Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Fixní kombinace umeclidinium/vilanterol dosahuje v léčbě CHOPN lepších výsledků než jednotlivě podávané složky

Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Léčba astmatu a CHOPN

Vydáno: 25.11.2015

Fixní kombinace umeclidinium/vilanterol dosahuje v léčbě CHOPN lepších výsledků než jednotlivě podávané složky

Bronchodilatační léčba je paušální terapie farmakologické léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Vede ke zlepšení symptomů, snížení frekvence exacerbací a zlepšuje celkový zdravotní stav i toleranci zátěže.

U středně těžké až těžké CHOPN se ukázalo společné podávání různých tříd bronchodilatátorů efektivnější podle subjektivních i objektivních parametrů. Aktuální guidelines doporučují používání inhalačních dlouhodobě působících beta2-agonistů (LABA) v kombinaci s dlouhodobě působícími muskarinovými antagonisty (LAMA), pokud nedojde ke zlepšení obtíží při podávání jen jednoho z léků.

V posledních několika letech bylo registrováno několik fixních kombinací LABA/LAMA. Mezi ně patří také kombinace umeclidinium-bromid/vilanterol-trifenatát (UMEC/VIL). Jedná se o léčivý přípravek, který má prokázaný 24hodinový účinek, a lze jej tedy podávat pouze jednou denně. Recentně provedené studie prokázaly významné a trvalé zlepšení plicních funkcí v porovnání s jednotlivými komponenty aplikovanými samostatně a prokázaly velmi dobrý bezpečnostní profil. Tento systematický přehled si kladl za cíl prověřit hypotézu, že bronchodilatační efekt fixní kombinace LABA/LAMA (umeclidinium/vilanterol) povede k lepšímu efektu léčby CHOPN bez současného navýšení výskytu nežádoucích příhod.

Tento přehled zkoumal randomizované placebem kontrolované či zkřížené studie trvající více než 4 týdny, které zahrnovaly kombinaci UMEC/VIL a porovnávaly ji oproti jejím jednotlivým složkám, tiotropiu či flutikasonu/salmeterolu. Primárním cílem bylo posouzení FEV1, výskyt závažných nežádoucích příhod či závažných kardiovaskulárních nežádoucích příhod.

Do analýzy autoři zahrnuli 11 studií zahrnujících 9609 pacientů. Tyto studie prokázaly superioritu ve zlepšení plicních funkcí ve srovnání s ostatními porovnávanými přípravky. Kombinovaná terapie UMEC/VIL vedla k významnému snížení rizika exacerbace CHOPN ve srovnání s jednotlivými složkami podávanými samostatně. Autoři nezaznamenali rozdíl ve výskytu dyspnoe či riziku exacerbace CHOPN při srovnání UMEC/VIL oproti tiotropiu. Tento parametr je zatím ale obtížně hodnotitelný, protože u přímých srovnání UMEC/VIL s monoterapiemi dosud není stanovená minimální klinicky významná změna. Pokud šlo o bezpečnost, incidence nežádoucích příhod (včetně závažných i závažných kardiovaskulárních) i mortality byla obdobná u všech typů léčby.

Fixní kombinace UMEC/VIL aplikovaná jednou denně prokázala lepší účinek léčby u pacientů se středně těžkým / těžkým CHOPN než ostatní porovnávané přípravky při srovnatelném bezpečnostním profilu.

(eza)

Zdroj: Rodrigo M. D., Neffen H. A systematic review of the efficacy and safety of a fixed-dose combination of umeclidinium and vilanterol for the treatment of COPD. Chest 2015 Aug 1; 148 (2): 397–407; doi: 10.1378/chest.15-0084.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 21x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Relvar® podávaný 1× denně je v inhalační léčbě CHOPN minimálně stejně účinný jako běžné kombinace IKS/LABA podávané 2× denně

Analýza výsledků 33 studií prokázala noninferirotu kombinace flutikasonfuroát/vilanterol (Relvar®) podávané 1× denně vůči zavedené inhalační kombinované léčbě CHOPN (inhalační kortikosteroid/dlouhodobě působící β-agonista, IKS/LABA) podávané 2× denně z hlediska plicních funkcí a subjektivně vnímaného zdravotního stavu.

Relvar® s dávkováním 1× denně prokázal účinnost a snášenlivost v léčbě CHOPN

Relvar® je nově schválený přípravek k inhalační léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) s výhodou podávání 1× denně, která může zvýšit adherenci. Obsahuje fixní kombinaci inhalačního kortikosteroidu (IKS)  – flutikasonfuroátu – a dlouhodobě působícího β-agonisty (LABA) – vilanterolu – v inhalátoru se suchým práškem Ellipta®. Je schválen k léčbě CHOPN v dávce 100/25 µg.

Inhalační flutikason furoát v léčbě astmatu neovlivňuje aktivitu osy hypotalamus–hypofýza–nadledviny

Kontrolovaná studie se 185 pacienty s astmatem neprokázala vliv inhalačního flutikason furoátu v kombinaci s vilanterolem na 24hodinovou váženou koncentraci kortizolu v séru v průběhu 42 dní léčby.Všechny novinky