Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti v onkologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Léčba bolesti v onkologii

Průlomovou bolest mohou v paliativní péči vyvolat běžné denní procedury

Průlomovou bolest mohou v paliativní péči vyvolat běžné denní procedury

Recentně publikovaná prospektivní studie provedená ve 23 italských centrech ukázala, že průlomovou bolest u pacientů v pokročilém stadiu onemocnění mohou vyvolat běžné denní procedury v rámci péče, jako je polohování, osobní hygiena, přesun z lůžka na křeslo, katetrizace močového měchýře, ošetření proleženin nebo subkutánní podání léků. Autoři práce dále zjišťovali, jakým způsobem byla tato bolest řešena a zda byla její kontrola dostatečná a efektivní.   celý článek
Specializace: algeziologie onkologie
Zkvalitnění života pacientů při léčbě bolesti díky bukálním efervescentním tabletám s obsahem fentanylu

Zkvalitnění života pacientů při léčbě bolesti díky bukálním efervescentním tabletám s obsahem fentanylu

O kvalitě onkologické péče v České republice svědčí relativně dlouhá doba přežívání nemocných. Důraz se klade i na symptomatickou a podpůrnou léčbu, neboť prodloužení života by mělo jít ruku v ruce s udržením jeho uspokojivé kvality. Jedním z klíčových bodů je zvládnutí průlomové bolesti.   celý článek
Specializace: algeziologie onkologie
Osm bodů pro bezpečnou preskripci opioidů

Osm bodů pro bezpečnou preskripci opioidů

Špatné užívání léků může být způsobeno nejen nedostatečnou adherencí pacienta k léčbě, ale i špatnou preskripcí. V extrémních případech může vést až k úmrtí pacienta, zejména jde-li o opioidy, u kterých je časté a nebezpečné předávkování. American Academy of Pain Medicine (AAPM) proto doporučuje následujících 8 bodů pro jejich bezpečnou preskripci.   celý článek
Specializace: algeziologie onkologie
Opioidy v léčbě nádorové bolesti

Opioidy v léčbě nádorové bolesti

Pacienti trpící chronickou bolestí nebývají i přes nespočet publikovaných doporučených postupů stále adekvátně léčeni a nejsou u nich používány na důkazech založené a ověřené strategie léčby. Bolest je v řadě případů nedostatečně diagnostikována a řada mylných představ brání lékařům v racionálním užití opioidních analgetik v léčbě bolesti.   celý článek
Specializace: algeziologie onkologie
Účinná kontrola průlomových bolestí u mnohočetného myelomu

Účinná kontrola průlomových bolestí u mnohočetného myelomu

Následující kazuistika ukazuje efektivní kontrolu průlomových bolestí při podávání bukální tablety fentanylu u pacienta s mnohočetným myelomem.   celý článek
Specializace: algeziologie onkologie
Záchranná medikace u průlomové bolesti

Záchranná medikace u průlomové bolesti

Nádorová bolest je komplexní problém, který zahrnuje složku nociceptivní i neuropatickou, často se přidává i bolest jiného neonkologického typu (např. přidružená k ICHS či při degenerativních chorobách). Projevy jsou značně subjektivní. Dojde-li k náhlému krátkodobému zesílení potíží, mluvíme o průlomové bolesti, kterou kompenzujeme krátkodobými analgetiky s rychlým nástupem účinku.   celý článek
Specializace: algeziologie onkologie