Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bez konzervantů: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Zlepšení kvality života pacientů s glaukomem po změně terapie na fixní kombinaci timolol/dorzolamid bez konzervačních látek

Specializace: oftalmologie
Téma: Léčba bez konzervantů

Vydáno: 10.12.2015

Zlepšení kvality života pacientů s glaukomem po změně terapie na fixní kombinaci timolol/dorzolamid bez konzervačních látek

Belgická klinická studie zhodnotila pozitivní změny v kvalitě života u pacientů s glaukomem po přechodu z terapie obsahující konzervační látku na fixní kombinaci timolol/dorzolamid bez konzervační přísady. 

Většina pacientů s glaukomem je celoživotně léčena lokálně podávanými přípravky snižujícími nitrooční tlak. Konzervační látky přidávané do těchto léčivých přípravků však mohou zhoršovat symptomy související se suchým okem, jako jsou např. zarudnutí, pocit cizího tělesa a slzení. Vysoká prevalence těchto potíží u pacientů s glaukomem má významný podíl na snížení jejich kvality života související se zrakem.

Prospektivní klinická studie publikovaná v časopisu Ophthalmologica hodnotila změnu v kvalitě života u pacientů s glaukomem po přechodu z terapie obsahující konzervační látku na fixní kombinaci timolol/dorzolamid bez konzervačních látek ve formě jednodávkových očních kapek (ampulek). Studie byla multicentrická a trvala 8 týdnů. Hlavním sledovaným parametrem byla změna symptomů hodnocená 8. týden od zahájení studie pomocí dotazníků glaukomového symptomového skóre (Glaucoma Symptom Scale [GSS]).

Studii dokončilo 80 pacientů. V porovnání s výchozím stavem došlo k signifikantnímu zvýšení počtu bodů ve všech kategoriích GSS (GSS symptomy v 8. týdnu: + 21,15 ± 37,9 %; GSS funkce vizu v 8. týdnu: + 10,3 ± 31,6 %; obojí p < 0,001) ve srovnání s výchozím stavem. Mezi pacienty, kteří byli léčeni pouze antiglaukomatikem bez konzervačních látek, a nemocnými, kteří současně užívali i jiné léky, nebyly zjištěny žádné rozdíly (p > 0,50).

Přechod na terapii fixní kombinací timolol/dorzolamid bez konzervačních látek využívající lékovou formu očních kapek pro jednorázovou aplikaci signifikantně zlepšil pacienty subjektivně hodnocenou kvalitu života. Tento jev byl pozorován i u jedinců, kteří současně užívali i jiné oční léky.

(lis)

Zdroj: Abegão P., Vandewalle E., Gerlier L., Stalmans I.; CosoptUD Switch Study Group. Improvement in glaucoma patient quality of life by therapy switch to preservative-free timolol/dorzolamide fixed combination. Ophthalmologica 2014; 231 (3): 166−171; doi: 10.1159/000356468.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porovnání cytotoxického efektu kombinovaného přípravku dorzolamid/timolol s konzervační látkou a bez ní na endotel rohovky králíka

Korejská preklinická studie porovnala cytotoxický efekt fixní kombinace antiglaukomatik (dorzolamid/timololmaleát) s konzervačními látkami a bez nich na endotel rohovky králíka. Autoři upozornili na fakt, že nejen vlastní účinné látky, ale také použitá konzervancia, eventuálně jiné pomocné látky mohou být příčinou nežádoucích účinků léčby nejen v očním lékařství.

Pomocné látky v roztoku latanoprostu bez konzervačních látek vyvolávají zánětlivou odpověď a cytotoxicitu u imortalizovaných lidských HCE-2 epitelových buněk rohovky

Publikovaná studie porovnávala cytotoxický a zánětlivý efekt Taflotanu®, Monoprostu® a benzalkoniumchloridu na epitelové buňky lidské rohovky.

Konzervační látka polyquaternium-1 zvyšuje cytotoxicitu a zánět spojený s NF-kappaB u epitelových buněk lidské rohovky

Konzervační látky přítomné v očních kapkách vykazovaly v četných klinických a experimentálních studiích škodlivý vliv na epitelové buňky oka. Cílem studie bylo srovnat cytotoxický a zánětlivý účinek různých konzervačních látek.Všechny novinky