Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Doporučení švýcarských odborníků pro léčbu revmatoidní artritidy v každodenní praxi

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 31.7.2011

Doporučení švýcarských odborníků pro léčbu revmatoidní artritidy v každodenní praxi

Zástupci švýcarských univerzitních nemocnic vytvořili na základě vlastních zkušeností a klinických důkazů doporučení, jejichž cílem je zkvalitnit standardní každodenní péči o pacienty s revmatoidní artritidou (RA). Popsané zásady "nejlepší praxe" se v mnohém shodují s doporučením České revmatologické společnosti z roku 2010, a mohou tedy být praktickým vodítkem při léčbě pacientů s RA i v České republice.

Cílem terapie RA je dosažení časné a úplné remise (absence otoků a bolestí kloubů, ranní ztuhlosti i laboratorních známek systémového zánětu). Každý pacient s artritidou postihující více než jeden kloub a přetrvávající déle než 6 týdnů by měl být vyšetřen u revmatologa pro suspektní RA. Nejlepším nástrojem pro hodnocení aktivity onemocnění je skóre DAS 28 (zahrnující počet oteklých bolestivých kloubů, zánětlivé parametry a celkový pocit zdraví). Dále je nutné monitorovat strukturu kloubů na skiagramu, popř. ultrasonograficky.

Po stanovení diagnózy RA zahajujeme léčbu co nejdříve chorobu modifikujícími antirevmatickými léky (DMARD). Zlatým standardem u pacientů se střední a vysokou aktivitou choroby je methotrexát (MTX). Doporučuje se subkutánní podání v dávce alespoň 10 mg týdně s postupným zvyšováním na 25–30 mg týdně během 2 až 3 měsíců s možným přidáním folátů (5–10 mg/týden) z důvodu minimalizace vedlejších účinků. Ostatní DMARD (sulfasalazin a leflunomid) se doporučují jen u pacientů s nízkou aktivitou choroby a bez nepříznivých prognostických ukazatelů. Možné je jejich přidání k MTX. K rychlému navození remise lze použít i systémové nebo intraartikulární podání glukokortikoidů (maximálně 5 mg/den při dlouhodobém podávání).

Pokud tato léčba nevede během 3 měsíců ke snížení aktivity choroby (DAS ≤ 3,2), doporučuje se podávání biologické léčby. První volbou jsou blokátory TNF-alfa z důvodu silné účinnosti a rychlého nástupu účinku. Blokátory TNF-alfa podáváme vzhledem k prokázané vyšší účinnosti této kombinace z hlediska klinické léčebné odpovědi, funkce kloubů a radiografické progrese pokud možno v kombinaci s MTX. V případě nesnášenlivosti MTX snižujeme jeho dávku nebo jej nahradíme leflunomidem. Biologické léky v monoterapii podáváme jen při kontraindikaci DMARD.

Nutné je pečlivě sledovat aktivitu choroby, která v průběhu léčby kolísá. Pokud se objeví léčebná odpověď, ale není dosaženo remise (DAS ≤ 2,6), zvýšíme dávku DMARD nebo jej zaměníme za jiný. Další možností je podání krátkodobých glukokortikoidů. Při absenci léčebné odpovědi nebo sekundárním selhání léčby vysadíme blokátor TNF-alfa a nahradíme jej jinou biologickou léčbou (se stejným nebo jiným mechanismem účinku).

Při dosažení remise vysazujeme nejprve postupně glukokortikoidy. Snižování dávky biologické léčby nebo DMARD se nedoporučuje 6 měsíců po dosažení remise. Poté prodlužujeme intervaly mezi podáváním biologické léčby a nakonec snižujeme dávku DMARD. Léčba je v naprosté většině případů doživotní a i pacienty v remisi bez farmakoterapie je třeba pečlivě sledovat.

(zza)

Zdroj: Dudler J., Möller B., Michel B. A., Villiger P. M. Biologics in rheumatoid arthritis – recommendations for Swiss practice. Swiss Med Wkly. 2011 May 10; 141: w13189; doi: 10.4414/smw.2011.13189

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nepřímé porovnání účinnosti etanerceptu, infliximabu a adalimumabu u psoriatické artritidy

Současná farmakoterapie psoriatické artritidy – chronického zánětlivého onemocnění kloubů spojeného s kožními psoriatickými lézemi – zahrnuje podávání biologických léků u pacientů, kteří netolerují nebo vykazují nedostatečnou léčebnou odpověď na "chorobu modifikující antirevmatické léky".

Efekt převedení pacientů s revmatoidní artritidou na jiný blokátor TNF-alfa

Finští autoři si položili otázku, zda je vhodné převádět pacienty s revmatoidní artritidou, u nichž došlo ke ztrátě účinnosti biologické léčby nebo k výskytu nežádoucích účinků, na jiný blokátor TNF-α.

Účinky léčby adalimumabem na vaskulární postižení v časné fázi revmatoidní artritidy

Vyšší kardiovaskulární morbidita se u revmatoidní artritidy stala hlavní příčinou mortality. U těchto pacientů však průtokem zprostředkovaná vazodilatace (FMD) brachiální arterie, tloušťka intimy-medie společné karotidy (ccIMT) a arteriální ztuhlost definovaná pomocí rychlosti pulzové vlny (PWV) mohou být ovlivněny inhibitory tumor necrosis faktoru (TNF).Všechny novinky

Odborné centrum

 

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy