Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
 

Léčba astmatu a CHOPN

Je možné ve farmakoterapii plicní hypertenze spojené s chronickými onemocněními plic využít léčivé látky specificky používané pro léčbu plicní arteriální hypertenze?

Je možné ve farmakoterapii plicní hypertenze spojené s chronickými onemocněními plic využít léčivé látky specificky používané pro léčbu plicní arteriální hypertenze?

Plicní hypertenze (PH) je heterogenní onemocnění s řadou příčin charakterizované progredující námahovou dušností a středním tlakem v plicnici (MPAP − mean pulmonary artery pressure) > 25 mmHg. Některé látky specificky používané v terapii plicní arteriální hypertenze jsou zkoušené i u pacientů s PH spojenou s chronickou obstrukční bronchopulmonální chorobou a intersticiálními plicními onemocněními.   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Fixní kombinace umeclidinium/vilanterol dosahuje v léčbě CHOPN lepších výsledků než jednotlivě podávané složky

Fixní kombinace umeclidinium/vilanterol dosahuje v léčbě CHOPN lepších výsledků než jednotlivě podávané složky

Bronchodilatační léčba je paušální terapie farmakologické léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Vede ke zlepšení symptomů, snížení frekvence exacerbací a zlepšuje celkový zdravotní stav i toleranci zátěže.   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Účinnost a bezpečnost fixní kombinace umeclidinia a vilanterolu v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace umeclidinia a vilanterolu v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

Klinické studie opakovaně ukázaly na jednoznačně pozitivní efekt fixní kombinace bronchodilatátorů s odlišným mechanismem účinku – umeclidinia a vilanterolu – v léčbě CHOPN. Její významnou výhodou je také možnost aplikace pouze 1× denně.   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Relvar® podávaný 1× denně je v inhalační léčbě CHOPN minimálně stejně účinný jako běžné kombinace IKS/LABA podávané 2× denně

Relvar® podávaný 1× denně je v inhalační léčbě CHOPN minimálně stejně účinný jako běžné kombinace IKS/LABA podávané 2× denně

Analýza výsledků 33 studií prokázala noninferirotu kombinace flutikasonfuroát/vilanterol (Relvar®) podávané 1× denně vůči zavedené inhalační kombinované léčbě CHOPN (inhalační kortikosteroid/dlouhodobě působící β-agonista, IKS/LABA) podávané 2× denně z hlediska plicních funkcí a subjektivně vnímaného zdravotního stavu.   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Relvar® s dávkováním 1× denně prokázal účinnost a snášenlivost v léčbě CHOPN

Relvar® s dávkováním 1× denně prokázal účinnost a snášenlivost v léčbě CHOPN

Relvar® je nově schválený přípravek k inhalační léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) s výhodou podávání 1× denně, která může zvýšit adherenci. Obsahuje fixní kombinaci inhalačního kortikosteroidu (IKS)  – flutikasonfuroátu – a dlouhodobě působícího β-agonisty (LABA) – vilanterolu – v inhalátoru se suchým práškem Ellipta®. Je schválen k léčbě CHOPN v dávce 100/25 µg.   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie
Inhalační flutikason furoát v léčbě astmatu neovlivňuje aktivitu osy hypotalamus–hypofýza–nadledviny

Inhalační flutikason furoát v léčbě astmatu neovlivňuje aktivitu osy hypotalamus–hypofýza–nadledviny

Kontrolovaná studie se 185 pacienty s astmatem neprokázala vliv inhalačního flutikason furoátu v kombinaci s vilanterolem na 24hodinovou váženou koncentraci kortizolu v séru v průběhu 42 dní léčby.   celý článek
Specializace: alergologie a imunologie pneumologie a ftizeologie