Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Relvar® s dávkováním 1× denně prokázal účinnost a snášenlivost v léčbě CHOPN

Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Léčba astmatu a CHOPN

Vydáno: 4.10.2015

Relvar® s dávkováním 1× denně prokázal účinnost a snášenlivost v léčbě CHOPN

Relvar® je nově schválený přípravek k inhalační léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) s výhodou podávání 1× denně, která může zvýšit adherenci. Obsahuje fixní kombinaci inhalačního kortikosteroidu (IKS)  – flutikasonfuroátu – a dlouhodobě působícího β-agonisty (LABA) – vilanterolu – v inhalátoru se suchým práškem Ellipta®. Je schválen k léčbě CHOPN v dávce 100/25 µg.

Článek shrnující farmakologické vlastnosti a výsledky klinických studií s Relvarem vyzdvihuje vysokou afinitu flutikasonfuroátu ke glukokortikoidnímu receptoru v porovnání s jinými inhalačními IKS, delší retenci v plicích v porovnání s flutikasonpropionátem a vysokou selektivitu vilanterolu k β2-adrenergním receptorům. Díky svým vlastnostem dosahuje Relvar rychlého a dlouhodobého účinku.

Ve studiích 3. fáze u pacientů se středně závažnou až velmi závažnou CHOPN zlepšilo podávání kombinace flutikasonfuroát/vilanterol plicní funkce více než placebo a než samotný flutikasonfuroát a snížilo výskyt exacerbací v porovnání se samotným vilanterolem. Z hlediska plicních funkcí byla kombinace flutikasonfuroát/vilanterol 100/50 µg podávaná 1× denně účinnější než kombinace flutikasonpropionát/salmeterol 250/50 µg 2× denně a podobně účinná jako kombinace flutikasonpropionát/salmeterol 500/50 µg podávaná 2× denně.

Ve 12měsíčních studiích byla kombinace flutikasonfuroát/vilanterol obecně dobře tolerována. Ve 12týdenních a 24týdenních studiích byl výskyt nežádoucích účinků celkově podobný jako u jednotlivých složek přípravku a jako u kombinace flutikasonpropionát/salmeterol. 

Autoři přehledového článku, publikovaného v září 2014, uzavírají, že kombinace flutikasonfuroát/vilanterol podávaná 1× denně v dávce 100/25 µg je účinná a dobře snášená inhalační léčba CHOPN. Jednoduché dávkování může navíc zvýšit adherenci k léčbě.

(zza)

Zdroj: McKeage K. Fluticasone furoate/vilanterol: a review of its use in chronic obstructive pulmonary disease. Drugs. 2014 Sep; 74 (13): 1509–1522.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Inhalační flutikason furoát v léčbě astmatu neovlivňuje aktivitu osy hypotalamus–hypofýza–nadledviny

Kontrolovaná studie se 185 pacienty s astmatem neprokázala vliv inhalačního flutikason furoátu v kombinaci s vilanterolem na 24hodinovou váženou koncentraci kortizolu v séru v průběhu 42 dní léčby.

Pacienti s astmatem a s CHOPN upřednostňují inhalátor ELLIPTA DPI

Inhalátor ELLIPTA se suchým práškem (DPI), určený k léčbě astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), byl velmi pozitivně hodnocen pacienty v klinických studiích. Pacienti jej díky snadnému používání, ergonomickému designu, vhodnému tvaru náustku a dobře viditelnému počítadlu dávek upřednostňovali před jinými používanými inhalátory. Snadno použitelný inhalátor může zvýšit adherenci k léčbě astmatu a CHOPN.

Ultradlouhodobě působící β-agonisté v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Dlouhodobě působící β-agonisté (LABA) dosud byly základním pilířem léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Relaxují hladkou svalovinu v dýchacích cestách, což zlepšuje dechové parametry i kvalitu života pacientů a zvyšuje toleranci zátěže. Novinkou v léčbě CHOPN jsou preparáty s ultradlouhodobým účinkem (ultraLABA).Všechny novinky