Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Imunoterapie u pacientů s alergií na hmyzí bodnutí snižuje anxietu i deprese

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 18.8.2014

Imunoterapie u pacientů s alergií na hmyzí bodnutí snižuje anxietu i deprese

Pacienti s alergií na jed blanokřídlého hmyzu trpí nižší mírou anxiety i deprese v případě, že je u nich zahájena imunoterapie, než když je jim předepsán pouze autoinjektor s epinefrinem nebo nemají žádnou nouzovou medikaci.

Závěry výzkumu probíhajícího v Hershey Medical Center v Pensylvánii pod vedením profesora Craiga byly prezentovány formou abstraktu na výročním sjezdu Americké společnosti pro alergologii, astma a imunologii (ACAAI).

Metody studie

Z celkového počtu 437 pacientů s alergií na jed blanokřídlého hmyzu léčených v Hershey Medical Center bylo do výzkumu zařazeno 90 pacientů. Ti byli telefonicky dotazováni na typ medikace a jejich psychická pohoda byla vyhodnocena prostřednictvím Hamiltonovy škály pro depresi (HAM-D) a anxietu (HAM-A).

Charakteristika pacientů

55 % účastníků kohorty tvořily ženy a 49 % pacientů neužívalo žádnou medikaci, 39 % mělo k dispozici pouze autoinjektor s epinefrinem a 12 % buď dostávalo imunoterapii, nebo jí již prošlo. Většina pacientů v poslední skupině měla zároveň i epinefrinový autoinjektor.

Průměrná tíže alergické reakce, vyhodnocená prostřednictvím Müllerrovy škály anafylaxe (MAS), byla u pacientů s imunoterapií vyšší než u pacientů pouze s autoinjektorem (2,82 vs. 2,86). Rozdíl mezi oběma skupinami ale nebyl signifikantní, což svědčí pro fakt, že někteří pacienti vybavení pouze autoinjektorem by mohli být zařazeni i do skupiny léčené imunoterapií. Průměrná hodnota MAS u neléčených pacientů byla signifikantně nižší (1,32) než u obou předchozích skupin.

Výsledky studie

Přestože pacienti léčení imunoterapií trpěli dle skóre MAS nejvyšší tíží alergické reakce, byla u nich formou škály HAM-D a HAM-A zjištěna nejnižší míra deprese (3,18) i anxiety (5,09). Pacienti vybavení pouze autoinjektorem trpěli depresí (7,67) i anxietou nejvíce (7,67). U neléčených pacientů s nejnižší intenzitou alergické reakce se průměrné skóre deprese (3,84) i anxiety (6,39) nacházelo mezi oběma předchozími skupinami.

Závěr

Protože šlo o pilotní studii a počet účastníků byl nízký, jsou zapotřebí další rozsáhlejší studie k určení rozdílů v míře deprese a anxiety v závislosti na zvolené terapii. Autoři výzkumu ale popisují trend, podle kterého přispívá imunoterapie k větší psychické pohodě pacientů. 

(hak) 

Zdroj: Craig T., Findeis S. American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI) 2013 Annual Scientific Meeting: Abstract 2. Prezentováno 10. listopadu 2013

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,4/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Atopická dermatitida u vysoce rizikové kohorty dětí

Atopická dermatitida (AD) bývá v dětském věku často spjata s astmatem či jinými atopickými nemocemi.

Konzumace ryb jako prevence alergických a respiračních onemocnění u malých dětí

Přehled publikovaných studií ukázal, že přívod polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem v raném dětství by mohl příznivě ovlivnit výskyt respiračních a alergických onemocnění u dětí.

Komplikace alergické rhinitidy

S alergickou rýmou se mohou sdružovat a její průběh komplikovat následující stavy: alergická konjunktivitida, chronická sinusitida, záněty středouší, nosní polypy, atopický ekzém, bronchiální astmaVšechny novinky