Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bez konzervantů: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Účinek a snášenlivost kapek bez konzervačních přípravků obsahujících fixní kombinaci dorzolamidu a timololu u pacientů s glaukomem

Specializace: oftalmologie
Téma: Léčba bez konzervantů

Vydáno: 3.2.2016

Účinek a snášenlivost kapek bez konzervačních přípravků obsahujících fixní kombinaci dorzolamidu a timololu u pacientů s glaukomem

Německá studie poukázala na pozitivní aspekty změny u pacientů s glaukomem po přechodu z terapie obsahující konzervační látku na fixní kombinaci timololu/dorzolamidu bez konzervační přísady.

Cílem práce bylo zhodnotit účinek a snášenlivost kapek bez konzervačních přípravků obsahujících fixní kombinaci dorzolamidu a timololu v rámci rutinní péče o pacienty s glaukomem, kteří jsou na konzervační látky přecitlivělí.

Autoři prospektivní otevřené multicentrické neintervenční studie vyhledali 2298 pacientů s glaukomem vyžadujícím snížení nitroočního tlaku (NOT), kteří zároveň nesnášeli benzalkoniumchlorid nebo léčiva v dosud používaných kapkách. Nemocní pak byli léčeni kombinací timololu/dorzolamidu bez konzervační přísady po dobu 12 týdnů. Hlavním sledovaným cílem studie bylo snížení NOT po 12 týdnech. Do výsledné analýzy účinku podávaných kapek byla použita data od 2049 pacientů. Tolerabilita se posuzovala vyhodnocením nežádoucích reakcí na lék.

Průměrná hodnota NOT na začátku studie činila 20,8 mmHg. Po 12 týdnech léčby se výchozí hodnota NOT snížila na 16,7 mmHg, což odpovídá průměrné absolutní (procentuální) změně −4,1 mmHg (−17,3 %). Poměr pacientů s NOT ≤ 21 mmHg se po 12 týdnech zvýšil z výchozích 59,9 na 94,6 %. Nejčastěji hlášenými nežádoucími reakcemi na lék byly pálení očí (2,4 %) a hyperemie (0,9 %). Lokální snášenlivost se v porovnání s předchozí léčbou antiglaukomatiky zlepšila u 79,3 % pacientů.

Tato observační studie potvrdila, že kapky bez konzervačních přípravků obsahujících fixní kombinaci dorzolamidu a timololu snižují nitrooční tlak u velké části nemocných. Lék byl dobře tolerovaný a u naprosté většiny pacientů došlo ke zlepšení lokální snášenlivosti.

doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Renieri G., Führer K., Scheithe K. et al. Efficacy and tolerability of preservative-free eye drops containing a fixed combination of dorzolamide and timolol in glaucoma patients. J Ocul Pharmacol Ther 2010 Dec; 26 (6): 597−603; doi: 10.1089/jop.2010.0060.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 19x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zlepšení kvality života pacientů s glaukomem po změně terapie na fixní kombinaci timolol/dorzolamid bez konzervačních látek

Belgická klinická studie zhodnotila pozitivní změny v kvalitě života u pacientů s glaukomem po přechodu z terapie obsahující konzervační látku na fixní kombinaci timolol/dorzolamid bez konzervační přísady.

Porovnání cytotoxického efektu kombinovaného přípravku dorzolamid/timolol s konzervační látkou a bez ní na endotel rohovky králíka

Korejská preklinická studie porovnala cytotoxický efekt fixní kombinace antiglaukomatik (dorzolamid/timololmaleát) s konzervačními látkami a bez nich na endotel rohovky králíka. Autoři upozornili na fakt, že nejen vlastní účinné látky, ale také použitá konzervancia, eventuálně jiné pomocné látky mohou být příčinou nežádoucích účinků léčby nejen v očním lékařství.

Pomocné látky v roztoku latanoprostu bez konzervačních látek vyvolávají zánětlivou odpověď a cytotoxicitu u imortalizovaných lidských HCE-2 epitelových buněk rohovky

Publikovaná studie porovnávala cytotoxický a zánětlivý efekt Taflotanu®, Monoprostu® a benzalkoniumchloridu na epitelové buňky lidské rohovky.Všechny novinky