Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Léčba astmatu a CHOPN

reklamní sdělení
Onkologická diagnóza maskovaná za projevy CHOPN – kazuistika

Onkologická diagnóza maskovaná za projevy CHOPN – kazuistika

Obezřetnost potřebujeme na každém kroku, a v medicíně především. Vysvětluje stanovená diagnóza všechny pacientovy symptomy? To je základní otázka, kterou si autoři následující kazuistiky měli položit. Ale nepoložili.   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Přínos fyzické aktivity u pacientů s CHOPN

Přínos fyzické aktivity u pacientů s CHOPN

Pro pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) i ošetřující lékaře jsou v rámci léčby důležité tři aspekty nemoci: kvalita života související se zdravím, nutnost hospitalizace a mortalita. Nízká úroveň fyzické aktivity má negativní dopad na všechny tři zmíněné oblasti.   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
GOLD 2017 − aktualizace guidelines pro léčbu CHOPN

GOLD 2017 − aktualizace guidelines pro léčbu CHOPN

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je celosvětově závažné onemocnění spojené s vysokou mortalitou. V roce 2017 byla vydána aktualizovaná Globální strategie pro diagnózu, management a prevenci CHOPN (GOLD). Nový klasifikační přístup je zaměřen na vyhodnocení závažnosti příznaků a frekvence exacerbací. Hodnoty spirometrického vyšetření jsou posouzeny separátně. Zásadním momentem je pak preference duální bronchodilatační léčby LABA/LAMA před navyšování dávky jednoho přípravku, které je spojeno s vyšším rizikem vzniku nežádoucích účinků. Zároveň se doporučuje posunout farmakologickou intervenci do časnějších stadií CHOPN.   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Větší přínos aklidinia u symptomatických pacientů s CHOPN v porovnání s tiotropiem

Větší přínos aklidinia u symptomatických pacientů s CHOPN v porovnání s tiotropiem

Předchozí studie fáze IIIb u 414 pacientů se středně závažnou až závažnou CHOPN prokázala, že 6týdenní léčba aklidinium bromidem vedla ke zlepšení 24hodinové bronchodilatace, které bylo srovnatelné s podáváním tiotropia a významně lepší než u placeba. Post hoc analýza provedená u 277 symptomatických pacientů ukázala větší přínos aklidinium bromidu v porovnání s tiotropiem z hlediska bronchodilatace v nočních hodinách, zmírnění ranních příznaků a prevence omezení ranních aktivit.   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Je možné ve farmakoterapii plicní hypertenze spojené s chronickými onemocněními plic využít léčivé látky specificky používané pro léčbu plicní arteriální hypertenze?

Je možné ve farmakoterapii plicní hypertenze spojené s chronickými onemocněními plic využít léčivé látky specificky používané pro léčbu plicní arteriální hypertenze?

Plicní hypertenze (PH) je heterogenní onemocnění s řadou příčin charakterizované progredující námahovou dušností a středním tlakem v plicnici (MPAP − mean pulmonary artery pressure) > 25 mmHg. Některé látky specificky používané v terapii plicní arteriální hypertenze jsou zkoušené i u pacientů s PH spojenou s chronickou obstrukční bronchopulmonální chorobou a intersticiálními plicními onemocněními.   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Základní typy inhalátorů a jejich srovnání

Základní typy inhalátorů a jejich srovnání

Aplikace léčebného prostředku formou inhalace je metoda užívaná po staletí, v dnešní době je základem terapie astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Systémů pro inhalaci existuje celá řada, což může být matoucí pro pacienty i zdravotníky. Přehledový článek publikovaný v časopise Respiratory Care se věnuje základním typům inhalátorů a jejich srovnání.   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie