Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Montelukast v léčbě akutního astmatu

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 30.11.2010

Montelukast v léčbě akutního astmatu

Nedávná klinická studie potvrdila, že přidání montelukastu k běžné terapii akutní exacerbace astmatu vede k výraznému zlepšení vrcholové výdechové rychlosti (peak expiratory flow, PEF). Montelukast, který patří k antagonistům leukotrienových receptorů (LTRA), je již několik let používán v léčbě chronického astmatu. Výsledky této malé randomizované studie však poukazují na jejich prospěšný vliv i u akutních forem astmatu.

Autoři vycházeli z předchozích studií zkoumajících použití LTRA u akutního astmatu. Tato studie však byla první svého druhu, jež hodnotila přidání montelukastu ke standardní léčbě závažné exacerbace astmatu vyžadující hospitalizaci.

Do studie bylo tedy zařazeno 87 dospělých pacientů ve věku 18 až 50 let s akutní exacerbací astmatu vyžadující hospitalizaci, přičemž hodnota PEF byla ≤ 75 % jejich predikované hodnoty. Pacienti byli randomizováni do dvou skupin. Jedné skupině byl při přijetí a následně každý den večer po dobu 4 týdnů podáván perorálně montelukast v dávce 10 mg, zatímco druhé skupině placebo. Všichni pacienti byli navíc léčeni perorálně podávaným prednisolonem v dávce 40 mg denně, a v akutní fázi také nebulizací salbutamolu (5 mg každých 6 hodin) a ipratropia (500 ug každých 6 hodin). V případě nutnosti byla pacientům podávána oxygenoterapie, intravenózní magnezium a/nebo aminofilin.

Hlavním sledovaným parametrem byl rozdíl hodnot PEF, měřených následující den ráno po přijetí k hospitalizaci. Do finální analýzy byla zahrnuta data od 73 pacientů – 37 užívajících montelukast a 36 placebo. Ve skupině léčené montelukastem byla vstupní hodnota PEF v průměru 277,6 l/min (tj. 47 % prediktivní hodnoty), zatímco u placeba to bylo 240,3 l/min (tj. 49,6 % prediktivní hodnoty). Ráno po přijetí k hospitalizaci došlo ve skupině užívající montelukast k výraznému zlepšení hodnoty PEF (389,6 l/min, tj. 81,4 % predikované hodnoty) ve srovnání se skupinou užívající placebo (332,3 l/min, tj. 69,8 % predikované hodnoty).

(Thom)

Zdroj: Ramsay CF, Pearson D, Mildenhall S, Wilson AM. Oral montelukast in acute asthma exacerbations: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Thorax. Publikováno on-line 18. 10. 2010. doi:10.1136/thx.2010.135038

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rozpoznání rizika rozvoje astmatu u kojenců a batolat

Opakované epizody hvízdavé dušnosti jsou v kojeneckém a batolecím věku běžné a prodělá je polovina dětí v prvním roce věku. Diagnóza astmatu je v tomto věku nejistá a pouze 40 % z těchto dětí později splní její kriteria. Předpověď zvýšeného rizika rozvoje astmatu je u pacientů této věkové skupiny velmi obtížná.

Tlumení svědění pomocí vysokých dávek antihistaminik

Léčba příčiny chronického pruritu není vždy možná, a tak je nutná symptomatická léčba. Ke standardním lékům používaným k léčbě svědění patří antihistaminika. Jejich účinnost je ale při podávání běžných doporučených dávek malá.

Kouření matky v těhotenství a astma u dětí

Kouření matky v těhotenství je škodlivé a způsobuje řadu komplikací – předčasný porod, předčasné odlučování placenty, zpomalení růstu plodu, syndrom náhlého úmrtí dítěte. Také mentální schopnosti dítěte a školní výkonnost jsou zhoršené. Vývoj a funkce plic jsou rovněž při kouření matky v těhotenství nebo při pasivním kouření dítěte po porodu ohroženy.Všechny novinky