Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

První inhalační kombinace IKS/LABA v léčbě CHOPN s dávkováním jednou denně může zvýšit adherenci

Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Léčba astmatu a CHOPN

Vydáno: 4.5.2015

První inhalační kombinace IKS/LABA v léčbě CHOPN s dávkováním jednou denně může zvýšit adherenci

Nedávno schválená inhalační kombinace ultradlouhodobě působícího β2-agonisty (ULABA) a kortikosteroidu umožňuje podávání pouze jednou denně. Má velký potenciál zvýšit adherenci k léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).

Účinnost současné léčby CHOPN dosahovaná v klinické praxi závisí z velké části na inhalační technice a adherenci pacientů k léčbě. Nedostatečná adherence je u pacientů s CHOPN velmi častá a je spojena s horší prognózou. U vyšší adherence k pravidelné léčbě byl naopak prokázán nižší počet hospitalizací obecně. Mezi důvody nízké adherence k léčbě CHOPN patří používání několika inhalátorů a časté podávání dávek. Neadekvátní léčba CHOPN vede k významnému nárůstu zdravotnických nákladů a ke zvýšení mortality. Současná národní i mezinárodní doporučení pro léčbu stabilní středně závažné až závažné CHOPN zahrnují podávání inhalačních dlouhodobě působících bronchodilatačních látek a inhalačních kortikosteroidů nebo jejich kombinace.

Nedávno schválily EMA a FDA nový inhalační přípravek IKS/LABA pro léčbu stabilní CHOPN, Relvar® Elipta® (GSK), který se na rozdíl od ostatních aktuálně dostupných přípravků podává pouze jednou denně. Obsahuje molekuly flutikason furoátu – a ULABA – vilanterolu, zajišťujícího 24hodinový účinek. Tato kombinace prokázala svoji účinnost v řadě kontrolovaných studií zahrnujících tisíce pacientů s pravidelnou léčbou CHOPN.

Jedná se o první inhalační kombinaci ULABA s kortikosteroidem v léčbě stabilní CHOPN, která se podává pouze jednou denně. Je nadějí pro zvýšení adherence k dlouhodobé pravidelné léčbě, a tím i prognózy pacientů s CHOPN.

(zza)

Zdroj: Caramori G., Chung K. F., Adcock I. M., et al. Profile of fluticasone furoate/vilanterol dry powder inhaler combination therapy as a potential treatment for COPD. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014 Feb 24; 9: 249–56.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace flutikazonfuroátu a vilanetrolu podávaná 1× denně zlepšuje plicní funkce u astmatu

Mezinárodní studie dokládá účinnost a bezpečnost kombinace inhalačního kortikosteroidu flutikazonfuroátu (FF) s dlouhodobě působícím β-agonistou vilanterolem (VI) podávané jednou denně v léčbě přetrvávajícího astmatu bronchiale. Přidání VI k FF zajistilo významné zlepšení vážené průměrné FEV1 (jednosekundové vitální kapacity) během 24 hodin po podání dávky a počtu 24hodinových úseků bez záchranné medikace.

Kombinace flutikazonfuroátu s vilanterolem snižuje výskyt exacerbací astmatu

Inhalační flutikazonfuroát (FF) v kombinaci s vilanterolem (VI) podávaný 1× denně snížil riziko závažných exacerbací astmatu a zlepšil plicní funkce pacientů s astmatem. Tato nová kombinace inhalačního kortikosteroidu s dlouhodobě působícím β-agonistou vykázala u pacientů od 12 let také podobnou snášenlivost jako samotný flutikazonfuroát.

Porovnání kombinace flutikasonfuroát/vilanterol 1× denně s kombinací flutikasonpropionát/salmeterol 2× denně v léčbě astmatu

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie naznačila, že kombinace flutikasonfuroátu 100 μg s vilanterolem 25 μg (FF/VI) podávaná 1× denně večer dosahuje v léčbě perzistentního astmatu u dospělých a dospívajících při porovnatelném bezpečnostním profilu obdobných výsledků jako kombinace flutikasonpropionátu 250 μg a salmeterolu (FP/SAL) 50 μg podávaná 2× denně.Všechny novinky