Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Relvar® s dávkováním 1× denně prokázal účinnost a snášenlivost v léčbě CHOPN

Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Léčba astmatu a CHOPN

Vydáno: 4.10.2015

Relvar® s dávkováním 1× denně prokázal účinnost a snášenlivost v léčbě CHOPN

Relvar® je nově schválený přípravek k inhalační léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) s výhodou podávání 1× denně, která může zvýšit adherenci. Obsahuje fixní kombinaci inhalačního kortikosteroidu (IKS)  – flutikasonfuroátu – a dlouhodobě působícího β-agonisty (LABA) – vilanterolu – v inhalátoru se suchým práškem Ellipta®. Je schválen k léčbě CHOPN v dávce 100/25 µg.

Článek shrnující farmakologické vlastnosti a výsledky klinických studií s Relvarem vyzdvihuje vysokou afinitu flutikasonfuroátu ke glukokortikoidnímu receptoru v porovnání s jinými inhalačními IKS, delší retenci v plicích v porovnání s flutikasonpropionátem a vysokou selektivitu vilanterolu k β2-adrenergním receptorům. Díky svým vlastnostem dosahuje Relvar rychlého a dlouhodobého účinku.

Ve studiích 3. fáze u pacientů se středně závažnou až velmi závažnou CHOPN zlepšilo podávání kombinace flutikasonfuroát/vilanterol plicní funkce více než placebo a než samotný flutikasonfuroát a snížilo výskyt exacerbací v porovnání se samotným vilanterolem. Z hlediska plicních funkcí byla kombinace flutikasonfuroát/vilanterol 100/50 µg podávaná 1× denně účinnější než kombinace flutikasonpropionát/salmeterol 250/50 µg 2× denně a podobně účinná jako kombinace flutikasonpropionát/salmeterol 500/50 µg podávaná 2× denně.

Ve 12měsíčních studiích byla kombinace flutikasonfuroát/vilanterol obecně dobře tolerována. Ve 12týdenních a 24týdenních studiích byl výskyt nežádoucích účinků celkově podobný jako u jednotlivých složek přípravku a jako u kombinace flutikasonpropionát/salmeterol. 

Autoři přehledového článku, publikovaného v září 2014, uzavírají, že kombinace flutikasonfuroát/vilanterol podávaná 1× denně v dávce 100/25 µg je účinná a dobře snášená inhalační léčba CHOPN. Jednoduché dávkování může navíc zvýšit adherenci k léčbě.

(zza)

Zdroj: McKeage K. Fluticasone furoate/vilanterol: a review of its use in chronic obstructive pulmonary disease. Drugs. 2014 Sep; 74 (13): 1509–1522.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Základní typy inhalátorů a jejich srovnání

Aplikace léčebného prostředku formou inhalace je metoda užívaná po staletí, v dnešní době je základem terapie astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Systémů pro inhalaci existuje celá řada, což může být matoucí pro pacienty i zdravotníky. Přehledový článek publikovaný v časopise Respiratory Care se věnuje základním typům inhalátorů a jejich srovnání.

Léčba astma bronchiale - kazuistika

Pacientka JS, nar. 1972 RA – otec asthma bronchiale, matka a syn pacientky recidivující respirační infekty. V širším příbuzenstvu není TBC, tu, DM ani atopie.

Nekontrolované astma v těhotenství je větším rizikem pro plod než nízké a střední dávky inhalačních kortikosteroidů

Dobře kontrolované astma v těhotenství pomocí malých a středních dávek inhalačních kortikosteroidů (IKS) omezí rizika vyplývající z nedostatečného přísunu kyslíku pro plod a současně potřebu podávání systémových kortikosteroidů. To může snížit riziko nežádoucího výsledku těhotenství. U těhotných astmatiček je proto nutná řádná edukace, přesné užívání léčby a dobrá adherence včetně prvního trimestru.Všechny novinky