Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nové doporučené postupy pro léčbu pooperační bolesti vypracované Americkou společností pro léčbu bolesti

Specializace: anesteziologie a resuscitace chirurgie všeobecná neurologie ortopedie traumatologie urgentní medicína
Téma: Léčba bolesti

Vydáno: 7.12.2016

Nové doporučené postupy pro léčbu pooperační bolesti vypracované Americkou společností pro léčbu bolesti

U většiny pacientů, kteří podstoupí chirurgický výkon, je třeba léčit akutní pooperační bolest. Dle důkazů však méně než polovina z nich uvedla, že jim terapie poskytla adekvátní úlevu. V The Journal of Pain byla v roce 2016 publikována doporučení American Pain Society pro management pooperační bolesti dětí a dospělých.

Individuální plán založený na potřebách pacienta

American Pain Society připravila nová doporučení pro léčbu pooperační bolesti ve spolupráci s American Society of Anesthesiologists a American Society for Regional Anesthesia. Po zhodnocení dostupných vědeckých důkazů bylo formulováno 32 doporučení týkajících se různých aspektů zvládání pooperační léčby bolesti včetně edukace pacienta, plánování perioperačního postupu, použití různých farmakologických i nefarmakologických způsobů léčby bolesti nebo ambulantní péče. Doporučení jsou založena na předpokladu, že optimální léčba bolesti začíná předoperačním vyhodnocením stavu pacienta a vytvořením plánu péče vycházejícího z potřeb konkrétního pacienta a typu chirurgického výkonu.

Podpora multimodálních režimů léčby bolesti

Důkazy podporují využití multimodálních režimů léčby bolesti, jejichž jednotlivé komponenty závisejí na stavu pacienta a druhu chirurgického výkonu. Guidelines jsou založena na systematickém zhodnocení důkazů. Úroveň důkazů byla hodnocena jako vysoká, střední nebo nízká. Z 32 doporučení jsou 4 založena na vysoké a 11 na nízké úrovni důkazů.

Čtyři doporučení s vysokou úrovní důkazů jsou:

  • Kliničtí lékaři by měli k léčbě pooperační bolesti u dětí i dospělých použít multimodální analgezii nebo kombinaci analgetik a nefarmakologických intervencí. Různé mechanismy a místa účinku mohou mít synergický nebo aditivní efekt a mohou vést k účinnější kontrole bolesti. Bylo prokázáno, že použití různých látek působících na odlišných receptorech nebo použití více různých aplikačních technik (například systémového podání v kombinaci s neuraxiálním) vede k lepší kontrole bolesti a snížení spotřeby opioidů.
  • Pokud neexistují kontraindikace, měli by kliničtí lékaři do léčby pooperační bolesti dětí i dospělých zařadit jako součást multimodálního režimu podání paracetamolu a/nebo nesteroidních protizánětlivých látek. V našich podmínkách se dobře osvědčila např. kombinace analgeticky působícího nesteroidního antirevmatika (diklofenaku) a centrálně působícího myorelaxancia (orfenadrinu).
  • Je doporučeno zvážit použití pooperační analgezie vedené cestou periferní regionální anestezie, která je zvolena na základě provedeného chirurgického zákroku, a to jako součásti multimodálního přístupu.
  • Po velkých hrudních a břišních operacích je doporučeno podat neuraxiální analgezii (epidurální analgezii za využití lokálních anestetik s opioidy či bez nich nebo intratekální aplikaci opioidů), a to především u pacientů s rizikem kardiovaskulárních či plicních komplikací nebo s rizikem prolongovaného ilea.

Závěr

guidelines založených na vědeckých důkazech vyplývá, že bezpečný a účinný management pooperační bolesti by měl být založen na individuálním přístupu, který vychází ze stavu pacienta a druhu chirurgického výkonu. V řadě případů je vhodné použít multimodální způsob léčby bolesti.

(blu)

Zdroje:
1. Chou R., Gordon D. B., de Leon-Casasola O. A. et al. Management of postoperative pain: a clinical practice guideline from the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists’ Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. J Pain 2016; 17 (2): 131–157, doi: 10.1016/j.jpain.2015.12.008.
2. SPC Neodolpasse. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?kod=0010086

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 15x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Žádná změna ve využívání opioidů v pooperační léčbě

Vzhledem k aktuálně doporučovanému multimodálnímu přístupu k léčbě pooperační bolesti bez rutinního podávání opioidů (1) je přínosem znát trendy ve využívání této léčby. Americká studie provedená v letech 2009–2012 (2) hodnotila vývoj užívání opioidů, skóre spokojenosti pacientů související s bolestí a průměrného skóre bolesti během hospitalizace po kolorektální operaci.

Souhrn nových amerických doporučení pro léčbu pooperační bolesti

Pooperační bolest se daří dostatečně zvládnout pouze u méně než poloviny pacientů podstupujících chirurgický zákrok. V únoru 2016 byla publikována nová doporučení pro léčbu pooperační bolesti vypracovaná ve spolupráci několika amerických odborných společností. Shrnujeme hlavní body.

Neodolpasse − účinné kombinované analgetikum s velmi dobrým bezpečnostním profilem

Neodolpasse je kombinací dvou účinných látek − diklofenaku, patřícího mezi NSAIDs, a centrálního myorelaxans orfenadrinu. Užívá se k léčbě pooperační bolesti po neurochirurgických zákrocích, bolesti při revmatických onemocněních a vertebrogenních bolestí včetně radikulárních. Dosavadní klinické zkušenosti svědčí pro jeho výborný bezpečnostní profil a účinnost.Všechny novinky