Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Dlouhodobá terapie etanerceptem u pacientů s juvenilní revmatoidní artritidou?

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 14.7.2009

Dlouhodobá terapie etanerceptem u pacientů s juvenilní revmatoidní artritidou?

Juvenilní idiopatická artritida (JIA = WHO klasifikace) je nejčastější onemocnění objevující se v dětském věku. Tradiční možnosti léčby tohoto onemocnění zahrnují terapii nesteroidními antirevmatiky, kortikoidy a imunosupresivy. Tyto medikamenty však nejsou u všech pacientů dostatečně účinné. V posledních letech byly vyvinuty nové léky, které se zaměřují na specifické mediátory zánětu.

Jedním z ústředních markerů objevujících se u revmatoidní artritidy je tumory nekrotizující faktor (TNF). Etanercept jako první antagonista TNF prokázal svou účinnost v randomizované, kontrolované studii u pacientů trpících juvenilní idiopatickou artritidou a stal se tak prvním lékem, který byl schválen pro léčbu dětí.

Použití etanerceptu dramaticky zlepšilo výsledky u pacientů s JIA, nicméně toto onemocnění má chronický charakter vyžadující dlouhodobou léčbu.

V nedávné studii ze 437 pacientů s JIA, kteří byli sledováni nejméně po dobu 4 let, pouze 35 % pacientů dosáhlo roční remise nemoci při vysazení léku (Wallace a spol.). Proto je pravděpodobné, že většina pacientů s JIA bude vyžadovat léčbu až do dospělosti s možnou terapií do konce života. Bohužel nejsou známy potenciální nežádoucí účinky trvalého užívání antagonistů TNF u rostoucího dítěte a v průběhu dalšího života.

Se zaměřením na bezpečnost a účinnost terapie etanerceptem zde předkládáme výsledky nedávné randomizované studie, kde výsledky ukázaly pozitivní efekt etanerceptu v léčbě u 69 pacientů.

Prodloužení studie zahrnulo 58 pacientů (84 % původní kohorty), kteří užívali etanercept až 8 let. Lék byl dobře snášen, pouze u 4 (7 %) pacientů byly hlášeny nežádoucí účinky po více než 4leté terapii. Tyto nežádoucí účinky zahrnovaly zhoršení nemoci, pyelonefritidu, artralgie a alergickou reakci.

Nebyly hlášeny případy způsobené sníženou imunitou, jako např. tuberkulóza, oportunní infekce či malignity. Toto období bez nežádoucích účinků bylo zjištěno i ve studiích, kde byl etanercept využíván v terapii dospělých s revmatoidní artritidou a ankylozující spondylitidou.

Studie ukázala, že z původních 69 pacientů zůstalo pouze 38% pacientů na terapii etanerceptem po dobu delší než 8 let. U tří pacientů nebyly údaje o dlouhodobém sledování dostupné. Zbytek nemocných přerušilo léčbu z důvodů ztráty účinnosti léku nebo odmítnutí užívání preparátu, či z lékařského rozhodnutí.

Ze závěru studie vyplynulo, že u pacientů s JIA, kteří prokázali setrvalou odpověď na etanercept, byl lék velmi dobře tolerován a měl dobrý bezpečnostní profil po dobu užívání nejméně 8 let.

(pnem)

Zdroj: Hirsch R. Nat. Clin Pract. Rheumatol. 2008; 4 (12): 628–629.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Interpretace hladin lipidů v kontextu se zánětlivým stavem u RA

Revmatoidní artritida je chronické systémové autoimunní onemocnění, které postihuje asi 0,5–1 % celosvětové populace.

Bezpečnost a účinnost kombinace etanerceptu s metotrexátem u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou

Monoterapie etanerceptem byla schválena pro léčbu polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy (JIA). Následující studie německých vědců hodnotí bezpečnost a účinnost kombinace léčby etanerceptem a metotrexátem oproti pouhé monoterapii etanerceptem u pacientů s JIA.

Účinnost a bezpečnost etanerceptu u pacientů se střední a vážnou formou ložiskové psoriázy

Etanercept je znám jako moderní biologická léčba autoimunitních onemocnění. Nová studie španělských vědců ověřuje jeho účinnost a vedlejší účinky při podávání 50- a 100mg dávek po dobu 48 týdnů.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy