Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Kombinace flutikazonfuroátu a vilanetrolu podávaná 1× denně zlepšuje plicní funkce u astmatu

Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Léčba astmatu a CHOPN

Vydáno: 9.3.2015

Kombinace flutikazonfuroátu a vilanetrolu podávaná 1× denně zlepšuje plicní funkce u astmatu

Mezinárodní studie dokládá účinnost a bezpečnost kombinace inhalačního kortikosteroidu flutikazonfuroátu (FF) s dlouhodobě působícím β-agonistou vilanterolem (VI) podávané jednou denně v léčbě přetrvávajícího astmatu bronchiale. Přidání VI k FF zajistilo významné zlepšení vážené průměrné FEV<sub>1</sub> (jednosekundové vitální kapacity) během 24 hodin po podání dávky a počtu 24hodinových úseků bez záchranné medikace.

Do této randomizované dvojitě zaslepené studie s paralelními skupinami bylo zařazeno 609 pacientů starších 12 let s perzistujícím astmatem. Pacienti užívali 100 µg FF v kombinaci s 25 µg VI nebo 100 µg FF nebo placebo v inhalátoru se suchým práškem jednou denně (večer) po dobu 12 týdnů. Sledované parametry zahrnovaly změnu FEV1 před podáním další dávky oproti vstupní hodnotě, vážený průměr série měření FEV1 v průběhu 24 hodin (wmFEV1), užívání záchranné medikace a bezpečnost.

Samotný FF významně zlepšil nejen FEV1 oproti placebu (136 ml; p= 0,002), ale také wmFEV1 (186 ml; p = 0,003). U kombinace FF–VI bylo dosaženo zlepšení FEV1 (172 ml [p < 0,001]) i wmFEV1 (302 ml; p < 0,001). Zlepšení wmFEV1 u kombinace FF-VI ve srovnání se samotným FF se blížilo statistické významnosti (116 ml, p = 0,060). Podíl 24hodinových úseků bez záchranné medikace byl ve skupině s FF-VI o 10,6 % vyšší než u samotného FF a o 19,3 % vyšší než u placeba.

U kombinace FF-VI bylo pozorováno významně větší potlačení množství kortizolu v moči v porovnání s placebem (poměr 0,82, p = 0,032). U samotného FF však tento efekt pozorován nebyl. Výskyt nežádoucích účinků a bezpečnostní profil byly v terapeutických skupinách podobné.

Autoři došli k závěru, že kombinace FF-VI i samotný FF podávané jednou denně v inhalační léčbě perzistujícího astmatu vedou k významnému zlepšení plicních funkcí.

(zza)

Zdroj: Bleecker E. R., Lötvall J., O’Byrne P. M., et al. Fluticasone Furoate-Vilanterol 100-25 mcg Compared with Fluticasone Furoate 100 mcg in Asthma: A Randomized Trial. J Allergy Clin Immunol Pract. 2014 Sep–Oct; 2 (5): 553–61; doi: 10.1016/j.jaip.2014.02.010. Epub 2014 Apr 24.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 22x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace flutikazonfuroátu s vilanterolem snižuje výskyt exacerbací astmatu

Inhalační flutikazonfuroát (FF) v kombinaci s vilanterolem (VI) podávaný 1× denně snížil riziko závažných exacerbací astmatu a zlepšil plicní funkce pacientů s astmatem. Tato nová kombinace inhalačního kortikosteroidu s dlouhodobě působícím β-agonistou vykázala u pacientů od 12 let také podobnou snášenlivost jako samotný flutikazonfuroát.

Porovnání kombinace flutikasonfuroát/vilanterol 1× denně s kombinací flutikasonpropionát/salmeterol 2× denně v léčbě astmatu

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie naznačila, že kombinace flutikasonfuroátu 100 μg s vilanterolem 25 μg (FF/VI) podávaná 1× denně večer dosahuje v léčbě perzistentního astmatu u dospělých a dospívajících při porovnatelném bezpečnostním profilu obdobných výsledků jako kombinace flutikasonpropionátu 250 μg a salmeterolu (FP/SAL) 50 μg podávaná 2× denně.

Dlouhodobá retence inhalačně podaného flutikasonfuroátu v plicích umožňuje dávkování 1× denně

Inhalační kortikosteroid flutikasonfuroát vykazuje delší absorpci z plic do systémové cirkulace než flutikasonpropionát. To dokládá jeho delší retence plicích a přetrvávající účinnost, které umožňují podávání 1× za 24 hodin. Inhalační flutikasonfuroát je indikován v kombinaci s dlouhodobě působícím β-agonistou vilanterolem v léčbě astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci. Výsledky této studie publikované na začátku roku 2013 přinášejí farmakokinetické vysvětlení, proč je možné dávkování flutikasonfuroátu jedenkrát denně.Všechny novinky