Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba deprese: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Antidepresivní léčba inhibitory MAO nezvyšuje riziko hemodynamických komplikací během operace

Specializace: dětská psychiatrie psychiatrie
Téma: Léčba deprese

Vydáno: 20.9.2013

Antidepresivní léčba inhibitory MAO nezvyšuje riziko hemodynamických komplikací během operace

Cílem holandské studie bylo zjistit, zda se četnost výskytu intraoperačních hemodynamických změn zvyšuje u pacientů, u kterých nebyla před anestezií přerušena antidepresivní léčba inhibitory monoaminooxidázy (MAOI).

Retrospektivní observační kohortová studie byla provedena u pacientů přijatých k elektivnímu operačnímu zákroku vyžadujícímu anestezii v osmi různých holandských nemocnicích (v letech 2004 až 2010). Do první skupiny byli zařazeni stávající uživatelé ireverzibilních (tranylcypromin) nebo reverzibilních (moklobemid) MAOI. Druhá (referenční) skupina zahrnovala vzorek pacientů neužívajících MAOI, který odpovídal složení první skupiny ve smyslu nemocničního zařízení, typu operace a anestezie. Hlavním sledovaným parametrem byl výskyt těchto intraoperačních hemodynamických odchylek v obou skupinách: hypotenze nebo hypertenze a tachykardie nebo bradykardie.

Výsledky

První skupina zahrnovala 26 pacientů léčených tranylcyprominem a 25 pacientů léčených moklobemidem. Referenční skupina obsahovala 149 osob neléčených MAOI. Intraoperační hypotenze se vyskytla méně často u uživatelů tranylcyprominu (46 %) než v referenční skupině (73 %; p= 0,01). Četnost výskytu hypertenze, bradykardie a tachykardie během anestezie se nelišila u uživatelů tranylcyprominu ve srovnání s referenční skupinou. Skupina uživatelů moklobemidu se od referenční skupiny nelišila v četnosti výskytu žádné ze sledovaných hemodynamických odchylek.

Autoři uzavírají, že četnost výskytu vážných hemodynamických změn, jako je hypertenze nebo tachykardie, není během operace vyšší u pacientů užívajících ireverzibilní (tranylcypromin) nebo reverzibilní (moklobemid) MAOI ve srovnání s ostatními pacienty. Z tohoto závěru vyplývá, že přerušení léčby MAOI před operačním zákrokem nemá velké opodstatnění, zvláště vezmeme-li v úvahu riziko zhoršení psychického stavu pacientů.

(vek)

Zdroj: van Haelst I. M., et al. Antidepressive treatment with monoamine oxidase inhibitors and the occurrence of intraoperative hemodynamic events: a retrospective observational cohort study. J Clin Psychiatry 2012 Aug; 73 (8): 1103–9.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv podávání psychofarmak na fyzické a psychosociální funkce u seniorů v pečovatelských zařízeních

Cílem studie amerických autorů bylo zhodnotit frekvenci užívání psychofarmak u seniorů žijících dlouhodobě v pečovatelských zařízeních a především zjistit vztah mezi užíváním psychofarmak a stavem fyzických a psychosociálních funkcí ve sledované populaci.

Léčba afektivních poruch a kognitivní funkce

Afektivní poruchy, jako je depresivní porucha nebo bipolární porucha, jsou často spojeny se zhoršením kognitivních funkcí, což naznačuje, že struktury a neurotransmiterové systémy ovlivňující náladu a kognitivní funkce jsou navzájem úzce propojené. O vztahu kognitivních funkcí a poruch nálady pojednává přehledný článek uveřejněný v časopise Brain Research.

Kognitivní poškození u pacientů s depresivní poruchou

U pacientů s depresivní poruchou je často přítomný kognitivní deficit, především porucha paměti a pozornosti. Na druhou stranu se v posledních letech objevují důkazy o tom, že u určité podskupiny pacientů nelze rozsah kognitivního deficitu vysvětlit závažností depresivních příznaků a v některých případech tento deficit přetrvává navzdory úspěšné antidepresivní léčbě.Všechny novinky