Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Riziko vzniku tuberkulózy u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří jsou léčeni anti-TNF preparáty

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 10.1.2010

Riziko vzniku tuberkulózy u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří jsou léčeni anti-TNF preparáty

Zavedení přípravků účinkujících proti TNF alfa prokazatelně zdokonalilo terapii revmatoidní artritidy (RA). Ovšem navzdory dobré účinnosti stále trvají jisté obavy stran bezpečnosti. V první anti-TNF randomizované kontrolované studii byl publikován případ vzniku tuberkulózy a od té doby se množí důkazy, že anti-TNF terapie zvyšuje riziko vzniku TBC s pravděpodobným rozdílem v riziku mezi třemi základními anti-TNF přípravky. Platí, že infliximab a adlimumab, obojí monoklonální protilátky, mají zmíněné riziko vyšší než etanercept, solubilní TNF receptor.

Ačkoliv dosud publikovaná data zmiňují rozdíl mezi jednotlivými léky, dosud žádné studie mezi nimi neumožňují důkladné přímé srovnání. Proto bylo cílem následující studie přímo srovnat vliv tří schválených anti-TNF léků na základě incidence tuberkulózy u pacientů s RA a poté vysvětlit význam rizika léčby pacientů anti-TNF léky ve srovnání s konvenčními DMARDs (chorobu modifikujícími léky). Druhotné cíle zahrnovaly vysvětlení času nástupu TBC, rovnováhy mezi plicními a mimoplicními formami nemoci a také roli etnika.

Studie využila data z registru biologické léčby Britské společnosti pro revmatologii (British Society for Rheumatology Biologics Register, BSRBR), přičemž se jednalo o národní prospektivní výzkumnou studii. V ní vědci srovnávali výskyt TBC u 10 712 pacientů léčených anti-TNF (z toho bylo 3 913 léčeno etanerceptem, 3 295 infliximabem a 3 504 adalimumabem) a u 3 232 pacientů s aktivní RA léčených konvenčními DMARDs.

Do dubna 2008 bylo popsáno 40 případů TBC, všechny z anti-TNF kohorty. Podíl TBC byl vyšší pro monoklonální protilátky, pro adalimumab se jednalo o 144 případů/100 000 pacientoroků a pro infliximab to bylo 136 případů/100 000 pacientoroků. Průměrný čas vzniku TBC byl nejnižší pro infliximab (5,5 měsíce) ve srovnání s etanerceptem (13 měsíců) a adalimumabem (18,5 měsíce).

Z celkového počtu 40 případů se jich 13 vyskytlo po ukončení terapie, ve 25 případech (62 %) se jednalo o mimoplicní formu a z nich u 11 o formu diseminovanou. Pacienti léčení anti-TNF, kteří nepatřili do bílého etnika, měli 6× vyšší riziko vniku TBC ve srovnání s bílým etnikem.

(pes)

Zdroj:

  1. Dixon W. G. et al.: Drug-specific risk of tuberculosis in patients with rheumatoid arthritis treated with anti-TNF therapy: Results from the British Society for Rheumatology Biologics Register (BSRBR). Ann Rheum Dis 2009, publikováno online dne 22. 10. 2009.
    doi: 10.1136/ard.2009.118935

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zlepšení kognitivních funkcí u Alzheimerovy nemoci po perispinálním podání etanerceptu

Etanercept je úspěšně využíván k léčbě revmatologických onemocnění (středně těžké až těžké revmatoidní artritidy a polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy, psoriatické artritidy a ankylozující spondylitidy). Mimo tyto klasické indikace byl ale etanercept podán s vynikajícími výsledky experimentálně u Alzheimerovy choroby.

Bezpečnost a účinnost etanerceptu u dětí mladších 4 let s juvenilní idiopatickou artritidou

Juvenilní idiopatická artritida je nejčastějším chronickým autoimunitním onemocněním u dětí. U některých pacientů s polyartikulárním postižením a se systémovým nástupem onemocnění se vyskytuje choroba s průběhem rezistentním na léčbu, která vyžaduje alternativní léčebné postupy. Od doby, kdy je k dispozici biologická léčba, se výrazně zlepšily terapeutické možnosti u dospělých i pediatrických pacientů.

Autoimunitní a zánětlivé choroby a riziko vzniku maligních lymfomů

Několik autoimunitních a chronických zánětlivých chorob je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku maligních lymfomů, ačkoliv je výše tohoto rizika rozdílná. Zmíněné choroby zahrnují zejména revmatoidní artritidu (RA), Sjögrenův syndrom, systémový lupus erythematodes, celiakii, dermatitis herpetiformis a chronickou tyreoiditidu.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy