Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Urychlená "cluster" imunoterapie glutaraldehydem modifikovanou směsí trav vede ke zlepšení nosního provokačního testu již za 2,3 měsíce

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 27.7.2008

Urychlená

Imunoterapie alergenem je účinná a poměrně bezpečná léčba alergických respiračních onemocnění, která jsou vyvolána inhalací pylů trav. Cluster imunoterapie je stále častěji používanou metodou imunoterapie, kdy jsou během jednoho dne podány dvě nebo více dávek vakcíny v odstupu desítek minut. Další série dávek je potom podávána po týdnu. Udržovacího dávkování je většinou takto dosaženo během 1–2 týdnů. Pro tuto léčbu jsou vhodné jak nativní alergeny, tak alergeny chemicky pozměněné – alergoidy.

Autoři studie chtěli ověřit účinnost předsezonní cluster imunoterapie s použitím glutaraldehydem modifikovaného alergenu trav. Účinnost byla hodnocena pomocí nosního provokačního testu alergenem.

Studie se zúčastnilo 33 pacientů s alergií na pyly trav. Ještě na další alergeny bylo alergických 72,7 % osob. Studie probíhala mimo pylovou sezonu a pacienti nedostávali žádnou jinou léčbu. Účastníci studie byli náhodným výběrem rozděleni do dvou skupin. Ve skupině A bylo 22 pacientů, kteří podstoupili cluster imunoterapii vakcínou složenou z glutaraldehydem modifikovaných alergenů srhy laločnaté (Dactylis glomerata) a divokého ovsa (Trisetum paniceum) v poměru 1:1.

První den léčby dostali podkožně dávku 0,1 a 0,2 ml vakcíny, sedmý den 0,3 a 0,5ml a od jednadvacátého dne dostávali každý měsíc 0,5 ml alergenu podkožní injekcí. Ve skupině B 11 pacientů imunoterapii nedostávalo. Všem byly před léčbou a za 2,3 měsíce od zahájení studie provedeny nosní provokační testy danými alergeny.

Před zahájením studie se reaktivita obou skupin v testu nelišila. Po 2,3 měsíce trvání studie potřebovali pacienti skupiny A (léčení imunoterapií) významně vyšší dávky alergenu k provokaci nosních příznaků než před léčbou. U pacientů skupiny B (neléčených) tento rozdíl pozorován nebyl.

Autoři uzavírají, že urychlená "cluster" imunoterapie glutaraldehydem modifikovanými alergeny trav je účinná již za 2,3 měsíce a prokazatelně snižuje reaktivitu v nosním provokačním testu.

(van)

Zdroj: Subiza, a spol. Clin and Exp Allergy 2008;38:987–994.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

U dospělých a dětí s mastocytózou je riziko anafylaxe rozdílné

Vědci z univerzity v Mnichově zjistili, že u dětí s mastocytózou je riziko těžké anafylaxe vyšší pouze u pacientů s rozsáhlými projevy nemoci na kůži, zatímco dospělí pacienti mají toto riziko zvýšené všichni.

Dlouhodobé sledování dětí užívajících topické intranazální steroidy pro hypertrofickou adenoidní vegetaci

V minulosti bylo dosaženo povzbudivých krátkodobých výsledků u dětí s hypertrofickou adenoidní vegetací podáváním intranazálního steroidu. Dosud ale chybí údaje o dlouhodobém účinku takovéto léčby.

Rizika koupání a pobytu u moře

Poklidnou idylu koupání u moře může pokazit nechtěné setkání s některými mořskými rostlinami a živočichy. Na člověka mohou mít negativní vliv několika způsoby. Tvoří jedovaté látky, které způsobují otravy nebo kožní reakce, mohou mechanicky dráždit kůži a mohou vyvolávat alergické reakce nebo infekci.



Všechny novinky