Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Etanercept a žilní tromboembolismus

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 23.8.2010

Etanercept a žilní tromboembolismus

Etanercept je dimerický rekombinantní DNA protein, který sestává ze dvou přirozeně se vyskytujících solubilních humánních TNF receptorů vázaných s Fc fragmentem IgG1. TNF hraje podstatnou úlohu v zánětlivých procesech a váže se na dva rozdílné typy receptorů. Z nich jeden se začleňuje do bílých krvinek a je zodpovědný za imunitní odpověď a druhý se stává solubilním TNF receptorem, který deaktivuje TNF a imunitní odpověď otupuje.

Etanercept napodobuje inhibiční účinky přirozeně se vyskytujících solubilních TNF receptorů. Jediný rozdíl je, že etanercept je oproti přirozenému TNF receptoru spíše fúzní protein a má delší poločas v krevním oběhu, a tudíž také déletrvající biologický účinek.

Plicní embolie byla v literatuře již dříve popsána v souvislosti s infliximabem, tedy monoklonální protilátkou proti TNF. V následujícím textu jsou zmíněny kazuistiky tří pacientů, u nichž došlo k rozvoji hluboké žilní trombózy (HŽT) vedoucí k plicní embolizaci během léčby etanerceptem. Všichni pacienti byli během tříleté periody vyšetřováni v jednom zdravotnickém zařízení.

První pacient byl 60letý Hispánec se čtyřletou anamnézou revmatoidní artritidy. Byl léčen zprvu kombinací DMARDs a kortikoidů. Léčba etanerceptem byla zahájena kvůli vzplanutí nemoci před třemi lety a byla účinná. Po těchto třech letech však došlo k rozvoji otoku pravého lýtka a náhlému vzniku dyspnoe. Spirální CT prokázalo rozsáhlý výpadek signálu v místě pravé i levé větve plicní arterie a doppler prokázal pravostrannou femorální HŽT. Pacient popřel kouření, nedávnou imobilizaci, chirurgický výkon či cestování a ani v rodinné anamnéze nebyly poruchy krevní srážlivosti. Nikdy dříve nebyl léčen heparinem. Jeho APTT bylo 48s, měl pozitivní lupus antikoagulans (LAC) a antikardiolipinové protilátky (aCL), které přetrvávaly 12 týdnů i spolu s prodlouženým APTT.

Druhým pacientem byl běloch ve věku 56 let s psoriatickou artritidou, který byl léčen tři roky metotrexátem 1× týdně a vysokými dávkami prednizonu denně. Následně byla zahájena léčba etanerceptem a asi po roce a půl došlo k rozvoji zhoršujících se bolestí levého lýtka. Doppler prokázal tibiální HŽT. Rovněž nikdy nekouřil a popřel i nedávnou imobilizaci, chirurgický výkon, cestování a trauma. Také jeho rodinná anamnéza byla negativní stran poruch srážení krve a on sám nebyl nikdy léčen heparinem. Jeho APTT bylo 51s, měl pozitivní LAC a anti-β2-glykoprotein I.

Třetí pacientkou byla bělošská žena ve věku 46 let se séronegativní zánětlivou artritidou, která byla čtyři roky léčena metotrexátem. Pro špatnou odezvu byla převedena na terapii etanerceptem, nicméně asi po roce u ní došlo k rozvoji otoku levé dolní končetiny a dyspnoe. Doppler prokázal levostrannou tibiální HŽT a CT hrudníku zase plicní embolizaci do levého dolního laloku. Jednalo se o první epizodu HŽT a pacientka popřela předcházející imobilizaci, trauma, chirurgický výkon či cestování, nicméně měla pozitivní rodinnou anamnézu na poruchy srážení krve. Její laboratorní vyšetření včetně antifosfolipidových protilátek byly před zahájením terapie etanerceptem negativní. Nyní měla APTT 44s, pozitivní LAC a aCL a tyto příznaky přetrvávaly následující tři měsíce sledování.

(pes)

Zdroj:

 1. Ashima Makol, J Med Case Reports, 2010; 4: 12
 2.  

  Hodnocení článku

  Ohodnoťte článek:     1,7/5, hodnoceno 3x
   
   

  Sdílení a tisk

  Doporučit článek e-mailem

  Vytisknout
   
   

  Čtěte dále

  Incidence revmatoidní artritidy u žen stoupá

  Incidence revmatoidní artritidy (RA) u žen v letech 1995 až 2007 narostla, jak vyplývá z nově publikované studie vědců z Mayo Clinic. Tento vzestup následoval po čtyřech dekádách poklesu incidence a autoři nyní jako o možných důvodech spekulují o vlivech prostředí, jako je kouření cigaret, deficit vitaminu D nebo nižší dávky syntetických estrogenů v orálních kontraceptivech.

  Časná a agresivní léčba artritidy

  Včasná léčba revmatoidní artritidy (RA) oddaluje rozvoj kloubního poškození až o pět let. Cílem následující studie bylo zhodnotit radiografickou progresi u pacientů s časnými formami RA léčenými jedním přípravkem modifikujícím chorobu - DMARD.

  Bakterie osidlující střevo mohou u geneticky vnímavých jedinců spouštět artritidu

  Jednotlivé druhy bakterií, které žijí ve střevě, jsou schopné spouštět kaskády imunitních reakcí a ty pak mohou ve svém důsledku vést až k rozvoji artritidy. Tento objev učinili vědci z Newyorské univerzity u myší a závěry výzkumu se objevily v červnovém vydání odborného časopisu Immunity.  Všechny novinky

Odborné centrum

 

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy