Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Perzistující astma zvyšuje riziko chronické renální insuficience

Specializace: alergologie a imunologie
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 13.2.2014

Perzistující astma zvyšuje riziko chronické renální insuficience

Chronická ledvinná insuficience je rostoucí společenský problém s poměrně dobře známými rizikovými faktory. Nicméně další faktory přispívající ke vzniku tohoto onemocnění zůstávají neobjasněny. Systémový zánět u astmatu hraje významnou roli v rozvoji jiných onemocnění. Proto tato studie zkoumá, zdali rostoucí prevalence astmatu také zvyšuje riziko vzniku chronické renální insuficience (CHRI).

Retrospektivní kohortová studie vycházela z dat od 3 015 pacientů s astmatem starších 13 let, kteří byli zaregistrováni a sledováni ve třech zdravotnických centrech od roku 2005 do roku 2011. Pro zhodnocení astmatu  byla použita anamnéza, kontrolní test astmatu (ACT – asthma control test) a stadium astmatu. CHRI byla definována jako proteinurie a/nebo snížená odhadovaná glomerulární filtrace (eGFR) < 1 ml/s/1,73 m2 ve dvou za sebou jdoucích kontrolách. Pro zjištění asociace mezi charakterem astmatu a CHRI byla použita logistická regrese upravená pro věk, pohlaví a další přidružené faktory. Pro analýzu výsledků pacientů byla použita Kaplanova–Meierova křivka.

Z celkového počtu bylo vybráno 2 354 pacientů s kompletními daty s průměrným věkem 45,4 ± 10,4 roku. Po šesti letech sledování 9,6 % analyzovaného vzorku (227 pacientů) rozvinulo proteinurii a 3,1 % (72 pacientů) progredovalo do eGFR < 1 ml/s/1,73 m2. Pacienti s anamnézou astmatu delší než 20 let a se špatně kontrolovaným či perzistujícím astmatem měli vyšší riziko proteinurie a poklesu eGFR v porovnání s pacienty s anamnézou kratší než 20 let a s alespoň dobře kontrolovaným astmatem či jeho remisí.

Upravená míra relativního rizika pro proteinurii a sníženou eGFR u pacientů s perzistujícím astmatem byla 1,49 a 2,07. V porovnání s pacienty bez daných charakteristik astmatu bylo signifikantně vyšší riziko (OR 3,39) pro ty, jejichž astma splňovalo všechny tři uvedené charakteristiky (anamnéza delší než 20 let, špatně kontrolované astma a perzistentní stadium).

V retrospektivní studii tedy autoři studie prokázali, že perzistující astma bylo spojeno s vyšším rizikem rozvoje CHRI, což bylo nezávislé na obezitě, diabetu mellitu, hypertenzi a dalších dobře známých rizikových faktorech. Další studie by měly být směrovány na poznání mechanismu této asociace.

(boba)

Zdroj: Liu D. W. et al. Persistent asthma increases the risk of chronic kidney disease: a retrospective cohort study of 2354 patients with asthma. Chinese Medical Journal (Engl). 2013 Nov; 126 (21): 4093–9.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nosní výplachy vodou z kohoutku v podpůrné léčbě sezónní alergické rinitidy

Alergická rinitida je onemocnění významně snižující kvalitu života pacientů. Proto je snaha podpořit standardní léčbu onemocnění i dalšími podpůrnými metodami. Jednu z nich představují např. nosní výplachy.

Probiotika v léčbě alergické rinitidy

Ve vyspělých zemích trpí až 30 % populace nějakou formou atopie, mezi něž se řadí i alergická rinitida. Ačkoliv na toto onemocnění zatím neexistuje žádný kauzální lék, zdá se, že probiotika mají kromě svých pozitivních účinků na trávicí systém i potenciál v léčbě alergické rinitidy.

Vliv chronické rhinitidy na migrénu

Rhinitida je běžnou komorbiditou migrény, avšak vztah k frekvenci bolestí hlavy a s ní spojenou invaliditou je neznámý. Zdali tato spojitost existuje a jaký charakter má, studovali američtí lékaři ve své studii AMPP (America Migraine prevalence and Prevention).Všechny novinky