Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti v onkologii: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Léčba bolesti v onkologii

Hodnocení bolesti a únavy při chemoterapii se mezi pacienty a lékaři liší

Hodnocení bolesti a únavy při chemoterapii se mezi pacienty a lékaři liší

V USA proběhl průzkum na téma bolesti a únavy při chemoterapii, kterého se účastnili onkologičtí pacienti, onkologové a sestry pečující o pacienty při chemoterapii. Cílem bylo porovnat vnímání bolesti a únavy z pohledu pacientů a z pohledu zdravotníků. Průzkum navazoval na studii z roku 1997, jež se touto problematikou zabývala. Aktuální poznatky mohou přispět k přesnějšímu hodnocení symptomů a stanovení priorit při léčbě onkologických pacientů.   celý článek
Specializace: algeziologie onkologie
Správné dávkování bukálních tablet fentanylu pro průlomovou bolest

Správné dávkování bukálních tablet fentanylu pro průlomovou bolest

Průlomovou bolest lze definovat jako přechodné vzplanutí bolesti, které přichází spontánně nebo je vyvoláno působením specifického předvídatelného či nepředvídatelného faktoru i přes relativně stabilní kontrolu základní bolesti. Typicky se vyskytuje u onkologických pacientů, a to až u 2/3 z nich. Vhodnou záchrannou medikací jsou transmukózní tablety s fentanylem, především díky rychlému nástupu a krátkému, ale dostatečně silnému účinku.   celý článek
Specializace: algeziologie onkologie
Nedostatečné dávky opioidů v paliativní péči mohou poškodit pacienta

Nedostatečné dávky opioidů v paliativní péči mohou poškodit pacienta

Chyby v podávání opioidů v nemocniční paliativní péči vedou v 84 % případů k poškození pacienta, například podání nedostatečné dávky opioidu vede k nedostatečnému zmírnění bolesti. Většinou jde o vynechání dávky nebo podávání příliš nízké dávky.   celý článek
Specializace: algeziologie onkologie
Terapie průlomové bolesti v onkologii u pacientů podstupujících radioterapii − kazuistika

Terapie průlomové bolesti v onkologii u pacientů podstupujících radioterapii − kazuistika

Tlumení bolesti podáváním analgetik se v klinické praxi u onkologických pacientů často kombinuje s paliativní radioterapií. Správná analgetická léčba, včetně zvládnutí průlomové bolesti, přitom může být zásadní pro zdárný průběh radioterapie, jak ukazuje kazuistika publikovaná v roce 2016 v časopisu Acta Medicinae.   celý článek
Specializace: algeziologie onkologie
Fentanyl v terapii průlomové bolesti u onkologických pacientů

Fentanyl v terapii průlomové bolesti u onkologických pacientů

Bolest představuje jeden z nejzávažnějších symptomů nádorového onemocnění. U onkologických pacientů dochází nad rámec základní bolesti i k epizodám intenzivní průlomové bolesti, která přispívá ke značnému dyskomfortu nemocného a významně ovlivňuje celkovou úspěšnost léčby.   celý článek
Specializace: algeziologie onkologie
Ovlivnění bolesti u hematoonkologických pacientů

Ovlivnění bolesti u hematoonkologických pacientů

Terapie bolesti je nedílnou součástí péče o onkologického pacienta. Rizikovými faktory při léčbě bolesti u pacientů s hematologickou malignitou jsou především trombocytopenie, krvácivost nebo hepatální a renální toxicita při chemoterapii a transplantaci krvetvorných buněk. Kvůli těmto faktorům se proto v léčbě nádorové bolesti u těchto pacientů uplatňují zejména slabé a silné opioidy, méně již nesteroidní antiflogistika.   celý článek
Specializace: algeziologie onkologie