Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Klinická účinnost montelukastu v porovnání s inhalačními kortikoidy u dětí s astmatem

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 13.2.2012

Klinická účinnost montelukastu v porovnání s inhalačními kortikoidy u dětí s astmatem

Retrospektivní studie u 227 dětí s bronchiálním astmatem ukázala vyšší počet hospitalizací a častější akutní podání β(2)-agonistů při monoterapii inhalačními kortikosteroidy (IKS) v porovnání s montelukastem. Výsledky můžou být dány dlouhodobější preskripcí a lepším dodržováním léčby u montelukastu.

Cílem kanadských autorů bylo porovnat účinnost monoterapie montelukastem a IKS u dětí s astmatem v podmínkách běžného života. Použili údaje ze zdravotní dokumentace a z lékáren od 227 dětí ve věku 2–17 let, kterým byly předepsány IKS nebo montelukast. Obě skupiny si odpovídaly z hlediska věku, pohlaví a frekvence předchozích návštěv pohotovosti. Dětí léčených IKS bylo třikrát víc, měli častěji perzistentní astma a méně často dobrou kompenzaci choroby. Sledovanými parametry byly akutní podání perorálních kortikoidů, délka preskripce, léky skutečně vydané v lékárně, návštěvy na pohotovosti, hospitalizace z důvodu astmatu a podání β(2)-agonistů.

Podle zjištěných údajů předepsali lékaři IKS na 62 % a montelukast na 97 % sledovaného období. Podle balení, která si pacienti vyzvedli v lékárnách, pokryla léčba IKS 24 % a léčba montelukastem 38 % sledovaného období. Obě skupiny se nelišily v akutním užívání perorálních kortikoidů a počtu návštěv pohotovosti. U dětí léčených inhalačními kortikoidy bylo zjištěno více hospitalizací a častější užívání β(2)-agonistů.

Nižší počet hospitalizací a méně časté užívání β(2)-agonistů při léčbě montelukastem v porovnání s IKS v reálných podmínkách je možné alespoň zčásti přičíst delšímu užívání léku ve sledovaném období z důvodu delší preskripce a lepší adherence k léčbě ze strany pacientů.

(zza)

Zdroj: Ducharme FM, Noya FJ, Allen-Ramey FC, et al. Clinical effectiveness of inhaled corticosteroids versus montelukast in children with asthma: prescription patterns and patient adherence as key factors. Curr Med Res Opin 2011(Dec 16). [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prevalence ospalosti a poruch dýchání při spánku u dětí s alergickou rýmou

Američtí autoři zjistili vyšší riziko poruch dýchání při spánku a větší ospalost během dne u dětí s pozitivním alergickým testem.

Souvislost mezi astmatem a fyzickou aktivitou u dospívajících

Podle korejského průzkumu u téměř 73 000 dospívajících je přítomnost astmatu spojena s větším množstvím času stráveného vsedě. Fyzická aktivita s prevalencí ani závažností astmatu v této studii nijak nesouvisela.

Vliv znečištění ovzduší automobilovou dopravou na rozvoj senzitizace na alergeny u dětí do 8 let věku

Podle výsledků studie u 2 500 švédských dětí souvisí senzitizace na alergeny s expozicí výfukovým plynům během prvního roku života.Všechny novinky