake inhibitors for the treatment of major depressive disorder. Can J Psychiatry. 2006 Oct; 51 (12): 783–90.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Riziko suicidálního chování u dospělých pacientů léčených antidepresivy

Výsledky rozsáhlé metaanalýzy ukázaly, že vliv zahájení léčby antidepresivy u pacientů s depresí a dalšími psychiatrickými chorobami na výskyt suicidálních myšlenek a suicidálního chování výrazně závisí na věku pacienta.

Antidepresivní léčba inhibitory MAO nezvyšuje riziko hemodynamických komplikací během operace

Cílem holandské studie bylo zjistit, zda se četnost výskytu intraoperačních hemodynamických změn zvyšuje u pacientů, u kterých nebyla před anestezií přerušena antidepresivní léčba inhibitory monoaminooxidázy (MAOI).

Vliv podávání psychofarmak na fyzické a psychosociální funkce u seniorů v pečovatelských zařízeních

Cílem studie amerických autorů bylo zhodnotit frekvenci užívání psychofarmak u seniorů žijících dlouhodobě v pečovatelských zařízeních a především zjistit vztah mezi užíváním psychofarmak a stavem fyzických a psychosociálních funkcí ve sledované populaci.Všechny novinky