Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Výsledky analýzy posuzující přínos TNF inhibitorů v léčbě psoriázy

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 20.9.2010

Výsledky analýzy posuzující přínos TNF inhibitorů v léčbě psoriázy

Bezpečnost inhibitorů tumor necrosis faktoru (anti-TNF) je předmětem zájmu lékařů předepisujících tyto látky pacientům s psoriázou. Cílem studie publikované v The British Journal of Dermatology bylo určit poměr výhod a rizik, které léčba přináší (benefit/risk ratio).

Při komplexní analýze publikované literatury byla získána data pro výpočet ukazatelů „number needed to treat“ (NNT) pro míru efektivity a „number needed to harm“ (NNH) vyjadřujících nežádoucí účinky pro doporučené dávkovací režimy adalimumabu, etanerceptu a infliximabu. Do analýzy byla začleněna i komplexní data týkající se klinických testů.

  • Number needed to treat (NNT) je epidemiologické měřítko užívané při posuzování účinnosti léčebných, především farmakologických intervencí. Číslo vyjadřuje počet pacientů, kteří potřebují být léčeni, aby bylo patrné zlepšení stavu jednoho pacienta ve srovnání s kontrolní skupinou v klinických testech. Ideální hodnota NNT je 1, kdy dojde ke zlepšení u všech pacientů léčených daným lékem a u žádného pacienta v kontrolní skupině.
  • Number needed to harm (NNH) naproti tomu vyjadřuje, kolik pacientů musí být vystaveno rizikovému faktoru po určený časový úsek, aby došlo k nepříznivým důsledkům u jednoho pacienta, který by jinak nebyl poškozen. Čím je hodnota NNH nižší, tím je dané riziko vyšší.
Při analýze publikované literatury došel tým kanadských lékařů z univerzity v Halifaxu k následujícím výsledkům – u pacientů léčených adalimumabem podávaným každý druhý týden v dávce 40 mg dosahovaly hodnoty indexu PASI 75 v průměru 1,6, u etanerceptu 3,2 (pro dávku 50 mg týdně nebo 25 mg dvakrát týdně) a 2,3 pro dávku 50 mg dvakrát týdně. Pro infliximab dosahovalo skóre PASI 75 při dávkování 5 mg/kg hodnoty 1,4.
  • PASI (Psoriasis Area and Severity Index) je index umožňující objektivně vyjádřit tíži psoriázy a rozsah postižení kůže. Tato hodnota se skládá ze tří údajů – škálou od 0 do 4 je hodnoceno olupování a tloušťka psoriatických plak. Dále je hodnocen rozsah postižení každé oblasti těla 0–6 body. Součtem všech těchto hodnot je dosaženo skóre tíže postižení od 0 do 72 bodů.
    PASI je v řadě studií využíván jako měřítko účinnosti daného léku. Redukce postižení kůže o 75 procent je pak vyjadřována jako PASI 75 a ve výsledcích studií je uváděno, kolik procent respondentů dosáhlo během léčby takového zlepšení.
Pro vážné neinfekční, infekční i maligní nežádoucí účinky léčby bylo spočítáno NNH. Tato čísla byla obecně o dva řády vyšší než hodnoty NNT a rozdíly mezi nimi byly pro adalimumab, etanercept a infliximab navzájem statisticky nesignifikantní.

Tato analýza demonstrovala, že během úvodního roku léčby byla pravděpodobnost úspěchu anti-TNF terapie psoriázy o několik řádů vyšší než pravděpodobnost závažné toxicity. . 

(kam)

Zdroj:

  1. R. G. Langley, B. E. Strober, Y. Gu, S. J. Rozzo and M. M. Okun: Tumour Necrosis Factor Antagonists in the Treatment of Psoriasis: Results, The British Journal of Dermatology 2010; 162 (6): 1349–1358.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Obezita zvyšuje riziko psoriatické artritidy

Lidé, kteří jsou ve věku 18 let obézní, mohou mít podle nové studie vyšší riziko rozvoje psoriatické artritidy v pozdějším věku. Lékaři z University of Utah School of Medicine v Salt Lake City pod vedením dr. Soltani-Arabshahiho zjistili, že hodnota body mass indexu (BMI), která znamená ve věku 18 let obezitu, dokázala predikovat vznik psoriatické artritidy, což je forma artritidy, která postihuje 6–42 % pacientů s psoriázou.

Jak časně by měla být ankylozující spondylitida léčena blokátory TNF-alfa?

Poměrně nedávno na toto téma proběhly klinické studie. Ty byly zacílené na časnou léčbu u pacientů s axiální spondylartritidou bez radiografického obrazu. Bylo zjištěno, že TNF blokátory jsou u těchto pacientů minimálně tak účinné jako u již stanovené AS, a jsou dokonce účinnější, pokud jsou nasazeny v dřívější fázi a také mladším věku.

Etanercept a žilní tromboembolismus

Etanercept napodobuje inhibiční účinky přirozeně se vyskytujících solubilních TNF receptorů. Jediný rozdíl je, že etanercept je oproti přirozenému TNF receptoru spíše fúzní protein a má delší poločas v krevním oběhu, a tudíž také déletrvající biologický účinek.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy