Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Kombinace flutikazonfuroátu s vilanterolem snižuje výskyt exacerbací astmatu

Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Léčba astmatu a CHOPN

Vydáno: 7.3.2015

Kombinace flutikazonfuroátu s vilanterolem snižuje výskyt exacerbací astmatu

Inhalační flutikazonfuroát (FF) v kombinaci s vilanterolem (VI) podávaný 1× denně snížil riziko závažných exacerbací astmatu a zlepšil plicní funkce pacientů s astmatem. Tato nová kombinace inhalačního kortikosteroidu s dlouhodobě působícím β-agonistou vykázala u pacientů od 12 let také podobnou snášenlivost jako samotný flutikazonfuroát.

Jedná se o výsledky multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studie, do které bylo zařazeno 2010 pacientů starších 12 let s astmatem, kteří byli symptomatičtí i při léčbě samotným inhalačním kortikosteroidem a v posledním roce prodělali nejméně jednu exacerbaci. Pacienti byli sledováni do výskytu 330 příhod závažné exacerbace astmatu (první příhoda u každého pacienta). Porovnávanou léčbou byla kombinace FF/VI v dávce 100/25 µg a samotný FF v dávce 100 µg podávané vždy 1× denně večer. Primárním sledovaným parametrem byla doba do první závažné exacerbace astmatu. Sekundární sledované parametry zahrnovaly výskyt závažných exacerbací na pacienta a rok a změnu večerní hodnoty FEV1 (jednosekundové vitální kapacity) oproti vstupní hodnotě.

V porovnání se samotným FF oddálila kombinace FF/VI výskyt první exacerbace astmatu, poměr rizik 0,795 (95% CI 0,642–0,985, p = 0,036) a snížila roční výskyt exacerbací o 25 % (95% CI 5–40 %; p = 0,014). Kromě toho zajistila kombinace FF/VI větší zvýšení FEV1 než samotný FF (p < 0,001), a to po 12, 36 a 52 týdnech a na konci studie. Oba léky byly dobře tolerované s podobným výskytem nežádoucích účinků.

Jak autoři uzavírají, tato studie potvrzuje, že kombinace FF/VI 100/25 μg podávaná 1× denně večer u dospívajících a dospělých pacientů se středně závažným astmatem významně snižuje riziko závažných exacerbací astmatu, zlepšuje plicní funkce a vede ke kontrole astmatu u většího podílu pacientů než FF 100 μg.

(zza)

Zdroj: Bateman E. D., O’Byrne P. M., Busse W. W., et al. Once-daily fluticason furoate (FF)/vilanterol reduces risk of severe exacerbations in asthma versus FF alone. Thorax. 2014 Apr; 69 (4): 312–9; doi: 10.1136/thoraxjnl-2013-203600. Epub 2013 Nov 19.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 21x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nekontrolované astma v těhotenství je větším rizikem pro plod než nízké a střední dávky inhalačních kortikosteroidů

Dobře kontrolované astma v těhotenství pomocí malých a středních dávek inhalačních kortikosteroidů (IKS) omezí rizika vyplývající z nedostatečného přísunu kyslíku pro plod a současně potřebu podávání systémových kortikosteroidů. To může snížit riziko nežádoucího výsledku těhotenství. U těhotných astmatiček je proto nutná řádná edukace, přesné užívání léčby a dobrá adherence včetně prvního trimestru.Všechny novinky