Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Účinnost etanerceptu v léčbě psoriázy a psoriatické artritidy v populaci střední a východní Evropy

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 19.9.2017

Účinnost etanerceptu v léčbě psoriázy a psoriatické artritidy v populaci střední a východní Evropy

Charakteristiky nemocných s psoriázou se mohou mezi jednotlivými státy významně lišit. Proto se skupina revmatologů ze Srbska, Polska, Maďarska a Česka rozhodla analyzovat zvlášť podskupinu Středoevropanů a Východoevropanů, kteří se účastnili klinické studie PRESTA.

Úvod

Účinnost anti-TNF cílených léčiv v terapii psoriázy a psoriatické artritidy byla zkoumána v rozsáhlých klinických studiích především ve Spojených státech amerických a západní Evropě, a proto je údajů o této léčbě v populaci střední a východní Evropy zatím méně. Klinické studie PRESTA (Psoriasis Randomized Etanercept Study in Subjects with Psoriatic Arthritis) se zúčastnilo celkem 752 nemocných, přičemž 307 jich pocházelo ze zemí střední nebo východní Evropy.

Klinická studie PRESTA

V rámci klinického hodnocení byli nemocní s psoriázou a psoriatickou artritidou randomizováni k užívání etanerceptu buď v režimu 50 mg 2× týdně po dobu 12 týdnů s následnou 12týdenní aplikací 50 mg 1× týdně (dále skupina 2/1), nebo 50 mg 1× týdně po dobu 24 týdnů (dále skupina 1/1). Prvních 12 týdnů studie bylo prováděno za dvojitého zaslepení, následující fáze již byla otevřená. Primárním cílem hodnocení byla účinnost etanerceptu vyjádřená pomocí škály PGA (Physician Global Assessment). V rámci sekundárních cílů se hodnotilo také s využitím indexu PASI (Psoriasis Area and Severity Index) a skóre ACR (American College of Rheumatology) pro zjištění míry kloubního postižení.

Účinnost u podskupiny Středo- a Východoevropanů

Kožní projevy

Celkem byla analyzována data 307 pacientů, z toho 51 Čechů, 107 Maďarů, 41 Poláků a 108 Srbů. Ve 12. týdnu dosáhlo hodnocení PGA 0 či 1 (tj. kůže zcela nebo téměř prostá projevů psoriázy) 54 % nemocných ve skupině 2/1 a 40 % ve skupině 1/1 (p = 0,02). Ve 24. týdnu to bylo 68 oproti 60 % a rozdíl pozbyl statistické významnosti.

Index PASI se průměrně zlepšil o 59 a 87 % v 6., resp. 24. týdnu u skupiny 2/1 a u skupiny 1/1 došlo ke zlepšení o 49 a 81 % oproti výchozím hodnotám. Rozdíly mezi skupinami byly statisticky významné (v 6. týdnu p = 0,005; ve 24. týdnu p < 0,05).

Kloubní postižení

Skóre ACR 20 dosáhlo ve 12. týdnu 71,7 % pacientů ze skupiny 2/1 a 59,9 % pacientů ze skupiny 1/1 (p = 0,03). Ve 12. i 24. týdnu se skupiny nelišily v počtu oteklých nebo bolestivých kloubů a ve skóre PGA pro artritidu, u obou skupin však došlo k významnému zlepšení ve srovnání s výchozím stavem (p < 0,001 pro všechna srovnání).

Bezpečnost

V obou skupinách byl po dobu konání studie etanercept dobře snášen. Nežádoucí příhody se častěji vyskytovaly ve skupině 2/1 (36,6 oproti 24,7 % ve skupině 1/1; p = 0,026). Nejčastěji šlo o infekce horních dýchacích cest, faryngitidu a reakce v místě vpichu. Závažné infekce byly hlášeny ve 2 případech, a to ve skupině 1/1. Nebyl hlášen žádný případ tuberkulózy ani jiných oportunních infekcí.

Závěr

Oba režimy léčby etanerceptem vedly k signifikantnímu zlepšení projevů psoriázy a psoriatické artritidy, a to za dobré snášenlivosti; přitom se neobjevily nové nežádoucí účinky. Výsledky v podskupině Středo- a Východoevropanů jsou dle autorů srovnatelné s celkovou populací, která se studie PRESTA účastnila.

(jam)

Zdroj: Damjanov N., Karpati S., Kemeny L. et al. Efficacy and safety of etanercept in psoriasis and psoriatic arthritis in the PRESTA study: analysis in patients from Central and Eastern Europe. J Dermatolog Treat 2017 Aug 16: 1‒5, doi: 10.1080/09546634.2017.1329509 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Čemu dává pacient přednost při výběru chorobu modifikující léčby?

U revmatoidní artritidy existuje řada možností chorobu modifikující léčby. Lékaři mají svá jasně daná kritéria a guidelines, podle kterých nejvhodnější terapeutický postup volí. V ideálním případě by ale při výběru léčby měl aktivní roli hrát i pacient. Čemu dávají pacienti přednost a podle čeho se rozhodují?

Riziko infekce při léčbě revmatoidní artritidy různými inhibitory TNF-α

V hledáčku autorů recentní metaanalýzy se ocitá bezpečnost biologické léčby revmatoidní artritidy: Existuje nějaký rozdíl mezi monoklonálními protilátkami a solubilním receptorem pro TNF-α co do infekčních komplikací?

Vliv perzistence na zdravotní náklady u biologické léčby revmatoidní artritidy

Základní postavení v léčbě aktivní revmatoidní artritidy (RA) mají chorobu modifikující léky (DMARDs − disease-modifying anti-rheumatic drugs). Vedle syntetických DMARDs se v poslední době prosazují i biologická léčiva. Cílem analýzy italských autorů bylo zhodnotit ukazatele užívání biologických preparátů u dospělých pacientů s RA (perzistence na léčbě, četnost změny biologického léku a jeho spotřeba) a souvisejících výdajů na zdravotní péči (za léky, hospitalizace v nemocnici, péči u specialistů).Všechny novinky

Odborné centrum

 

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy