Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Se snižujícím se počtem denních dávek stoupá adherence k léčbě CHOPN

Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Léčba astmatu a CHOPN

Vydáno: 4.5.2015

Se snižujícím se počtem denních dávek stoupá adherence k léčbě CHOPN

U pacientů s chronickou obstrukční plicní nemoci (CHOPN), u nichž byla léčba zahájena v dávkování jednou denně, byla prokázána významně větší adherence k léčbě než u pacientů s vyšší frekvencí dávkování. Lepší adherence je přitom spojena s nižší mortalitou, nižším počtem hospitalizací z důvodu exacerbací a s nižšími náklady na léčbu.

Již v roce 2009 ukázala dopad nízké adherence k léčbě CHOPN analýza dat z randomizované dvojitě zaslepené studie TORCH. Tato studie hodnotila mortalitu a výskyt exacerbací vedoucích k hospitalizaci u 6 112 pacientů se středně závažnou až závažnou CHOPN v závislosti na adherenci. Pacienti užívali inhalační salmeterol, inhalační flutikasonpropionát nebo kombinaci obou látek po dobu 3 let. Adherence byla definována jako užití > 80 % předepsané medikace. U pacientů s adherencí k léčbě (79,8 %) byla zjištěna mortalita 11,3 %, zatímco u pacientů se špatnou adherencí dosáhla mortalita 26,4 %. Rozdíl byl významný i po úpravě na další rizikové faktory (poměr rizik [HR] = 0,40, p < 0,001). Podobně roční počet hospitalizací činil 0,15 u pacientů s dobrou adherencí, ale 0,27 u těch, kteří nedodržovali léčbu, a rozdíl byl opět významný i po zohlednění dalších faktorů (HR = 0,58, p < 0,001). Popsané výsledky nebyly závislé na podávané léčbě.

Retrospektivní studie provedená na vzorku 55 076 pacientů s CHOPN z americké databáze z let 1999 až 2006 zjišťovala souvislost mezi počtem denních dávek léčby CHOPN a adherencí. Adherence byla hodnocena v prvních 12 měsících po zahájení léčby podle podílu dní pokrytých léčbou. Autoři rovněž posuzovali vliv adherence na náklady na ambulantní, nemocniční a urgentní zdravotní péči. Výsledky ukázaly významnou korelaci mezi počtem denních dávek a adherencí. Při dávkování 1× denně dosáhl podíl dní pokrytých léčbou 43,3 %, při dávkování 2× denně 37,0 %, u 3 denních dávek léčby to bylo již jen 30,2 % a při 4 denních dávkách 23,0 %. Roční adherence navíc korelovala s využíváním zdravotní péče. Zvýšení počtu dní pokrytých léčbou o 5 % u 1 000 pacientů vedlo ke snížení počtu hospitalizací o 2,5 %, návštěv na pohotovosti o 1,8 % a ročních výdajů na zdravotní péči přibližně o 300 000 USD.

Tyto studie prokázaly nepříznivý dopad špatné adherence k léčbě CHOPN na mortalitu, počet hospitalizací i náklady na léčbu. Navíc bylo zjištěno, že adherence je nejvyšší při dávkování 1× denně.

(zza)

Zdroje: 1) Vestbo J., Anderson J. A., Calverley P. M. A., et al. Adherence to inhaled tehrapy, mortality and hospital admission in COPD. Thorax 2009; 64: 939–943. 2) Toy E. L., Beaulieu N. U. Treatment of COPD: Relationships between daily dosing frequency, adherence, resource use, and costs. Respir Med 2011; 105 (3): 435–441.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 20x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nekontrolované astma v těhotenství je větším rizikem pro plod než nízké a střední dávky inhalačních kortikosteroidů

Dobře kontrolované astma v těhotenství pomocí malých a středních dávek inhalačních kortikosteroidů (IKS) omezí rizika vyplývající z nedostatečného přísunu kyslíku pro plod a současně potřebu podávání systémových kortikosteroidů. To může snížit riziko nežádoucího výsledku těhotenství. U těhotných astmatiček je proto nutná řádná edukace, přesné užívání léčby a dobrá adherence včetně prvního trimestru.Všechny novinky