Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Neodolpasse v pooperační analgezii po artroskopických zákrocích

Specializace: anesteziologie a resuscitace chirurgie všeobecná neurologie ortopedie traumatologie urgentní medicína
Téma: Léčba bolesti

Vydáno: 7.12.2016

Neodolpasse v pooperační analgezii po artroskopických zákrocích

Artroskopická operativa je často prováděna během krátké hospitalizace nebo formou takzvané jednodenní chirurgie. Mezi běžně užívaná analgetika po zákroku patří opioidy, které mohou vykazovat nepříznivé vedlejší účinky oddalující propuštění ze zdravotnického zařízení. Studie českých lékařů se soustředila na použití fixní kombinace diklofenaku a orfenadrinu v terapii pooperačních bolestí po artroskopických zákrocích.

Úvod

Kvalitní terapie pooperační bolesti je jednou z klíčových úloh chirurgické péče. Bolest po zákroku prohlubuje pooperační stres, zvyšuje spotřebu kyslíku a způsobuje tachykardii a vazokonstrikci, čímž nepříznivě působí na proces hojení rány. Pooperační bolesti jsou však také příčinou dyskomfortu pacienta a mohou nepříznivě ovlivnit následnou rehabilitaci a rekonvalescenci. Často užívanými analgetiky v pooperační péči jsou opioidy, mezi něž patří například pethidin. Opioidy ale obecně mohou vykazovat řadu nežádoucích účinků, které mohou být příčinou prodloužení hospitalizace. V terapii bolesti jsou tak místo opioidů doporučována nesteroidní antiflogistika, dostupná ve formě určené k intravenózní aplikaci. Studie českých vědců se zabývala účinkem fixní kombinace diklofenaku a orfenadrinu (Neodolpasse) v pooperační analgezii po artroskopii kolene.

Metodika studie

Randomizované dvojitě zaslepené prospektivní studie se zúčastnilo 119 pacientů indikovaných k artroskopii kolenního kloubu. Účastníci studie byli rozděleni na 3 skupiny (P, N a C). Skupina P (n = 44) podstoupila terapii piroxikamem, skupina N (n = 35) terapii přípravkem Neodolpasse (fixní kombinace 75 mg diklofenaku a 30 mg orfenadrinu) a skupina C (n = 40) dostávala placebo. Efekt analgetické terapie byl hodnocen podle doby trvání pooperační analgezie do vyžádání dalších analgetik, intenzity pooperační bolesti hodnocené vizuální analogovou škálou (VAS 0−10), vedlejších účinků terapie a spokojenosti s analgezií. Účinnost byla hodnocena po dobu 24 hodin po provedení artroskopického zákroku. Premedikace a indukce analgezie byla provedena podle stejného anesteziologického protokolu ve všech skupinách.

Výsledky

Ve skupině P i N došlo k signifikantnímu poklesu počtu jedinců, kteří si vyžádali další analgetika (skupina P [52,3 %] vs. C [11,7 %], p < 0,05; N [68,6 %] vs. C, p < 0,001). Jedinci ve skupině P a N také udávali nižší intenzitu pooperační bolesti (skupina P [2,4] vs. C [2,9], p < 0,05; N [1,5] vs. C, p < 0,05). Při terapii léčivem Neodolpasse byl pozorován nižší počet nežádoucích účinků léčby v porovnání s piroxikamem i placebem.

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že fixní kombinace diklofenaku a orfenadrinu signifikantně redukuje intenzitu pooperační bolesti a prodlužuje dobu trvání analgetického intervalu po artroskopii kolenního kloubu v porovnání s piroxikamem a placebem.

(holi)

Zdroj: Málek J., Nedělová I., Lopourová M. et al. Diclofenac 75mg and 30 mg orfenadrine (Neodolpasse) versus placebo and piroxicam in postoperative analgesia after arthroscopy. Acta Chir Orthop Traumatol Cech 2004; 71 (2): 80–83.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Žádná změna ve využívání opioidů v pooperační léčbě

Vzhledem k aktuálně doporučovanému multimodálnímu přístupu k léčbě pooperační bolesti bez rutinního podávání opioidů (1) je přínosem znát trendy ve využívání této léčby. Americká studie provedená v letech 2009–2012 (2) hodnotila vývoj užívání opioidů, skóre spokojenosti pacientů související s bolestí a průměrného skóre bolesti během hospitalizace po kolorektální operaci.

Souhrn nových amerických doporučení pro léčbu pooperační bolesti

Pooperační bolest se daří dostatečně zvládnout pouze u méně než poloviny pacientů podstupujících chirurgický zákrok. V únoru 2016 byla publikována nová doporučení pro léčbu pooperační bolesti vypracovaná ve spolupráci několika amerických odborných společností. Shrnujeme hlavní body.

Neodolpasse − účinné kombinované analgetikum s velmi dobrým bezpečnostním profilem

Neodolpasse je kombinací dvou účinných látek − diklofenaku, patřícího mezi NSAIDs, a centrálního myorelaxans orfenadrinu. Užívá se k léčbě pooperační bolesti po neurochirurgických zákrocích, bolesti při revmatických onemocněních a vertebrogenních bolestí včetně radikulárních. Dosavadní klinické zkušenosti svědčí pro jeho výborný bezpečnostní profil a účinnost.Všechny novinky