Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Vliv hydroxychlorochinu na inzulinovou senzitivitu u obézních pacientů

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 24.11.2012

Vliv hydroxychlorochinu na inzulinovou senzitivitu u obézních pacientů

Pacienti s určitými revmatickými chorobami (revmatoidní artritis – RA, systémový lupus – SLE) mají zvýšené riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění (CVD). K vývoji CVD u těchto osob pravděpodobně přispívají systémové zánětlivé změny vyvolané elevací hladin TNF alfa a interleukinu 6. Vysvětlením spojitosti mezi systémovým zánětem u revmatických chorob a rizikem CVD může být zhoršení inzulinové rezistence. Inzulinová rezistence představuje zhoršenou senzitivitu tkání k inzulinu a poruchu glukózového metabolismu, předchází vývoji diabetu mellitu a je součástí metabolického syndromu.

Část farmak určených k léčbě revmatických onemocnění může být spojena se zlepšením inzulinového a tím i glukózového metabolismu. K těmto léčivům řadíme antagonistu interleukinu I antakinra, který efektivně snižuje hladinu glykovaného hemoglobinu u pacientů s diabetem mellitem 2. typu, a antagonistu TNF alfa, který zlepšuje inzulinovou rezistenci u pacientů s RA či ankylozující spondylitidou. Z předchozích vědeckých prací vyplynulo, že hydroxychlorochin, který je užívaný při terapii RA a SLE, může redukovat riziko diabetu u pacientů s RA.

Cílem bostonské studie bylo prokázat vliv hydroxychlorochinu (HCQ) na inzulinovou senzitivitu, rezistenci a sekreci inzulinu v beta-buňkách pankreatu u obézních nediabetických pacientů. Do longitudinální otevřené studie bylo zařazeno 13 jedinců bez systémového zánětlivého onemocnění, kteří užívali HCQ v dávce 6,5 mg/kg hmotnosti po dobu 6 týdnů.

U účastníků studie byl proveden 3× orální glukózový toleranční test (v 0. týdnu – před zahájením podávání HCQ –, v 6. týdnu – po ukončení podávání HCQ – a ve 12. týdnu). V každém časovém období byly vypočteny následující parametry: index inzulinové senzitivity dle Matsuda (ISI), index HOMA inzulinové rezistence a index HOMA-B.

Z výsledků vyplynulo, že průměrný věk skupiny byl 49 let, 77 % tvořily ženy, průměrný body mass index byl 36,1 kg/m2. Po 6 týdnech HCQ léčby se ISI index zvýšil z hodnoty mediánu 4,5 na 8,9 (p = 0,040), index HOMA inzulinové rezistence se snížil z mediánové hodnoty 2,1 na 1,8 s (p = 0,09). Všechny tyto proměnné se vrátily k bazálním hodnotám ve 12. týdnu.

Závěrem autoři konstatovali, že podávání hydroxychlorochinu nediabetickým obézním pacientům bylo po 6 týdnech spojeno se signifikantním zvýšením inzulinové senzitivity a s trendem k redukci inzulinové rezistence a inzulinové sekrece. Tato data potvrdila, že HCQ používaný k terapii revmatoidní artritis má současný příznivý účinek na inzulinovou senzibilizaci.

(moa)

Zdroj: Mercer et al. Hydroxychloroquine improves insulin sensitivity in obese non-diabetic individuals. Arthritis Research & Therapy 2012, 14: R135

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Von Willebrandův faktor jako biomarker aktivity nemoci u pacientů s primární vaskulitidou CNS

Hodnocení aktivity nemoci a možnost predikce odpovědi na terapii je i v revmatologii neustále předmětem zájmu.

Prevalence klinické remise u pacientů s revmatoidní artritidou léčených anti-TNF terapií

Zářijové vydání prestižního periodika Rheumatology přináší výsledky studie nizozemských vědců zabývající se problematikou klinické remise u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) léčených inhibitory TNF-alfa.

Revmatoidní artritida: informace pro lékaře

Revmatoidní artritida (RA) patří mezi chronická systémová zánětlivá onemocnění. Charakteristickým projevem této choroby je symetrická polyartritida (synovitida) postihující predilekčně drobné klouby rukou a nohou.Všechny novinky

Odborné centrum

 

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy