Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Souvislost mezi astmatem a fyzickou aktivitou u dospívajících

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 1.2.2012

Souvislost mezi astmatem a fyzickou aktivitou u dospívajících

Podle korejského průzkumu u téměř 73 000 dospívajících je přítomnost astmatu spojena s větším množstvím času stráveného vsedě. Fyzická aktivita s prevalencí ani závažností astmatu v této studii nijak nesouvisela.

S využitím údajů z průřezového průzkumu zdravotně rizikového chování provedeného u reprezentativního vzorku korejské populace středoškoláků a vysokoškoláků v roce 2007 byla provedena studie, která hodnotila souvislost mezi přítomností a závažností astmatu a fyzickou aktivitou. Do studie bylo zařazeno 72 943 studentů ve věku 13 až 18 let. K vyhodnocení souvislostí jednotlivých parametrů byla použita vícečetná logistická regresní analýza. Analýza byla upravena na věk, pohlaví, přítomnost obezity, alergické rýmy, atopického ekzému a kouření.

Výsledky studie ukázaly, že dospívající s astmatem tráví více času sedavým způsobem než dospívající bez astmatu. Podíl studentů s astmatem, kteří tráví sledováním televize, surfováním po internetu a hraním počítačových her méně než 3 hodiny denně, byl nižší než u studentů bez astmatu. Naopak mezi studenty s astmatem a bez astmatu nebyly zjištěny žádné rozdíly v účasti na náročné a středně náročné fyzické aktivitě, posilování a školní tělesné výchově. Kromě toho se ukázalo, že žádný typ fyzické aktivity nemá významný vliv na závažnost astmatu (užívání léků, pracovní neschopnost, absence ve škole).

Podle výsledků uvedené studie se zdá, že tělesná aktivita a sport nepodporuje u dospívajících rozvoj ani progresi astmatu. Proto by neměl být důvod, aby dospívající pacienti s astmatem trávili tolik času před monitorem nebo televizní obrazovkou.

(zza)

Zdroj: Kim JW, So WY, Kim YS. Association between asthma and physical activity in Korean adolescents: the 3rd Korea Youth Risk Behavior Web-based Survey (KYRBWS-III). Eur J Public Health 2011(Dec 8. [Epub ahead of print]; doi: 10.1093/eurpub/ckr175

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv znečištění ovzduší automobilovou dopravou na rozvoj senzitizace na alergeny u dětí do 8 let věku

Podle výsledků studie u 2 500 švédských dětí souvisí senzitizace na alergeny s expozicí výfukovým plynům během prvního roku života.

Protektivní role H. pylori u rozvoje alergického astmatu?

Astma je chronické onemocnění dýchacích cest, které se v přetechnizovaném světě stává novodobou epidemií. Zvýšený výskyt astmatu je spojován s rapidním vymizením Helicobactera pylori z vyspělých zemí. H. pylori je patogenní bakterie, která běžně kolonizuje lidský žaludek a může být jedním z faktorů rozvoje gastritid u citlivých jedinců.

Prozánětlivá role HRF u astmatu prokázána in vitro

Histamin uvolňující faktor (HRF), někdy též nazývaný translačně kontrolovaný nádorový protein (TCTP) či fortilin, je jedním z působků, který lze extrahovat z mononukleárů periferní krve.Všechny novinky