Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Neodolpasse − účinné kombinované analgetikum s velmi dobrým bezpečnostním profilem

Specializace: anesteziologie a resuscitace chirurgie všeobecná neurologie ortopedie traumatologie urgentní medicína
Téma: Léčba bolesti

Vydáno: 25.4.2016

Neodolpasse − účinné kombinované analgetikum s velmi dobrým bezpečnostním profilem

Neodolpasse je kombinací dvou účinných látek − diklofenaku, patřícího mezi NSAIDs, a centrálního myorelaxans orfenadrinu. Užívá se k léčbě pooperační bolesti po neurochirurgických zákrocích, bolesti při revmatických onemocněních a vertebrogenních bolestí včetně radikulárních. Dosavadní klinické zkušenosti svědčí pro jeho výborný bezpečnostní profil a účinnost.

Přípravek Neodolpasse je na českém trhu dostupný ve formě 250ml lahví infuzního roztoku. Jeho parenterální podání má několik výhod:

  • Pacienti po operaci mohou mít omezený příjem per os, proto je vhodné v takovém případě i analgetika podávat parenterálně.
  • Efekt parenterálně podané léčby nastupuje rychleji a dávku potřebnou pro léčbu bolesti lze účinně regulovat.

Obvyklá dávka pro jinak zdravé dospělé činí 250 ml parenterálního roztoku za den, přičemž ji lze v případě potřeby zvýšit na 2× 250 ml s odstupem minimálně 8 hodin. Pokud léčba probíhá po dobu kratší než 10 dní, je bezpečná a v klinických studiích byly v takovém případě nežádoucí účinky hlášeny jen vzácně.

Při IV. fázi klinického testování byl dokonce zjištěn fakt, že současné podání analgetika Neodolpasse potencuje účinek tramadolu. Celková dávka tramadolu u pacientů, jimž byl podán i přípravek Neodolpasse, byla nižší než u pacientů, kteří dostávali pouze tramadol. Během této klinické studie byly zaznamenány pouze tři případy zvracení a nauzey z celkově 60 zařazených pacientů.

V prospektivní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované multicentrické studii provedené v roce 2010 na 120 pacientech po provedené unilaterální totální artroplastice kyčle bylo zjištěno, že infuze léčiva Neodolpasse v průběhu prvních 24 hodin po operaci vedla ke snížení množství následně použitých analgetik přibližně o 30 %. V průběhu této klinické studie bylo nahlášeno 165 nežádoucích příhod, přičemž většina z nich byla klasifikována jako nezávažná nebo pravděpodobně nesouvisející s podávanou léčbou. Studie prokázala, že Neodolpasse snižuje množství analgetik potřebných po operaci, aniž by došlo ke snížení analgetického efektu nebo bezpečnosti terapie bolesti.

(ivh)

Zdroje:
1. Neodolpasse: Clinical Expert Statement. Fresenius Kabi 2012. Dostupné na: http://www.fresenius-kabi.cz/data/sharedfiles/Clinical Expert Statement Neodolpasse final 11-04-2012.pdf
2. SPC Neodolpasse. Dostupné na: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0010086

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba akutní pooperační bolesti − možnosti a doporučené postupy

Strach z pooperační bolesti patří k nejčastějším obavám chirurgických pacientů. Pooperační bolest je ale většinou velmi dobře zvládnutelná a je možné ji minimalizovat.

Farmakoekonomika terapie bolesti: Neodolpasse snižuje náklady na léčbu

Terapie analgetikem Neodolpasse, fixní kombinací diklofenaku a orfenadrinu, prokázala v klinických studiích nejen vysokou účinnost v léčbě pooperační bolesti, ale také vedla k signifikantnímu poklesu spotřeby opioidů. Podávání účinného analgetika přitom v konečném důsledku přispívá rovněž ke snížení ekonomických nákladů na terapii.

Podávání přípravku Neodolpasse v léčbě bolesti

Neodolpasse je fixní kombinace analgetik obsahující 75 mg nesteroidního antirevmatika diklofenaku a 30 mg centrálně působícího myorelaxancia orfenadrinu v jedné 250ml lahvi infuzního roztoku. Je indikován k terapii akutní bolesti a zánětu u dospělých s vertebrogenní bolestí včetně radikulární bolesti, dále s bolestí při revmatických onemocněních a rovněž u pooperační bolesti po neurochirurgických zákrocích.Všechny novinky