Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Vliv různých dávek inhalačních kortikosteroidů na růst školních dětí s astmatem

Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Léčba astmatu a CHOPN

Vydáno: 18.12.2014

Vliv různých dávek inhalačních kortikosteroidů na růst školních dětí s astmatem

U dětí školního věku s perzistentním astmatem léčených středními dávkami inhalačních kortikosteroidů (IKS) bylo zjištěno mírně větší zpomalení růstu než při léčbě nízkými dávkami IKS (o 0,2 cm/rok) bez rozdílu mezi použitými molekulami. Žádné rozdíly mezi dávkami IKS nebyly zjištěny z hlediska tělesné hmotnosti, body mass indexu a kostní zralosti.

IKS jsou u dětí s perzistentním astmatem terapií první volby. Jednou z obav spojenou s chronickým užíváním IKS u dětí je zpomalení růstu. Kanadští autoři proto provedli metaanalýzu studií s cílem zhodnotit vliv zvyšujících se dávek IKS na rychlost lineárního růstu, tělesnou výšku, nárůst tělesné hmotnosti a kostní zralost.

Zařadili randomizované klinické studie s paralelními skupinami o minimální délce trvání 3 měsíce publikované do března 2014, které hodnotily vliv různých dávek IKS podávaných pomocí stejného zařízení u dětí s perzistentním astmatem ve věku 1–17 let.

Z 22 vhodných studií získali 17 porovnání skupin pocházejících z 10 studií zahrnujících 3394 dětí s mírným až středně závažným astmatem. Podávanými léky byly beklometazon, budesonid, ciklesonid, flutikazon nebo mometazon buď v monoterapii, nebo v kombinaci s dlouhodobě působícími β2-agonisty. Porovnávány byly nízké a střední dávky odpovídající obecně 50–100 μg vs. 200 μg HFA-beklometazonu podávané 12 až 52 týdnů.

Ve 4 porovnáních, která hodnotila lineární růst po dobu 12 měsíců a zahrnovala 728 dětí školního věku, byl zjištěn malý, ale statisticky významný rozdíl, který ukázal pomalejší lineární růst ve skupině se střední dávkou IKS (5,74 cm/rok) v porovnání s nízkou dávkou (5,94 cm/rok). Tento rozdíl byl podobný u všech použitých účinných látek (ciklesonid, flutikazon, mometazon). Mezi malými a středními dávkami nebyly zjištěny významné rozdíly z hlediska tělesné hmotnosti, body mass indexu a kostní zralosti.

Výsledky podporují podávání nejnižších účinných dávek IKS u dětí s astmatem.

(zza)

Zdroj: Pruteanu A. I., Chauhan B. F., Zhang L., et al. Inhaled corticosteroids in children with persistent asthma: dose-response effects on growth. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jul 17; 7: CD009878; doi: 10.1002/14651858.CD009878.pub2.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 22x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 



Všechny novinky