Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Změny v imunitním systému navozené použitím etanerceptu v kombinaci s metotrexátem v terapii revmatoidní artritidy

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 12.11.2011

Změny v imunitním systému navozené použitím etanerceptu v kombinaci s metotrexátem v terapii revmatoidní artritidy

Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé onemocnění charakterizované intenzivní aktivací imunitního systému v oblasti synoviální membrány kloubů a různými systémovými projevy. Ačkoliv patofyziologie RA není kompletně známá, nadbytek T-lymfocytů v infiltrátu hypertrofické synovie a lokální produkce cytokinů odvozených od T-lymfocytů naznačují, že právě tyto buňky mají významnou roli v imunitní odpovědi u RA. Mezi T-lymfocyty jsou pak obsažené Th1- a Th2- buňky, dále pak CD4CD25+ regulační buňky (Treg) a nově jsou popisovány i Th17-lymfocyty, produkující interleukin IL-17. Nerovnováha mezi Th1 a Th2, daná zvýšenou aktivací Th1-buněk, je důležitá v patogenezi RA. Současně je pro kontrolu zánětu významný i poměr Th17-/Treg-buněk.

Autoři článku se pokusili objasnit mechanismus účinku etanerceptu v terapii RA. Zaměřili se na to, zda nerovnováha mezi Th1-/Th2- a Th17-/Treg-lymfocyty je upravena účinkem etanerceptu a jestli tato úprava souvisí se zlepšením klinického stavu pacientů. Ve 12týdenní studii na 40 pacientech s aktivní formou revmatoidní artritidy podávali polovině (n = 20) jejich zavedenou týdenní dávku metotrexátu (MTX) a druhá polovina pacientů byla léčena kombinovaně MTX a etanerceptem. Jako kontrola byli vybráni zdraví dárci. Množství jednotlivých podskupin T-lymfocytů bylo stanoveno s použitím flowcytometrie a hladiny cytokinů byly měřeny pomocí ELISA metody. K posouzení klinické odpovědi pak bylo použito Disease Activity Score 28, sedimentace erytrocytů a CRP, které byly měřeny při každé kontrole.

Zjištěná procenta zastoupení Th1- a Th17-lymfocytů byla u pacientů s RA signifikantně vyšší než u zdravých kontrol, zatímco zastoupení Treg bylo signifikantně nižší. Po 12 týdnech terapie pouze s MTX nebo s kombinací MTX a etarneceptu významně poklesl poměr Th17/Treg, ale nebyl pozorován signifikantní rozdíl v poměru Th1/Th2. U pacientů léčených MTX i etanerceptem byl pokles poměru Th17/Treg pozitivně spojen se zmírněním aktivity nemoci. Současně byl pozorován pokles hladin prozánětlivých cytokinů (IL-1beta, TNF-alfa, IL-6, IL17), zatímco TGF-beta byl zvýšen.

Závěrem studie autoři konstatují, že při terapii etanerceptem v kombinaci s MTX dochází ke zlepšení aktivity RA, a to normalizací distribuce Th17- a Treg-lymfocytů a cytokinů od těchto buněk odvozených. Toto může částečně vysvětlit mechanismus účinku kombinované terapie zkoumaných léků u revmatoidní artritidy.

(eza)

zdroj: Lina C. et al. Combined treatment of etanercept and MTX reverses Th/Th2, Th17/Treg imbalance in patients with rheumatoid artritis. J Clin Immun 2011 Aug; 31 (4): 596–605. Epub 2011 May 12. DOI: 10.1007/s10875-011-9542-6.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Za projevy revmatoidní artritidy mohou B-buňky synoviální tekutiny

Projevy chronického zánětu a postižení kloubů u revmatoidní artritidy jsou výsledkem působení složité sítě cytokinů. K identifikování buněčných zdrojů těchto cytokinů byla v unikátní studii porovnávána jejich exprese napříč pěti největšími buněčnými populacemi zastoupenými v synoviální tekutině a v periferní krvi.

Správná iniciální dávka prednisonu v terapii polymyalgia rheumatica je závislá na tělesné hmotnosti, ne na tíži onemocnění

Polymyalgia rheumatica (PMR) je poměrně běžné zánětlivé onemocnění zejména starších lidí, typicky zasahuje ramenní a pánevní svalové pletence. Základem terapie jsou kortikoidy.

Biologická léčba a onemocnění pojivové tkáně asociované s intersticiálním postižením plic

U pacientů s revmatoidní artritidou a jinými onemocněními pojivové tkáně (CTD, connective tissue disease) není preexistující intersticiální postižení plic kontraindikací biologické léčby, ačkoliv léčba těmito preparáty by měla být ukončena v případě, že se vyskytnou nové plicní příznaky.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy