Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace umeclidinia a vilanterolu v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Léčba astmatu a CHOPN

Vydáno: 25.11.2015

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace umeclidinia a vilanterolu v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Klinické studie opakovaně ukázaly na jednoznačně pozitivní efekt fixní kombinace bronchodilatátorů s odlišným mechanismem účinku – umeclidinia a vilanterolu – v léčbě CHOPN. Její významnou výhodou je také možnost aplikace pouze 1× denně.

Primárním cílem farmakologické léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) je zlepšení symptomů a kvality života, optimalizace plicních funkcí, redukce exacerbací a zlepšení tolerance námahy. Toho je dosahováno především použitím kombinace inhalačních bronchodilatátorů – antagonistů muskarinových receptorů a β2-agonistů. Dané látky se ve svém účinku doplňují a jejich použití ve fixní kombinaci umožňuje snížit riziko vedlejších účinků a zvýšit adherenci pacientů.

Účinnost i bezpečnost fixní kombinace dlouhodobě působícího β2-agonisty vilanterolu (VIL) a dlouhodobě působícího muskarinového antagonisty umeclidinium-bromidu (UMEC) byly opakovaně prokázány kvalitními klinickými studiemi. Jednou z nich byla rozsáhlá multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená paralelní studie III. fáze klinického hodnocení srovnávající aplikaci fixní kombinace UMEC/VIL 62,5/25 μg a tiotropia (TIO) 18 μg 1× denně. Kombinace UMEC/VIL oproti TIO přinesla významné zlepšení FEV1 (0,112 l; 95% CI 0,081–0,144; p < 0,001) i parametrů kvality života. Zároveň došlo při kombinační léčbě v porovnání s TIO k poklesu potřeby úlevové medikace. Četnost nežádoucích účinků se v obou skupinách nelišila.

Intolerance zátěže je typickým průvodním jevem CHOPN. Podle některých autorů jsou právě přímá měření plicních parametrů při zátěži citlivější k terapeutickým intervencím, a proto byly s novou léčebnou kombinací provedeny také studie zabývající se specificky danou oblastí. Pozitivní výsledky přinesly např. dvě multicentrické randomizované dvojitě zaslepené nekompletně zkřížené klinické studie porovnávající účinnost kombinace UMEC/VIL 125/25 μg (tato dávka v ČR ale není registrována) nebo 62,5/25, UMEC 125 nebo 62,5 μg, VIL 22 μg a placeba.

post-hoc analýze dat z obou studií došlo u pacientů s kombinační léčbou k signifikantnímu prodloužení času výdrže při testu chůze ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (UMEC/VIL 125/25 μg: 47,5 s; p = 0,002; UMEC/VIL 62,5/25 μg: 43,7 s; p = 0,001) i FEV1 hodnocenou jako sekundární výsledkový cíl. Četnost nežádoucích účinků se mezi jednotlivými typy léčby nelišila.

V současnosti dostupné výsledky klinických studií provedených s fixní kombinací UMEC/VIL aplikovanou 1× denně opakovaně ukazují na její významný pozitivní efekt na všechny výše popsané parametry sledované při léčbě CHOPN. Kombinační léčba je navíc bezpečná a dobře tolerovaná.

(the)

Zdroje:
1. Maleki-Yazdi M. R., Kaelin T., Richard N. et al. Efficacy and safety of umeclidinium/vilanterol 62,5/25 mcg and tiotropium 18 mcg in chronic obstructive pulmonary disease: results of a 24-week, randomized, controlled trial. Resp Med 2014; 108: 1752–1760.
2. Maltais S., Singh S., Donald A. C. et al. Effects of a combination of umeclidinium/vilanterol on exercise endurance in patients with chronic obstructive pulmonary disease: two randomized, double-blind clinical trials. Ther Adv Respir Dis 2014; 8 (6): 169–181.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Základní typy inhalátorů a jejich srovnání

Aplikace léčebného prostředku formou inhalace je metoda užívaná po staletí, v dnešní době je základem terapie astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Systémů pro inhalaci existuje celá řada, což může být matoucí pro pacienty i zdravotníky. Přehledový článek publikovaný v časopise Respiratory Care se věnuje základním typům inhalátorů a jejich srovnání.

Léčba astma bronchiale - kazuistika

Pacientka JS, nar. 1972 RA – otec asthma bronchiale, matka a syn pacientky recidivující respirační infekty. V širším příbuzenstvu není TBC, tu, DM ani atopie.

Nekontrolované astma v těhotenství je větším rizikem pro plod než nízké a střední dávky inhalačních kortikosteroidů

Dobře kontrolované astma v těhotenství pomocí malých a středních dávek inhalačních kortikosteroidů (IKS) omezí rizika vyplývající z nedostatečného přísunu kyslíku pro plod a současně potřebu podávání systémových kortikosteroidů. To může snížit riziko nežádoucího výsledku těhotenství. U těhotných astmatiček je proto nutná řádná edukace, přesné užívání léčby a dobrá adherence včetně prvního trimestru.Všechny novinky