Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Artritida: Odborný event
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Dlouhodobá terapie etanerceptem u pacientů s juvenilní revmatoidní artritidou?

Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Téma: Artritida

Vydáno: 14.7.2009

Dlouhodobá terapie etanerceptem u pacientů s juvenilní revmatoidní artritidou?

Juvenilní idiopatická artritida (JIA = WHO klasifikace) je nejčastější onemocnění objevující se v dětském věku. Tradiční možnosti léčby tohoto onemocnění zahrnují terapii nesteroidními antirevmatiky, kortikoidy a imunosupresivy. Tyto medikamenty však nejsou u všech pacientů dostatečně účinné. V posledních letech byly vyvinuty nové léky, které se zaměřují na specifické mediátory zánětu.

Jedním z ústředních markerů objevujících se u revmatoidní artritidy je tumory nekrotizující faktor (TNF). Etanercept jako první antagonista TNF prokázal svou účinnost v randomizované, kontrolované studii u pacientů trpících juvenilní idiopatickou artritidou a stal se tak prvním lékem, který byl schválen pro léčbu dětí.

Použití etanerceptu dramaticky zlepšilo výsledky u pacientů s JIA, nicméně toto onemocnění má chronický charakter vyžadující dlouhodobou léčbu.

V nedávné studii ze 437 pacientů s JIA, kteří byli sledováni nejméně po dobu 4 let, pouze 35 % pacientů dosáhlo roční remise nemoci při vysazení léku (Wallace a spol.). Proto je pravděpodobné, že většina pacientů s JIA bude vyžadovat léčbu až do dospělosti s možnou terapií do konce života. Bohužel nejsou známy potenciální nežádoucí účinky trvalého užívání antagonistů TNF u rostoucího dítěte a v průběhu dalšího života.

Se zaměřením na bezpečnost a účinnost terapie etanerceptem zde předkládáme výsledky nedávné randomizované studie, kde výsledky ukázaly pozitivní efekt etanerceptu v léčbě u 69 pacientů.

Prodloužení studie zahrnulo 58 pacientů (84 % původní kohorty), kteří užívali etanercept až 8 let. Lék byl dobře snášen, pouze u 4 (7 %) pacientů byly hlášeny nežádoucí účinky po více než 4leté terapii. Tyto nežádoucí účinky zahrnovaly zhoršení nemoci, pyelonefritidu, artralgie a alergickou reakci.

Nebyly hlášeny případy způsobené sníženou imunitou, jako např. tuberkulóza, oportunní infekce či malignity. Toto období bez nežádoucích účinků bylo zjištěno i ve studiích, kde byl etanercept využíván v terapii dospělých s revmatoidní artritidou a ankylozující spondylitidou.

Studie ukázala, že z původních 69 pacientů zůstalo pouze 38% pacientů na terapii etanerceptem po dobu delší než 8 let. U tří pacientů nebyly údaje o dlouhodobém sledování dostupné. Zbytek nemocných přerušilo léčbu z důvodů ztráty účinnosti léku nebo odmítnutí užívání preparátu, či z lékařského rozhodnutí.

Ze závěru studie vyplynulo, že u pacientů s JIA, kteří prokázali setrvalou odpověď na etanercept, byl lék velmi dobře tolerován a měl dobrý bezpečnostní profil po dobu užívání nejméně 8 let.

(pnem)

Zdroj: Hirsch R. Nat. Clin Pract. Rheumatol. 2008; 4 (12): 628–629.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Interpretace hladin lipidů v kontextu se zánětlivým stavem u RA

Revmatoidní artritida je chronické systémové autoimunní onemocnění, které postihuje asi 0,5–1 % celosvětové populace.

Bezpečnost a účinnost kombinace etanerceptu s metotrexátem u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou

Monoterapie etanerceptem byla schválena pro léčbu polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy (JIA). Následující studie německých vědců hodnotí bezpečnost a účinnost kombinace léčby etanerceptem a metotrexátem oproti pouhé monoterapii etanerceptem u pacientů s JIA.

