Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Doporučení švýcarských odborníků pro léčbu revmatoidní artritidy v každodenní praxi

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 31.7.2011

Doporučení švýcarských odborníků pro léčbu revmatoidní artritidy v každodenní praxi

Zástupci švýcarských univerzitních nemocnic vytvořili na základě vlastních zkušeností a klinických důkazů doporučení, jejichž cílem je zkvalitnit standardní každodenní péči o pacienty s revmatoidní artritidou (RA). Popsané zásady "nejlepší praxe" se v mnohém shodují s doporučením České revmatologické společnosti z roku 2010, a mohou tedy být praktickým vodítkem při léčbě pacientů s RA i v České republice.

Cílem terapie RA je dosažení časné a úplné remise (absence otoků a bolestí kloubů, ranní ztuhlosti i laboratorních známek systémového zánětu). Každý pacient s artritidou postihující více než jeden kloub a přetrvávající déle než 6 týdnů by měl být vyšetřen u revmatologa pro suspektní RA. Nejlepším nástrojem pro hodnocení aktivity onemocnění je skóre DAS 28 (zahrnující počet oteklých bolestivých kloubů, zánětlivé parametry a celkový pocit zdraví). Dále je nutné monitorovat strukturu kloubů na skiagramu, popř. ultrasonograficky.

Po stanovení diagnózy RA zahajujeme léčbu co nejdříve chorobu modifikujícími antirevmatickými léky (DMARD). Zlatým standardem u pacientů se střední a vysokou aktivitou choroby je methotrexát (MTX). Doporučuje se subkutánní podání v dávce alespoň 10 mg týdně s postupným zvyšováním na 25–30 mg týdně během 2 až 3 měsíců s možným přidáním folátů (5–10 mg/týden) z důvodu minimalizace vedlejších účinků. Ostatní DMARD (sulfasalazin a leflunomid) se doporučují jen u pacientů s nízkou aktivitou choroby a bez nepříznivých prognostických ukazatelů. Možné je jejich přidání k MTX. K rychlému navození remise lze použít i systémové nebo intraartikulární podání glukokortikoidů (maximálně 5 mg/den při dlouhodobém podávání).

Pokud tato léčba nevede během 3 měsíců ke snížení aktivity choroby (DAS ≤ 3,2), doporučuje se podávání biologické léčby. První volbou jsou blokátory TNF-alfa z důvodu silné účinnosti a rychlého nástupu účinku. Blokátory TNF-alfa podáváme vzhledem k prokázané vyšší účinnosti této kombinace z hlediska klinické léčebné odpovědi, funkce kloubů a radiografické progrese pokud možno v kombinaci s MTX. V případě nesnášenlivosti MTX snižujeme jeho dávku nebo jej nahradíme leflunomidem. Biologické léky v monoterapii podáváme jen při kontraindikaci DMARD.

Nutné je pečlivě sledovat aktivitu choroby, která v průběhu léčby kolísá. Pokud se objeví léčebná odpověď, ale není dosaženo remise (DAS ≤ 2,6), zvýšíme dávku DMARD nebo jej zaměníme za jiný. Další možností je podání krátkodobých glukokortikoidů. Při absenci léčebné odpovědi nebo sekundárním selhání léčby vysadíme blokátor TNF-alfa a nahradíme jej jinou biologickou léčbou (se stejným nebo jiným mechanismem účinku).

Při dosažení remise vysazujeme nejprve postupně glukokortikoidy. Snižování dávky biologické léčby nebo DMARD se nedoporučuje 6 měsíců po dosažení remise. Poté prodlužujeme intervaly mezi podáváním biologické léčby a nakonec snižujeme dávku DMARD. Léčba je v naprosté většině případů doživotní a i pacienty v remisi bez farmakoterapie je třeba pečlivě sledovat.

(zza)

Zdroj: Dudler J., Möller B., Michel B. A., Villiger P. M. Biologics in rheumatoid arthritis – recommendations for Swiss practice. Swiss Med Wkly. 2011 May 10; 141: w13189; doi: 10.4414/smw.2011.13189

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nepřímé porovnání účinnosti etanerceptu, infliximabu a adalimumabu u psoriatické artritidy

Současná farmakoterapie psoriatické artritidy – chronického zánětlivého onemocnění kloubů spojeného s kožními psoriatickými lézemi – zahrnuje podávání biologických léků u pacientů, kteří netolerují nebo vykazují nedostatečnou léčebnou odpověď na "chorobu modifikující antirevmatické léky".

Efekt převedení pacientů s revmatoidní artritidou na jiný blokátor TNF-alfa

Finští autoři si položili otázku, zda je vhodné převádět pacienty s revmatoidní artritidou, u nichž došlo ke ztrátě účinnosti biologické léčby nebo k výskytu nežádoucích účinků, na jiný blokátor TNF-α.

Účinky léčby adalimumabem na vaskulární postižení v časné fázi revmatoidní artritidy

Vyšší kardiovaskulární morbidita se u revmatoidní artritidy stala hlavní příčinou mortality. U těchto pacientů však průtokem zprostředkovaná vazodilatace (FMD) brachiální arterie, tloušťka intimy-medie společné karotidy (ccIMT) a arteriální ztuhlost definovaná pomocí rychlosti pulzové vlny (PWV) mohou být ovlivněny inhibitory tumor necrosis faktoru (TNF).Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy