Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Léčba alergie: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Hypersenzitivita k cefalosporinům nemusí znamenat zkříženou reaktivitu na peniciliny

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Léčba alergie

Vydáno: 30.11.2010

Hypersenzitivita k cefalosporinům nemusí znamenat zkříženou reaktivitu na peniciliny

Prospektivní případová studie potvrdila, že pouze čtvrtina pacientů s anafylaktickou reakcí na cefalosporiny podobně reaguje i na peniciliny. Zdá se však, že do této množiny nemusí patřit aztreonam a karbapenemy.

Je obecně známo, že u pacientů s přecitlivělostí na peniciliny zprostředkovanou IgE je také zvýšené riziko zkřížené senzitivity k cefalosporinům. Není ovšem jasné, zda tento trend platí i opačně ve smyslu zvýšeného rizika alergické reakce na beta-laktamová antibiotika (např. aztreonam a monobaktamy) u pacientů citlivých na cefalosporiny.

Účastníci studie (98 ze 138 rekrutovaných dospělých), ambulantně léčení pacienti dvou italských alergologických klinik, trpěli dokumentovanou okamžitou reakcí na cefalosporiny zprostředkovanou IgE. Citlivost k ostatním beta-laktamům byla hodnocena pomocí kožního testu realizovaného během tří různých návštěv. K cefalosporinům, na které pacient reaguje, se pomocí intradermálního prick testu přidalo: 1. den – směs základních penicilinů, 2. den – ampicilin a amoxicillin, 3. den – aztreonam, imipenem/cilastatin a meropenem. Krevní vzorky sloužily k analýze imunitní odpovědi pomocí sledování specifických IgE protilátek.

Celkově bylo zachyceno 106 alergických reakcí na cefalosporiny, dvě reakce na aztreonam, z toho jedna společná na imipenem/cilastatin a meropenem. Nejčastější byla reakce na ceftriaxon (49), ceftazidim (11), cefotaxim (11) a cefaklor (10). Pouze 25 pacientů (25,5 %; 95% CI 17,9 % až 34,5 %) vykazovalo zkříženou reaktivitu na peniciliny. Dále bylo 97 účastníků hodnocení podrobeno zkoušce na přecitlivělost na meropenem a imipenem/cilastatin, 95 na aztreonam a konečně 73 na amoxicilin. V této skupině se objevil pouze jeden případ kopřivky po podání intradermálního roztoku imipenem/cilastatinu. Celkově na aztreonam reagovali pouze tři pacienti, dva pacienti na imipenem/cilastin a jeden na meropenem.

Autoři se shodují, že přibližně 25 % jedinců citlivých na cefalosporiny bude rovněž vykazovat zkříženou přecitlivělost k penicilinům, menší počet k aztreonamu a monobaktamům. Provedení kožního testu na peniciliny u jedinců alergických na cefalosporiny může zaručit bezpečnou a účinnou terapii beta-laktamovými antibiotiky bez rizika anafylaktického šoku. Opatrnost je však na místě, neboť u jednoho subjektu došlo k vyvolání reakce na imipenem/cilastatin i přes negativní výsledek kožního testu.

(Thom)

Zdroj: Romano A., Gaeta F., Valluzzi R. L., Caruso C., Rumi G., Bousquet P. J.: IgE-mediated hypersensitivity to cephalosporins: Cross-reactivity and tolerability of penicillins, monobactams, and carbapenems. J Allergy Clin Immunol. 2010; 126 (5): 994–999.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rozpoznání rizika rozvoje astmatu u kojenců a batolat

Opakované epizody hvízdavé dušnosti jsou v kojeneckém a batolecím věku běžné a prodělá je polovina dětí v prvním roce věku. Diagnóza astmatu je v tomto věku nejistá a pouze 40 % z těchto dětí později splní její kriteria. Předpověď zvýšeného rizika rozvoje astmatu je u pacientů této věkové skupiny velmi obtížná.

Tlumení svědění pomocí vysokých dávek antihistaminik

Léčba příčiny chronického pruritu není vždy možná, a tak je nutná symptomatická léčba. Ke standardním lékům používaným k léčbě svědění patří antihistaminika. Jejich účinnost je ale při podávání běžných doporučených dávek malá.

Kouření matky v těhotenství a astma u dětí

Kouření matky v těhotenství je škodlivé a způsobuje řadu komplikací – předčasný porod, předčasné odlučování placenty, zpomalení růstu plodu, syndrom náhlého úmrtí dítěte. Také mentální schopnosti dítěte a školní výkonnost jsou zhoršené. Vývoj a funkce plic jsou rovněž při kouření matky v těhotenství nebo při pasivním kouření dítěte po porodu ohroženy.Všechny novinky