Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Kombinace LABA a IKS u astmatu nezvyšuje výskyt závažných nežádoucích příhod v porovnání se samotnými IKS

Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Léčba astmatu a CHOPN

Vydáno: 9.1.2015

Kombinace LABA a IKS u astmatu nezvyšuje výskyt závažných nežádoucích příhod v porovnání se samotnými IKS

Observační studie ukazují, že kombinace dlouhodobě působících β-agonistů (LABA) s inhalačními kortikosteroidy (IKS) v léčbě astmatu není spojena s vyšším rizikem závažných nežádoucích příhod než samotné IKS.

Systematické přehledy literatury, které hodnotí bezpečnost léčby astmatu, se zaměřují hlavně na randomizované studie. Cílem španělských autorů proto bylo posoudit riziko závažných nežádoucích příhod u dospělých a dětí s astmatem, kteří jsou léčeni kombinací LABA + IKS nebo samotnými IKS, v publikovaných nerandomizovaných studiích.

Provedli průzkum literatury v databázích MEDLINE a EMBASE od roku 1990 a metaanalýzu vyhledaných studií. Z 4415 článků splňovalo zařazovací kritéria 19 studií. Většinou se jednalo o retrospektivní observační kohortové studie. Velikost populace se pohybovala od 50 do 514 216.

Metaanalýza ukázala následující poměr šancí (OR) při kombinované léčbě LABA + IKS v porovnání s monoterapií IKS: u hospitalizací souvisejících s astmatem 0,88 (95% interval spolehlivosti [CI] 0,69–1,12), u návštěv pohotovosti souvisejících s astmatem 0,75 (95% CI 0,66–0,84), u užívání systémových kortikosteroidů 1,02 (95% CI 0,94–1,10) a u kombinovaného výsledku 0,95 (95% CI 0,9–1,0).

Autoři ukázali, že také observační studie dokládají absenci zvýšeného výskytu závažných nežádoucích příhod při kombinované léčbě LABA + IKS v porovnání se samotnými IKS u pacientů s astmatem.

(zza)

Zdroj: Hernández G., Avila M., Pont A., et al. Long-acting beta-agonists plus inhaled corticosteroids safety: a systematic review and meta-analysis of non-randomized studies. Respir Res. 2014 Jul 19; 15: 83. doi: 10.1186/1465-9921-15-83.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 20x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky