Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Inhalační flutikason furoát v léčbě astmatu neovlivňuje aktivitu osy hypotalamus–hypofýza–nadledviny

Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Léčba astmatu a CHOPN

Vydáno: 1.9.2015

Inhalační flutikason furoát v léčbě astmatu neovlivňuje aktivitu osy hypotalamus–hypofýza–nadledviny

Kontrolovaná studie se 185 pacienty s astmatem neprokázala vliv inhalačního flutikason furoátu v kombinaci s vilanterolem na 24hodinovou váženou koncentraci kortizolu v séru v průběhu 42 dní léčby.

Flutikason furoát (FF) je nový inhalační kortikosteroid s 24hodinovou účinností. Podává se v léčbě astmatu buď v monoterapii, nebo v kombinaci s dlouhodobě působícím β2-agonistou vilanterolem (VI). Jeho potenciální vliv na osu HPA (hypotalamus–hypofýza–nadledviny) byl hodnocen v kontrolované randomizované dvojitě zaslepené studii. Zařazeni byli dospívající a dospělí pacienti s astmatem trvajícím > 12 týdnů. Pacienti užívali FF/VI v dávce 100/25 µg nebo 200/25 µg nebo placebo anebo perorální prednisolon v dávce 10 mg denně nejméně 7 dní. Při vstupu do studie a po 42 dnech byla změřena 24hodinová hladina kortizolu v séru a kortizol v moči.

Výsledky ukázaly noninferioritu 24hodinové průměrné sérové hladiny kortizolu po 6 týdnech léčby FF/VI. Poměr hodnot vůči placebu činil 0,99 (95% CI 0,87–1,12) u dávky 100/25 µg a 0,97 (95% CI 0,86–1,10) u dávky 200/25 µg. Naopak prednisolon 24hodinovou sérovou koncentraci kortizolu významně snížil (poměr vůči placebu 0,34, 95% CI 0,28–0,41).

Autoři této studie potvrdili noninferioritu inhalačního FF/VI v porovnání s placebem z hlediska potlačení osy HPA během 6 týdnů léčby astmatu.

(zza)

Zdroj: Allen A., Schenkenberger I., Trivedi R., et al. Inhaled fluticasone furoate/vilanterol does not affect hypothalamic-pituitary-adrenal axis function in adolescent and adult asthma: randomised, double-blind, placebo-controlled study. Clin Respir J. 2013 Oct; 7 (4): 397–406. Epub 2013 Jun 5

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 24x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pacienti s astmatem a s CHOPN upřednostňují inhalátor ELLIPTA DPI

Inhalátor ELLIPTA se suchým práškem (DPI), určený k léčbě astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), byl velmi pozitivně hodnocen pacienty v klinických studiích. Pacienti jej díky snadnému používání, ergonomickému designu, vhodnému tvaru náustku a dobře viditelnému počítadlu dávek upřednostňovali před jinými používanými inhalátory. Snadno použitelný inhalátor může zvýšit adherenci k léčbě astmatu a CHOPN.

Ultradlouhodobě působící β-agonisté v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Dlouhodobě působící β-agonisté (LABA) dosud byly základním pilířem léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Relaxují hladkou svalovinu v dýchacích cestách, což zlepšuje dechové parametry i kvalitu života pacientů a zvyšuje toleranci zátěže. Novinkou v léčbě CHOPN jsou preparáty s ultradlouhodobým účinkem (ultraLABA).

Základní typy inhalátorů a jejich srovnání

Aplikace léčebného prostředku formou inhalace je metoda užívaná po staletí, v dnešní době je základem terapie astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Systémů pro inhalaci existuje celá řada, což může být matoucí pro pacienty i zdravotníky. Přehledový článek publikovaný v časopise Respiratory Care se věnuje základním typům inhalátorů a jejich srovnání.Všechny novinky