Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nosní výplachy vodou z kohoutku v podpůrné léčbě sezónní alergické rinitidy

Specializace: alergologie a imunologie
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 21.1.2014

Nosní výplachy vodou z kohoutku v podpůrné léčbě sezónní alergické rinitidy

Alergická rinitida je onemocnění významně snižující kvalitu života pacientů. Proto je snaha podpořit standardní léčbu onemocnění i dalšími podpůrnými metodami. Jednu z nich představují např. nosní výplachy.

Četné studie již prokázaly, že nosní výplachy jsou jako podpůrná léčba efektivní u mnoha sinonazálních onemocnění včetně alergické rinitidy. Podle některých prací může být jejich účinnost zvýšena použitím hypertonického solného roztoku, i když chlorid sodný sám o sobě žádné antialergické účinky nemá. Efekt nosních výplachů spočívá především v odstranění alergenů a mediátorů zánětu indukovaných alergickou reakcí. Autoři předkládané prospektivní randomizované dvojitě zaslepené studie hodnotili účinnost nosních výplachů vodou z kohoutku v léčbě příznaků sezónní alergické rinitidy u dospělých pacientů.

Celkem práce zahrnula 64 subjektů (26–42 let) randomizovaných do skupiny nosních výplachů a standardní léčby desloratadinem (n = 32) a pouze standardní léčby (n = 32). Vylučovacími kritérii byly přítomnost astmatu, kopřivky nebo ekzému, klinicky relevantní citlivost na jiné alergeny, než je pyl, a specifická imunoterapie v posledních 3 letech.

Léčba byla v obou skupinách zahájena po jednom týdnu bez veškeré terapie. Trvala tři týdny. Nosní výplachy prováděli pacienti pravidelně ráno, v poledne a večer, vždy v trvání 6 minut. Výstupy terapie byly měřeny pomocí dotazníku pro hodnocení kvality života u pacientů s alergickou rinitidou (Allergic Rhinitis Quality of Life Survey), který pacienti vyplňovali na začátku studie a po každém ze čtyř sledovaných týdnů. Skupiny se nelišily v základních charakteristikách ani tíži příznaků onemocnění na začátku studie. Skupina provádějící pravidelné nosní výplachy vodou z kohoutku dosahovala na konci druhého (p = 0,035), třetího (p = 0,041) i čtvrtého týdne (p = 0,039) signifikantně lepších výsledků než skupina kontrolní.

Nosní výplachy zlepšily všechny příznaky alergické rinitidy (nosní obstrukci, sekreci, svědění, kýchání) a pozitivně ovlivnily spánek a denní aktivity pacientů. Nosní výplachy vodou z kohoutku tak mohou být cennou podpůrnou léčbou pacientů se sezónní alergickou rinitidou.

(the)

Zdroj: Xiong M., Fu X., Deng W., et al. Tap water nasal irrigation in adults with seasonal allergic rhinitis: a randomized double-blind study. Eur Arch Otorhinolaryngol 2013; DOI 10.1007/s00405-013-2741-4.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv chronické rhinitidy na migrénu

Rhinitida je běžnou komorbiditou migrény, avšak vztah k frekvenci bolestí hlavy a s ní spojenou invaliditou je neznámý. Zdali tato spojitost existuje a jaký charakter má, studovali američtí lékaři ve své studii AMPP (America Migraine prevalence and Prevention).

Desloratadin neovlivňuje při současném podání sérové hladiny montelukastu

Alergická rinitida je chronické zánětlivé onemocnění s významným dopadem na život pacienta. V některých případech je nutná kombinační léčba. Pokud jsou však podávány současně dvě aktivní látky, je nezbytné prokázat, že mezi nimi nedochází k interakci, která by mohla ovlivnit účinnost či bezpečnost takové léčby.

Cílená léčba v terapii alergie na burské ořechy

Nové možnosti biologické léčby v terapii alergie na burské ořechy byly nedávno publikovány v časopise Journal of Allergy and Clinical Immunology. V tenkém střevě takto alergických laboratorních myší vědci odhalili zvýšené množství enzymu Pim1 kinázy, jenž může představovat cílový protein nových biologik.Všechny novinky