Účinnost a bezpečnost etanerceptu u pacientů se střední a vážnou formou ložiskové psoriázy

Etanercept je znám jako moderní biologická léčba autoimunitních onemocnění. Nová studie španělských vědců ověřuje jeho účinnost a vedlejší účinky při podávání 50- a 100mg dávek po dobu 48 týdnů.Všechny novinky

Odborné centrum

 

Dětská revmatologická ambulance FN u sv.Anny
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Revmacentrum MUDr. Mostera
Mošnova 8
615 00   Brno - Židenice

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Rokycanova 2798
530 02  Pardubice

zobrazit

revmatologická ambulance, PK (centrum biologické léčby)
Vrchlického 57
586 33   Jihlava

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Chelčického 12
701 00  Ostrava 1

zobrazit

Revmatologická a interní ambulance
Nádražní 26
702 00  Ostrava

zobrazit

Krajská nemocnice, Revmatologické oddělení
Husova 10
460 63  Liberec

zobrazit

Medipont Plus s.r.o.
Matice školské 17/1786
370 01  Č.Budějovice

zobrazit

Fakultní nemocnice, III.iInterní klinika, Olomlouc
I. P. Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

revmatologická ambulance, FN, dětská poliklinika
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Fakultní nemocnice s poliklinikou Krč
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

ARTHROMED - revmatologická ambulance
Rokycanova 2798
530 02   Pardubice

zobrazit

Uherskohradišťská nemocnice, Revmatologická ambulance
J.E.Purkyně 365
686 68  Uherské Hradiště

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Vrchlického 57
586 33  Jihlava

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
V úvalu 84
150 06  Praha

zobrazit

Poliklinika Nemocnice Blansko, Revmat
Sadová 33
678 31  Blansko

zobrazit

BORMED s.r.o., revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Havlíčkova 3
686 01  Uherské Hradiště

zobrazit

Klinika děts. a dorost. lékařství, 1. LF UK a VFN
Ke Karlovu 2
120 00  Praha

zobrazit

Interní a revmatologická ambulance
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Krajská nemocnice, p.o., revmatol. odd. (centrum biologické léčby)
Husova 10
460 01  Liberec

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
26.dubna 9
350 02  Cheb

zobrazit

Revmatologická ambulance PK
Masarykovo nám. 2667
530 02  Pardubice

zobrazit

Revmatologické centrum FN, III. interní klinika
I.P.Pavlova 6
772 00  Olomouc

zobrazit

Nemocnice Česká Lípa, Oddělení rehabilitace, fyzioterapie a revmatologie
Purkyňova 1849
470 77  Česká Lípa

zobrazit

Masarykova nemocnice
Sociální péče 766
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Fakultní Thomayerova nemocnice, Revmatologické a rehabilitační oddělení
Vídeňská 800
140 59  Praha

zobrazit

Nemocnice Jihlava, Revmatologická a osteologická ambulance
Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Revmatologický ústav
Slupi 4
120 00  Praha

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Revmatologické centrum FN II.int. kliniky (centrum biologické léčby)
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Revmatologické centrum revmatologická ambulance, FN Bohunice - centrum biologické léčby
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Revmatologické centrum FTNsP- revmatol. odd.
Vídeňská 800
140 59  Praha 4

zobrazit

revmatologická ambulance, FN Bohunice
Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, nemocnice (centrum biologické léčby)
Nádražní 27
792 01  Bruntál

zobrazit

Revmatologické centrum II. int. klinika FNsP - centrum biologické léčby
Pekařská 53
656 91  Brno

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
J.K.Tyla 1568
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň-Bory
Dr. E. Beneše 13
305 29  Plzeň

zobrazit

revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Havlíčkova 3
686 01   Uherské Hradiště

zobrazit

BORMED s.r.o.
Třebovická 106/5114
722 00  Ostrava - Třebovice

zobrazit

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Centrum pro revmatochirurgii
Pekařská 53
656 91   Brno

zobrazit

revmatologická ambulance, FnsP (centrum biologické léčby)
Tř. 17 listopadu 1790
708 00  Ostrava - Poruba

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Padělky I/3645
760 01  Zlín

zobrazit

Soukromá revmatologická ambulance
Masarykova 92
400 01  Ústí nad Labem

zobrazit

Revmatologické centrum odd. Klinické farmakologie, FN
Dr. E. Beneš 13
305 29   Pleň - Bory

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

interní a revmatologická ambulance (centrum biologické léčby)
Edisonova 1185
430 12   Chomutov

zobrazit

revmatologická ambulance, MEDIPONT PLUS,s.r.o. (centrum biologické léčby)
Matice školské 17/1786
370 01  České Budějovice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy