Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba bez konzervantů: Novinky
Odborný event
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Efekt dorzolamidu a timololu bez konzervačních přísad u pacientů s glaukomem nebo oční hypertenzí

Specializace: oftalmologie
Téma: Léčba bez konzervantů

Vydáno: 4.2.2016

Efekt dorzolamidu a timololu bez konzervačních přísad u pacientů s glaukomem nebo oční hypertenzí

Kanadská studie publikovaná v časopisu Clinical Ophthalmology hodnotila snášenlivost a účinek očních kapek s obsahem dorzolamidu a timololu bez konzervačních přísad na nitrooční tlak a na symptomy glaukomu a oční hypertenze, které se netýkají kvality zraku.

Prospektivní otevřená multicentrická studie trvala 8 týdnů a účastnili se jí nově diagnostikovaní a dosud neléčení pacienti s glaukomem s otevřeným úhlem nebo s oční hypertenzí. Všichni pacienti byli léčeni přípravkem obsahujícím dorzolamid/timolol bez konzervačních látek. Primárním cílem studie byla změna v bodování na glaukomové symptomové škále (GSS-SYMP-6) jiných než zrakových symptomů od počátku studie do 8. týdne. Sekundárním cílem studie byly absolutní a procentuální změny nitroočního tlaku od začátku do 4. a 8. týdne.

Do studie bylo zařazeno 178 pacientů, z nichž 90 (50,6 %) tvořily ženy. Průměrný věk účastníků činil 65,6 roku (směrodatná odchylka [SD] 12,1 roku). U 92 pacientů byl diagnostikován glaukom s otevřeným úhlem, 62 mělo nitrooční hypertenzi a u 23 byly stanoveny obě diagnózy (u jednoho pacienta diagnóza chyběla). Průměrné skóre na glaukomové symptomové škále se zvýšilo po 8 týdnech ze 73,6 (SD 21,8) na 76,1 (SD 20,7; p = 0,097). Průměrná hodnota nitroočního tlaku se za 4 týdny snížila o 11,7 mmHg (SD 5,1; p < 0,001) a za 8 týdnů o 11,5 mmHg (SD 5,3; p < 0,001), což představovalo pokles o 38,5 % a 38,0 % (obojí p < 0,001).

Bylo zjištěno, že dorzolamid a timolol bez konzervačních přísad nezvyšují oční dyskomfort a zároveň u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem nebo s oční hypertenzí významně snižují nitrooční tlak.

(lis)

Zdroj: Hutnik C., Neima D., Ibrahim F. et al. Tolerability and effectiveness of preservative-free dorzolamide-timolol (preservative-free COSOPT) in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension. Clin Ophthalmol 2010 Jul 21; 4: 581−590.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 19x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinek a snášenlivost kapek bez konzervačních přípravků obsahujících fixní kombinaci dorzolamidu a timololu u pacientů s glaukomem

Německá studie poukázala na pozitivní aspekty změny u pacientů s glaukomem po přechodu z terapie obsahující konzervační látku na fixní kombinaci timololu/dorzolamidu bez konzervační přísady.

Zlepšení kvality života pacientů s glaukomem po změně terapie na fixní kombinaci timolol/dorzolamid bez konzervačních látek

Belgická klinická studie zhodnotila pozitivní změny v kvalitě života u pacientů s glaukomem po přechodu z terapie obsahující konzervační látku na fixní kombinaci timolol/dorzolamid bez konzervační přísady.

Porovnání cytotoxického efektu kombinovaného přípravku dorzolamid/timolol s konzervační látkou a bez ní na endotel rohovky králíka

Korejská preklinická studie porovnala cytotoxický efekt fixní kombinace antiglaukomatik (dorzolamid/timololmaleát) s konzervačními látkami a bez nich na endotel rohovky králíka. Autoři upozornili na fakt, že nejen vlastní účinné látky, ale také použitá konzervancia, eventuálně jiné pomocné látky mohou být příčinou nežádoucích účinků léčby nejen v očním lékařství.Všechny novinky