Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost kombinace diklofenak/orfenadrin v terapii poruch pohybového aparátu

Specializace: anesteziologie a resuscitace chirurgie všeobecná neurologie ortopedie traumatologie urgentní medicína
Téma: Léčba bolesti

Vydáno: 16.5.2017

Účinnost kombinace diklofenak/orfenadrin v terapii poruch pohybového aparátu

Infuzní roztok obsahující účinnou kombinaci nesteroidního antirevmatika diklofenaku a centrálního myorelaxans orfenadrinu je v České republice registrován pod názvem Neodolpasse. Léčivý přípravek je indikován k terapii akutní bolesti při poruchách muskuloskeletálního systému.

Úvod

Orfenadrin je centrální myorelaxans, které působí pouze na zvýšený svalový tonus a využívá se pro mírnění bolesti vyvolané spazmem kosterního svalstva. Diklofenak je nesteroidní antirevmatikum s analgetickými, antiflogistickými a antipyretickými vlastnostmi. Fixní kombinace těchto léků je v České republice registrována pod názvem Neodolpasse a je indikována v terapii akutní bolesti a zánětu u vertebrogenní bolesti (včetně radikulární bolesti), bolesti při revmatických onemocněních a pooperační bolesti po neurochirurgických zákrocích u jedinců starších 18 let.

Bezpečnostní profil

Bezpečnost kombinační terapie 75 mg diklofenaku a 30 mg orfenadrinu byla pečlivě hodnocena na základě farmakokinetických a klinických studií. Celkový poměr rizika a prospěšnosti může být klasifikován jako vynikající. Četnost závažných nežádoucích účinků je význačně nízká a může být přičítána krátké době terapie. Doba terapie by totiž neměla přesáhnout dobu 7 dnů. Přípravek je navíc podáván pod dohledem zdravotnického profesionála, díky čemuž lze analgetickou terapii přizpůsobit a případy zneužití nebo předávkování mohou být vyloučeny.

Klinická účinnost

Otevřená prospektivní randomizovaná studie publikovaná maďarskými lékaři v roce 2008 porovnávala účinnost a bezpečnost přípravku Neodolpasse oproti tramadolu a také kombinaci obou přípravků v pooperační léčbě bolesti. Studie se zúčastnilo celkem 60 pacientů. Analgetická účinnost byla hodnocena pomocí vizuální analogové škály (VAS). U všech tří skupin bylo dosaženo statisticky signifikantního poklesu intenzity bolesti. Množství podávaného tramadolu v kombinaci s přípravkem Neodolpasse bylo navíc významně nižší než při užití tramadolu v monoterapii (61,5 mg vs. 87,5 mg; p < 0,01).

Multicentrická prospektivní randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie publikovaná v roce 2010 v Rakousku hodnotila vliv přípravku Neodolpasse na snížení spotřeby analgetik u 120 pacientů, kteří podstoupili unilaterální implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Studie prokázala, že kombinace orfenadrinu a diklofenaku snižuje spotřebu opioidů v prvních 24 hodinách po operaci přibližně o 30 % (38,7 ± 21,3 mg vs. 55,9 ± 31,1 mg; p = 0,0004) při zachování dostatečné analgetické účinnosti a bezpečnosti.

(holi)

Zdroj: Neodolpasse. Clinical Expert Statement. Dostupné na: www.fresenius-kabi.cz/data/sharedfiles/Clinical Expert Statement Neodolpasse final 11-04-2012.pdf

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nové doporučené postupy pro léčbu pooperační bolesti vypracované Americkou společností pro léčbu bolesti

U většiny pacientů, kteří podstoupí chirurgický výkon, je třeba léčit akutní pooperační bolest. Dle důkazů však méně než polovina z nich uvedla, že jim terapie poskytla adekvátní úlevu. V The Journal of Pain byla v roce 2016 publikována doporučení American Pain Society pro management pooperační bolesti dětí a dospělých.

Neodolpasse v pooperační analgezii po artroskopických zákrocích

Artroskopická operativa je často prováděna během krátké hospitalizace nebo formou takzvané jednodenní chirurgie. Mezi běžně užívaná analgetika po zákroku patří opioidy, které mohou vykazovat nepříznivé vedlejší účinky oddalující propuštění ze zdravotnického zařízení. Studie českých lékařů se soustředila na použití fixní kombinace diklofenaku a orfenadrinu v terapii pooperačních bolestí po artroskopických zákrocích.

Žádná změna ve využívání opioidů v pooperační léčbě

Vzhledem k aktuálně doporučovanému multimodálnímu přístupu k léčbě pooperační bolesti bez rutinního podávání opioidů (1) je přínosem znát trendy ve využívání této léčby. Americká studie provedená v letech 2009–2012 (2) hodnotila vývoj užívání opioidů, skóre spokojenosti pacientů související s bolestí a průměrného skóre bolesti během hospitalizace po kolorektální operaci.Všechny novinky