Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Porovnání kombinace flutikasonfuroát/vilanterol 1× denně s kombinací flutikasonpropionát/salmeterol 2× denně v léčbě astmatu

Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Léčba astmatu a CHOPN

Vydáno: 17.2.2015

Porovnání kombinace flutikasonfuroát/vilanterol 1× denně s kombinací flutikasonpropionát/salmeterol 2× denně v léčbě astmatu

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie naznačila, že kombinace flutikasonfuroátu 100 μg s vilanterolem 25 μg (FF/VI) podávaná 1× denně večer dosahuje v léčbě perzistentního astmatu u dospělých a dospívajících při porovnatelném bezpečnostním profilu obdobných výsledků jako kombinace flutikasonpropionátu 250 μg a salmeterolu (FP/SAL) 50 μg podávaná 2× denně.

Přípravek obsahující inhalační kortikosteroid (FF) s dlouhodobě působícím β2-agonistou (VI) je nově dostupná fixní kombinace pro léčbu astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci. Tato kombinace umožňuje dávkování 1× denně s potenciálem zvýšení compliance s léčbou. V roce 2013 byla publikována studie, která prokázala její srovnatelnou účinnost se zavedenou léčbou s dávkováním 2× denně.

Jednalo se o randomizovanou dvojitě zaslepenou studii s placebovým dvojníkem s paralelními skupinami, do které bylo zařazeno 806 pacientů starších 12 let s perzistentním astmatem nedostatečně kontrolovaným při léčbě středními dávkami kortikosteroidů. Pacienti byli randomizováni v poměru 1 : 1 a primárním sledovaným parametrem účinnosti byl vážený průměr sekundové vitální kapacity (FEV1) ze série měření v průběhu 24 hodin.

Výsledky ukázaly zlepšení FEV1 oproti vstupní hodnotě srovnatelné u obou skupin: 341 ml u FF/VI a 377 ml u FP/SAL. Rozdíl ve váženém průměru FEV1 mezi skupinami nebyl statisticky významný (p = 0,162). Skupiny se rovněž nelišily z hlediska váženého průměru FEV1 v prvních 4 hodinách po podání dávky, v hodnotě FEV1 měřené před podáním další dávky, v kontrole astmatu, výskytu exacerbací a skóre kvality života. Obě kombinace byly dobře snášeny, neměly klinicky významný vliv na množství kortizolu vylučovaného močí a nebyly spojeny se závažnými nežádoucími účinky, které by souvisely s léčbou.

Tato studie ukázala, že účinnost kombinace FF/VI podávané 1× denně je z hlediska zlepšení plicních funkcí porovnatelně účinná jako kombinace FP/SAL, kterou je třeba podávat 2× denně. To je příznivé zjištění z perspektivy compliance pacientů s léčbou.

(zza)

Zdroj: Woodcock A., Bleeker E. R., Lotvall J, et al. Efficacy and Safety of Fluticasone Furoate/Vilanterol Commpared with Fluticasone Propionate/Salmeterol Combination in Adult and Adolescent Patients with Persistent Asthma. A randomized trial.CHEST 2013; 144 (4): 1222–1229.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 21x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nekontrolované astma v těhotenství je větším rizikem pro plod než nízké a střední dávky inhalačních kortikosteroidů

Dobře kontrolované astma v těhotenství pomocí malých a středních dávek inhalačních kortikosteroidů (IKS) omezí rizika vyplývající z nedostatečného přísunu kyslíku pro plod a současně potřebu podávání systémových kortikosteroidů. To může snížit riziko nežádoucího výsledku těhotenství. U těhotných astmatiček je proto nutná řádná edukace, přesné užívání léčby a dobrá adherence včetně prvního trimestru.Všechny novinky