Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba deprese: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kognitivní poškození u pacientů s depresivní poruchou

Specializace: dětská psychiatrie psychiatrie
Téma: Léčba deprese

Vydáno: 3.7.2013

Kognitivní poškození u pacientů s depresivní poruchou

U pacientů s depresivní poruchou je často přítomný kognitivní deficit, především porucha paměti a pozornosti. Na druhou stranu se v posledních letech objevují důkazy o tom, že u určité podskupiny pacientů nelze rozsah kognitivního deficitu vysvětlit závažností depresivních příznaků a v některých případech tento deficit přetrvává navzdory úspěšné antidepresivní léčbě. Především na tuto skupinu pacientů se zaměřuje přehledný článek nedávno zveřejněný v časopise Neuropharmacology.

Léčba kognitivního deficitu spojeného s depresivní poruchou

V současnosti používaná antidepresiva mají jen velmi omezený vliv na kognitivní deficit provázející depresivní poruchu. Existují doklady o tom, že kognitivní deficit je přítomný především u těch pacientů s depresí, kteří nedostatečně odpovídají na léčbu selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SSRI/SNRI), a vyžadují proto přídatnou antidepresivní léčbu.

Podle některých studií je kognitivní deficit u depresivní poruchy spojený s alteracemi v glutamátergním systému, které se pravděpodobně do jisté míry podílí i na vzniku samotných depresivních příznaků. V mozcích pacientů s depresivní poruchou byla například post mortem zjištěna snížená exprese ionotropních (AMPA) i metabotropních (mGlu) glutamátových receptorů v některých korových oblastech. V souvislosti s tím je zajímavá skutečnost, že ketamin a další antagonisté NMDA glutamátových receptorů jsou schopni experimentálně u myší vyvolat chování odpovídající potlačení depresivních příznaků u člověka. Další preklinická data týkající se metabotropních glutamátových receptorů mGlu2/3 naznačují, že antagonisté těchto receptorů mohou mít příznivý vliv jak na depresivní příznaky, tak i na kognitivní funkce.

Závěr

Kognitivní deficit, který se u některých pacientů s depresivní poruchou vyskytuje nezávisle na depresivních příznacích, pravděpodobně vyžaduje zvláštní farmakologickou intervenci. Možným cílem této intervence je glutamátergní systém, především metabotropní mGlu2/3 receptory.

(vek)

Zdroj: Goeldner C., et al. Cognitive impairment in major depression and the mGlu2 receptor as a therapeutic target. Neuropharmacology. 2013 Jan; 64: 337–46.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv moderních antidepresiv na neurokognitivní funkce

Je dobře známo, že tricyklická antidepresiva mají sedativní účinky a často negativně ovlivňují kognitivní funkce. Proto když byly koncem 80. let uvedeny na trh selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jedním z hlavních očekávání bylo, že tyto novější léky nebudou mít na kognitivní funkce negativní vliv.

Moklobemid je účinný a bezpečný v léčbě depresivních poruch

Moklobemid patří mezi reverzibilní inhibitory monoaminooxidázy A (RIMA) a v minulosti bylo důkladně studováno jeho použití u širokého spektra depresivních onemocnění a v poněkud menší míře také u úzkostných poruch.Všechny novinky