Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Neodolpasse v doporučeních pooperační léčby bolesti na klinice ARO a intenzivní medicíny

Specializace: anesteziologie a resuscitace chirurgie všeobecná neurologie ortopedie traumatologie urgentní medicína
Téma: Léčba bolesti

Vydáno: 14.12.2017

Neodolpasse v doporučeních pooperační léčby bolesti na klinice ARO a intenzivní medicíny

Pooperační péči běžně provázejí bolestivé stavy. S jejich léčbou pomocí přípravku Neodolpasse se pojí obavy z rizika vzniku krvácení a poklesu krevního tlaku. Zkušenosti s tímto neopioidním analgetikem, které lze využít při akutní bolesti různé intenzity, ovšem ani jednu z nejčastěji uváděných obav nepotvrzují.

Možnosti využití přípravku

Neodolpasse, léčivý přípravek s kombinací účinných látek diklofenak a orfenadrin, má díky obsaženému koanalgetiku širší možnosti užití než pouze k léčbě mírné bolesti, k níž by byl jinak coby neopioidní analgetikum určen. Právě centrálně působící myorelaxační složka orfenadrin zajistí efekt i při středně silné až silné bolesti. Orfenadrin působí pouze na svalovinu s patologicky zvýšeným svalovým tonusem, který vyvolává bolest. Možnosti využití přípravku jsou široké – od kostní, kloubní či svalové bolesti přes spastické stavy až po vertebrogenní algický syndrom po ortopedických či kardiochirurgických operacích a spondylochirurgických zákrocích.

Význam účinné analgezie

Dostatečně účinná analgezie je v pooperační péči nutností – pozitivně se promítá do průběhu i výsledků léčby, do procesu rehabilitace a komfortu pacienta. Nedostatečná analgezie může být příčinou nežádoucí neurovegetativní dysbalance (ataky hypertenze a tachykardie, tachypnoe), poruch spánku i kognitivních funkcí. Tyto faktory prodražují a prodlužují léčbu i délku hospitalizace.

Pilotní projekt s Neodolpasse

V rámci pilotního projektu Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. LF UK a FN v Motole v Praze se pozornost soustředila na dvě nejčastěji uváděné obavy související s užitím Neodolpasse – riziko krvácení a vliv na hemodynamiku. Sledováno bylo 23 pacientů po spondylochirurgickém nebo složitějším ortopedickém zákroku. Prevence tromboembolické nemoci u nich byla vedena nízkomolekulárním heparinem s monitorovanou hladinou anti-Xa.

Problematika krvácení

Při hodnocení případného vlivu přípravku Neodolpasse na vznik krvácení bylo prováděno vyšetření viskoelastických vlastností plné krve pomocí metody ROTEM. Sledoval se reakční čas – doba do vzniku koagula, fáze koagulace i funkce trombocytů. Měření probíhalo před podáním a poté 2 a 4 hodiny po aplikaci přípravku. Na základě vyšetření u pacientů, kterým byl Neodolpasse podán, lze konstatovat, že přípravek nemá vliv na kvalitu vzniklého koagula, jeho sílu, rychlost tvorby a následnou fibrinolýzu.

Neodolpasse a hemodynamika

U stejné skupiny pacientů byla v rámci projektu sledována také hemodynamika s cílem posoudit, zda jsou obavy z poklesu krevního tlaku po použití Neodolpasse oprávněné. Na základě kontinuálního monitorování EKG, měření krevního tlaku a v některých případech i srdečního výdeje probíhajícího u pacientů bez inotropní či vazopresorické podpory a následného hodnocení parametrů nebyly prokázány statisticky významné rozdíly v tepové frekvenci, hodnotách krevního tlaku a srdečního výdeje. Neodolpasse tedy neovlivňuje hemodynamiku pacientů.

(pak)

Zdroj: Vymazal T. Neodolpasse v doporučeních pooperační léčby bolesti na klinice ARO a intenzivní medicíny. Přednáška, 2017.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace orfenadrinu a diklofenaku v infuzní terapii bolesti a svalových spasmů

Infuzní terapie je běžnou součástí strategie léčby bolestí zad. Neexistují pro ni však jednoznačná indikační kritéria ani jednoznačné doporučení ohledně složení infuzní směsi. Výsledky studií zaměřených na infuzní terapii bolestí a svalových spasmů rozebírá ve své přednášce primář Oddělení léčby bolesti FN Brno MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Terapie bolestí zad v lumbosakrální oblasti: farmakologické a nefarmakologické postupy

Bolesti zad v lumbosakrální oblasti jsou jedním z nejčastějších stesků v ordinaci praktického lékaře i mnoha specialistů. Výraznějšími bolestmi zad totiž v životě trpí 60–90 % populace. U řady z těchto pacientů se přitom obtíže opakují a přecházejí do chronicity. V terapii bolestí zad je často nutný multidisciplinární přístup, uplatňují se farmakologické i nefarmakologické postupy.

Kombinace orfenadrinu a diklofenaku v terapii bolesti u muskuloskeletálních poruch v akutním pooperačním období

Orfenadrin se řadí mezi centrální myorelaxancia a jeho analgetický účinek je dosažen snížením svalového tonu. V České republice se používá ve fixní kombinaci s nesteroidním antiflogistikem diklofenakem pro terapii bolesti u akutních muskuloskeletálních obtíží.Všechny novinky