Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Užívání paracetamolu v raném dětství nesouvisí se vznikem astmatu

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 30.11.2010

Užívání paracetamolu v raném dětství nesouvisí se vznikem astmatu

Paracetamol je po desetiletí jedním z nejpoužívanějších analgetik a antipyretik v dětském věku. Dva roky stará mezinárodní studie přišla se znepokojujícími závěry, že se právě tato účinná látka významným způsobem podílí na vzniku astmatu a dalších alergických onemocnění. Nyní se však díky týmu australských vědců prokázalo, že užívání paracetamolu se vznikem astmatu nesouvisí. Zároveň autoři vysvětlují, proč předchozí studie tvrdila opak.

O paracetamolu jakožto rizikovém faktoru pro rozvoj astmatu se uvažuje již dlouhou dobu. Podezření vzbuzoval zejména tím, že snižuje hladinu glutathionu. Deplece této látky způsobuje zvýšení oxidačního stresu v plicích, což vede k rozvoji zánětu a tendenci k bronchokonstrikci. Nedostatek glutathionu zároveň ovlivňuje posun od Th1 odpovědi k Th2 odpovědi – typické pro astma.

Metodika studie

Do studie bylo zařazeno celkem 620 novorozenců s predispozicí pro vznik alergie (alespoň jeden příbuzný 1. stupně měl některou z forem alergického onemocnění). Do věku 2 let se v pravidelných intervalech zaznamenávalo, kolikrát byl paracetamol použit, počet dnů na terapii a konkrétní důvod užití (symptomy horních cest dýchacích; symptomy dolních cest dýchacích; nerespirační onemocnění; alergické příznaky). Zároveň byly prováděny kožní prick testy, sledoval se případný vznik atopického ekzému, epizody pískotu. Ve věku 6 nebo 7 let byla diagnostikována nebo naopak vyloučena přítomnost astmatu a alergické rýmy.

Výsledky studie

Po zhodnocení dat se jako rizikový faktor pro vznik astmatu jevil celkový počet dnů na terapii paracetamolem (OR = 1,18). Avšak z hlubší analýzy vyplynulo, že skutečnou příčinou zvýšené frekvence astmatu byla četnost infekcí dolních cest dýchacích. Dokazuje to také stanovení asociace mezi použitím paracetamolu u nerespiračních onemocnění (OR = 0,95, p = 0,58). Autoři této studie se domnívají, že v předchozí studii častější užívání paracetamolu pouze „maskovalo“ příčinný vztah mezi opakovanými onemocněními dolních cest dýchacích a vznikem astmatu. Jelikož se studie týkala pouze věkové skupiny dětí do 2 let, bylo by potřebné vyloučit účast paracetamolu na rozvoji astmatu i v těhotenství a v pozdějším dětském věku.

(blš)

Zdroj: Lowe AJ. Paracetamol use in early life and asthma: prospective birth cohort study. BMJ 2010;341:c4616. doi: 10.1136/bmj.c4616.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rozpoznání rizika rozvoje astmatu u kojenců a batolat

Opakované epizody hvízdavé dušnosti jsou v kojeneckém a batolecím věku běžné a prodělá je polovina dětí v prvním roce věku. Diagnóza astmatu je v tomto věku nejistá a pouze 40 % z těchto dětí později splní její kriteria. Předpověď zvýšeného rizika rozvoje astmatu je u pacientů této věkové skupiny velmi obtížná.

Tlumení svědění pomocí vysokých dávek antihistaminik

Léčba příčiny chronického pruritu není vždy možná, a tak je nutná symptomatická léčba. Ke standardním lékům používaným k léčbě svědění patří antihistaminika. Jejich účinnost je ale při podávání běžných doporučených dávek malá.

Kouření matky v těhotenství a astma u dětí

Kouření matky v těhotenství je škodlivé a způsobuje řadu komplikací – předčasný porod, předčasné odlučování placenty, zpomalení růstu plodu, syndrom náhlého úmrtí dítěte. Také mentální schopnosti dítěte a školní výkonnost jsou zhoršené. Vývoj a funkce plic jsou rovněž při kouření matky v těhotenství nebo při pasivním kouření dítěte po porodu ohroženy.Všechny novinky