Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Optimalizace a hodnocení inovativní lékové formy orálního proužku pro aplikaci desloratadinu

Specializace: alergologie a imunologie
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 1.4.2014

Optimalizace a hodnocení inovativní lékové formy orálního proužku pro aplikaci desloratadinu

Unikátní forma orálních proužků v sobě spojuje výhody tekutých i pevných lékových forem. Je vhodná především pro použití v pediatrii. V oblasti léčby alergické rinitidy ji lze využít pro aplikaci desloratadinu.

Alergickou rinitidou (AR) trpí podle rozsáhlého průzkumu literatury kolem 40 % dětí. Její léčba je však u pediatrické populace komplikována především neschopností dětí polykat pevné lékové formy. Dostupné jsou sice tekuté léčivé přípravky, ty ale mají četné nevýhody. Problémy představují zejména jejich omezená stabilita, možnost vylití nebo nedostatečně přesné dávkování. Inovativní přístup v aplikaci léčiv u dětí, ale i dalších osob s polykacími problémy představují orální proužky, které v sobě spojují výhody tekutých i pevných lékových forem.

Jedná se o tenké plátky velikosti poštovní známky vkládající se na jazyk, kde dojde k jejich okamžitému rozpadu působením slin. Není tedy třeba je zapíjet. Pro jejich adhezi na sliznici úst navíc u dětí odpadá riziko vyplivnutí léčiva. Orální proužky jsou kromě vlastní účinné látky tvořeny filmotvornými polymery (např. deriváty celulózy, povidon, guarová guma) a plastifikátory (např. glycerol, různé glykoly). Desloratadin, používaný v první linii léčby AR, je pro svou rychlou absorpci po perorálním podání ideálním kandidátem pro aplikaci formou orálních proužků.

Cílem popisované práce bylo navrhnout a optimalizovat orální proužky s desloratadinem. Při formulaci byly testovány různé koncentrace polymeru a různé typy a koncentrace plastifikátorů. U vytvořených proužků byly hodnoceny jejich fyzikálně-chemické a mechanické vlastnosti, čas rozpadu, rozpustnost, pH povrchu a tendence vázat vlhkost. Optimalizovaná forma pak byla hodnocena pomocí skenovacího elektronového mikroskopu, obsahu vlhkosti a histologického vlivu na orální sliznici. Dále byly provedeny stabilitní studie.

Jako nejvhodnější se jevily orální proužky vytvořené z 25% hmotnostního podílu glycerolu a maltodextrinu a hydroxy-propyl-metyl-celulózy v poměru 5:5. Tato formulace významně neměnila pH v ústech a neindukovala žádné strukturální změny orální sliznice. Kritickým faktorem, který je ještě třeba zvážit, je vhodné skladování orálních proužků.

(the)

Zdroj: Concheiro A., Nekam K. Optimization and evaluation of desloratadine oral strip: An innovation in paediatric medication. The Scientific World Journal 2013; Article ID 395681.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba alergické rinitidy prokazatelně zlepšuje kvalitu hlasu pacientů

Léčba alergické rinitidy mometazonem a desloratadinem kromě hlavních příznaků onemocnění pozitivně ovlivňuje také kvalitu hlasu pacientů.

Efektivita léčby azelastinu podávaného dvakrát denně ve formě nosního spreje u pacientů se sezónní alergickou rinitidou

Azelastin, vyráběný pod komerčním názvem Allergodil, je moderní H1-antihistaminikum. Kromě svého antagonistického působení na histaminových H1 receptorech má azelastin také mastocyty stabilizující účinky, působí protizánětlivě, snižuje koncentraci leukotrienů, kininů, destiček aktivujícího faktoru a celkově omezuje buněčnou migraci.

Antagonisté leukotrienových receptorů při zmírnění očních alergických příznaků

Metaanalýza publikovaných studií ukázala, že antagonisté leukotrienových receptorů jsou při zmírnění příznaků alergické konjunktivitidy u dospělých účinnější než placebo, ale méně účinné než perorální antihistaminika. Výrazné snížení skóre očních příznaků bylo zjištěno také při kombinaci obou skupin přípravků.Všechny novinky