Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bolesti: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Neodolpasse − účinné kombinované analgetikum s velmi dobrým bezpečnostním profilem

Specializace: anesteziologie a resuscitace chirurgie všeobecná neurologie ortopedie traumatologie urgentní medicína
Téma: Léčba bolesti

Vydáno: 2.11.2016

Neodolpasse − účinné kombinované analgetikum s velmi dobrým bezpečnostním profilem

Neodolpasse je kombinací dvou účinných látek − diklofenaku, patřícího mezi NSAIDs, a centrálního myorelaxans orfenadrinu. Užívá se k léčbě pooperační bolesti po neurochirurgických zákrocích, bolesti při revmatických onemocněních a vertebrogenních bolestí včetně radikulárních. Dosavadní klinické zkušenosti svědčí pro jeho výborný bezpečnostní profil a účinnost.

Přípravek Neodolpasse je na českém trhu dostupný ve formě 250ml lahví infuzního roztoku. Jeho parenterální podání má několik výhod:

  • Pacienti po operaci mohou mít omezený příjem per os, proto je vhodné v takovém případě i analgetika podávat parenterálně.
  • Efekt parenterálně podané léčby nastupuje rychleji a dávku potřebnou pro léčbu bolesti lze účinně regulovat.

Obvyklá dávka pro jinak zdravé dospělé činí 250 ml parenterálního roztoku za den, přičemž ji lze v případě potřeby zvýšit na 2× 250 ml s odstupem minimálně 8 hodin. Pokud léčba probíhá po dobu kratší než 10 dní, je bezpečná a v klinických studiích byly v takovém případě nežádoucí účinky hlášeny jen vzácně.

Při IV. fázi klinického testování byl dokonce zjištěn fakt, že současné podání analgetika Neodolpasse potencuje účinek tramadolu. Celková dávka tramadolu u pacientů, jimž byl podán i přípravek Neodolpasse, byla nižší než u pacientů, kteří dostávali pouze tramadol. Během této klinické studie byly zaznamenány pouze tři případy zvracení a nauzey z celkově 60 zařazených pacientů.

V prospektivní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované multicentrické studii provedené v roce 2010 na 120 pacientech po provedené unilaterální totální artroplastice kyčle bylo zjištěno, že infuze léčiva Neodolpasse v průběhu prvních 24 hodin po operaci vedla ke snížení množství následně použitých analgetik přibližně o 30 %. V průběhu této klinické studie bylo nahlášeno 165 nežádoucích příhod, přičemž většina z nich byla klasifikována jako nezávažná nebo pravděpodobně nesouvisející s podávanou léčbou. Studie prokázala, že Neodolpasse snižuje množství analgetik potřebných po operaci, aniž by došlo ke snížení analgetického efektu nebo bezpečnosti terapie bolesti.

(ivh)

Zdroje:
1. Neodolpasse: Clinical Expert Statement. Fresenius Kabi 2012. Dostupné na: http://www.fresenius-kabi.cz/data/sharedfiles/Clinical Expert Statement Neodolpasse final 11-04-2012.pdf
2. SPC Neodolpasse. Dostupné na: http://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0010086

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Neodolpasse v praxi: dotazníkové šetření

Neodolpasse je fixní kombinace diklofenaku a orfenadrinu ve formě infuzního roztoku. Jedná se o synergickou kombinaci analgetika a myorelaxans, která je velmi výhodná u akutních bolestivých syndromů, například u pooperačních stavů. Zvlášť cenná je v ortopedii, kde bolest a tonus svalstva tvoří circulus vitiosus, který zhoršuje průběh pooperačního období a brání časné rehabilitaci.

Analgezie po operaci − stále nedoceněný problém

V České republice se ročně podá více než 800 tisíc celkových a regionálních anestezií, což znamená přinejmenším stejný počet operačních výkonů spojených s určitou mírou pooperační bolesti. Strach z bolesti patří oprávněně k největším obavám pacientů, přitom je problémem vysoce preventabilním.

Léčba akutní pooperační bolesti z pohledu ortopeda

Každý z operačních výkonů je spojen s větší či menší pooperační bolestí. Bolest je subjektivní, nepříjemná empirie spojená pooperačně se skutečným akutním poškozením tkání. Nedostatečná pooperační analgezie může mít vliv na různé systémy: oběhový, dýchací, trávicí nebo imunitní. Může se vyskytnout zvýšené riziko deliria, deprese a poruch spánku včetně následně zvýšené incidence chronické pooperační bolesti. U dětí může mít nedostatečná pooperační analgezie za následek i změny chování, které mohou trvat až 1 rok.Všechny novinky