Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Prevalence ospalosti a poruch dýchání při spánku u dětí s alergickou rýmou

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 6.2.2012

Prevalence ospalosti a poruch dýchání při spánku u dětí s alergickou rýmou

Američtí autoři zjistili vyšší riziko poruch dýchání při spánku a větší ospalost během dne u dětí s pozitivním alergickým testem.

Prospektivní případová studie hodnotila prevalenci poruch dýchání při spánku a ospalost u 21 dětí s pozitivním výsledkem alergického testu na alergeny z okolního prostředí a porovnávala je s výsledky u 113 dětí bez alergie, které podstoupily kochleární implantaci. Údaje vycházely z dotazníků, které vyplnili rodiče. Byly to dotazníky Obstructive Sleep Apnea-18 (OSA18), Pediatric Sleep Questionnaire (PSQ) a Pediatric Daytime Sleepness Scale (PDSS).

U dětí s alergií byly poruchy dýchání během spánku zjištěny v 19 % pomocí OSA18 a ve 29 % pomocí PSQ, zatímco u kontrol to bylo jen v 6 %, resp. v 7 % případů (p = 0,029, p = 0,003). Rovněž ospalost během dne byla vyšší u dětí s alergií: ve 45 % oproti 17 % podle PQS (p = 0,015)a ve 48 % oproti 25 % podle PDSS (p = 0,025). Všechny rozdíly mezi výsledky u dětí s alergií a kontrolami byly statisticky významné. Skóre ospalosti a poruch dýchání ve spánku byly u dětí s alergií podle všech uvedených dotazníků vyšší než normální hodnoty u obecné populace: skóre poruch dýchání podle OSA 18 bylo u alergiků 41,7 v porovnání s průměrem 34,0 u obecné populace, podle PSQ 0,25 vs. 0,14, skóre ospalosti podle PSQ 0,34 vs. 0,15 a podle PDSS 14,2 vs. 11,4.

I když se jednalo o malý počet pacientů a vyšší výskyt poruch dýchání při spánku a ospalosti během dne u dětí s alergií je třeba ještě potvrdit ve větší studii, vyplývá z výsledků této studie, že u dětí s alergickou rýmou je třeba myslet na vyšší riziko poruch dýchání při spánku a zvážit screening.

(zza)

Zdroj: Ishman SL, Smith DF, Benke JR, et al. The prevalence of sleepiness and the risk of sleep-disordered breathing in children with positive allergy test. Int Forum Allergy Rhinol 2011(Dec 7). doi: 10.1002/alr.20104. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Souvislost mezi astmatem a fyzickou aktivitou u dospívajících

Podle korejského průzkumu u téměř 73 000 dospívajících je přítomnost astmatu spojena s větším množstvím času stráveného vsedě. Fyzická aktivita s prevalencí ani závažností astmatu v této studii nijak nesouvisela.

Vliv znečištění ovzduší automobilovou dopravou na rozvoj senzitizace na alergeny u dětí do 8 let věku

Podle výsledků studie u 2 500 švédských dětí souvisí senzitizace na alergeny s expozicí výfukovým plynům během prvního roku života.

Protektivní role H. pylori u rozvoje alergického astmatu?

Astma je chronické onemocnění dýchacích cest, které se v přetechnizovaném světě stává novodobou epidemií. Zvýšený výskyt astmatu je spojován s rapidním vymizením Helicobactera pylori z vyspělých zemí. H. pylori je patogenní bakterie, která běžně kolonizuje lidský žaludek a může být jedním z faktorů rozvoje gastritid u citlivých jedinců.Všechny novinky