Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Relvar® podávaný 1× denně je v inhalační léčbě CHOPN minimálně stejně účinný jako běžné kombinace IKS/LABA podávané 2× denně

Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Léčba astmatu a CHOPN

Vydáno: 5.10.2015

Relvar® podávaný 1× denně je v inhalační léčbě CHOPN minimálně stejně účinný jako běžné kombinace IKS/LABA podávané 2× denně

Analýza výsledků 33 studií prokázala noninferirotu kombinace flutikasonfuroát/vilanterol (Relvar®) podávané 1× denně vůči zavedené inhalační kombinované léčbě CHOPN (inhalační kortikosteroid/dlouhodobě působící β-agonista, IKS/LABA) podávané 2× denně z hlediska plicních funkcí a subjektivně vnímaného zdravotního stavu.

Do analýzy byly zahrnuty randomizované kontrolované studie ze systematického přehledu, které hodnotily kombinace IKS/LABA, měly minimální délku trvání 8 týdnů a zahrnovaly pacienty starší 12 let s CHOPN. Primárním sledovaným parametrem byla změna sekundové vitální kapacity (FEV1) oproti vstupní hodnotě (28 studií), sekundárními sledovanými parametry byly roční výskyt středně závažných/závažných exacerbací (15 studií) a zdravotní stav hodnocený pacientem dle dotazníku SGRQ (St George’s Respiratory Questionnaire; 20 studií).

Z hlediska FEV1 byla u flutikasonfuroátu/vilanterolu 100/25 µg prokázána > 99% pravděpodobnost noninferiority vůči kombinaci flutikasonpropionát/salmeterol 500/50 µg a budenosid/formoterol 400/12 µg (s hranicí 50 ml). U výskytu exacerbací byla noninferiorita kombinace flutikasonfuroát/vilanterol 100/25 µg prokázána se 73% pravděpodobností vůči kombinaci flutikasonpropionát/salmeterol 500/50 µg a se 77% pravděpodobností vůči kombinaci budenosid/formoterol 400/12 µg (s hranicí 10 %). Pravděpodobnost noninferiority kombinace flutikasonfuroát/vilanterol 100/25 µg z hlediska celkového skóre SGRQ dosáhla 99 %, resp. 98 % vůči výše uvedeným kombinacím.

Tyto výsledky, publikované v únoru 2015, potvrzují závěry předchozích studií, které ukázaly srovnatelnou účinnost Relvaru podávaného 1× denně s běžně užívanými kombinacemi IKS/LABA podávanými 2× denně.

(zza)

Zdroj: Stynes G., Svedsater H., Wex J., et al. Once-daily fluticasone furoate/vilanterol 100/25 mcg versus twice daily combination therapies in COPD - mixed treatment comparisons of clinical efficacy. Respir Res. 2015 Feb 15; 16 (1): 25.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 19x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Základní typy inhalátorů a jejich srovnání

Aplikace léčebného prostředku formou inhalace je metoda užívaná po staletí, v dnešní době je základem terapie astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Systémů pro inhalaci existuje celá řada, což může být matoucí pro pacienty i zdravotníky. Přehledový článek publikovaný v časopise Respiratory Care se věnuje základním typům inhalátorů a jejich srovnání.

Léčba astma bronchiale - kazuistika

Pacientka JS, nar. 1972 RA – otec asthma bronchiale, matka a syn pacientky recidivující respirační infekty. V širším příbuzenstvu není TBC, tu, DM ani atopie.

Nekontrolované astma v těhotenství je větším rizikem pro plod než nízké a střední dávky inhalačních kortikosteroidů

Dobře kontrolované astma v těhotenství pomocí malých a středních dávek inhalačních kortikosteroidů (IKS) omezí rizika vyplývající z nedostatečného přísunu kyslíku pro plod a současně potřebu podávání systémových kortikosteroidů. To může snížit riziko nežádoucího výsledku těhotenství. U těhotných astmatiček je proto nutná řádná edukace, přesné užívání léčby a dobrá adherence včetně prvního trimestru.Všechny novinky